รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป download pdf file size 341 kb.
การใช้ทรัพยากรน้ำ download pdf file size 538 kb.
ปัญหาที่ดิน download pdf file size 191 kb.

Total 269275 hits.
Last on 25-3-60 10:54
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป pfd version download pdf file size 341 kb.
 • ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
 • ลักษณะภูมิประเทศและการระบายน้ำ
 • ธรณีสันฐาน
 • ธรณีวิทยา
 • ทรัพยากรดิน
 • ทรัพยากรแหล่งแร่และแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • พื้นที่ศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต่อเนื่อง
 • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 • ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
 • พื้นที่ลุ่มน้ำ, อุทกวิทยาและทรัพยากรแหล่งน้ำ
 • เขตการปกครองและประชากร
 • ระบบชุมชนและระบบเมือง
 • การคมนาคมและการขนส่งทางบก
 • การคมนาคมและการขนส่งทางบก
 • การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ
 • โครงสร้างพื้นฐานและบริการทางสังคม
 • ระบบคมนาคมและการสื่อสาร
 • การให้บริการด้านการศึกษา
 • อุตสาหกรรม
 • สภาพทางเศรษฐกิจ
 • สภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
 • ลักษณะภูมิอากาศ
 • การท่องเที่ยว
  การใช้ทรัพยากรน้ำ pfd version download pdf file size 538 kb.
 • สถานการณ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
 • การให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค
 • การจัดสรรน้ำ
 • แหล่งน้ำบาดาลจากที่ราบลุ่มแอ่งหาดใหญ่
 • สถานการณ์แหล่งน้ำบาดาลในแอ่งหาดใหญ่ อยู่ในขั้นวิกฤต
 • ระดับน้ำบาดาล
 • คุณภาพน้ำบาดาล
 • ชลประทาน
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ความสมดุลของน้ำท่า
 • ความสมดุลของน้ำท่า
 • ศักยภาพแหล่งน้ำผิวดิน
 • ศักยภาพแหล่งน้ำใต้ดิน
 • หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
 • แหล่งก่อมลพิษต่อทรัพยากรน้ำ
  ปัญหาที่ดิน pfd version download pdf file size 191 kb.
 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
 • เขตสงวนและเขตอนุรักษ์
 • พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งเมืองตามศักยภาพแหล่งน้ำ
 • พื้นที่เหมาะสมสำหรับแหล่งอุตสาหกรรมตามศักยภาพแหล่งน้ำ
 • พื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝังกลบขยะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ
 • การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 27 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7942046 person(s) and 26519621 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation