รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
คืนมะโรงน้ำแดง : หน้าหลัก

 หมวด

บทนำ (2)
บทกวี (6)
เกร็ดน้ำท่วม (1)
เรื่องสั้น (8)
อุทกภัยสงขลาบาดแผลที่มิอาจลืม
คืนมะโรงน้ำแดง >> บทนำ (บทความ)
click to view full image (photo size 20912 byte(s) : 330 x 221 pixel)
อุทกภัยสงขลาบาดแผลที่มิอาจลืม

คืนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ นับว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ ๑๒ ปี จากที่เคยเกิดอุทกภัยเช่นนี้มาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑
ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ ก่อให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ ๑๒๔ ตำบล ๖๙๕ หมู่บ้าน ๓ เทศบาล อำเภอนาหม่อมเป็นอำเภอแรกที่ขอความช่วยเหลือในคืนวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๙.๐๐ น. หลังจากนั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เต็มพื้นที่เมื่อเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น.
จนถึง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ช่วงปลายของเหตุการณ์พื้นที่ ที่ยังมีน้ำท่วมขัง อยู่โดยระดับน้ำได้ลดลงมี ๗ อำเภอ ๖๖ ตำบล ๔๔๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ระโนด เทพา จะนะ สทิงพระ กระแสสินธุ์ บางกล่ำ และสิงหนคร
ความเดือดร้อนและเสียหาย
จากรายงานของทางราชการระบุว่า มีคนบาดเจ็บ ๓๘๒ คน ในจำนวนนี้แยกเป็นหาดใหญ่ ๓๗๓ คน สะบ้าย้อย ๔ คน นาทวี ๔ คน และเทพา ๑ คน มีผู้เสียชีวิต ๒๖ คน (ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) สูญหาย ๙ คน อพยพราษฎรไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ๒๕,๘๒๖ คน ๕,๙๘๔ ครัวเรือน รวมแล้วราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕๕๒,๕๗๙ คน ๑๓๐,๑๑๗ ครัวเรือน
ความเสียหายทางทรัพย์สินพบว่า บ้านพักอาศัยเสียหาย ๑๕,๒๒๕ หลัง ความเสียหายกว่า ๔๐ ล้านบาท โรงเรียน ๒๘๘ โรง ความเสียหายกว่า ๕๒ ล้านบาท ศาลากลางบ้าน ๑๒ หลัง ความเสียหายกว่า ๑ ล้านบาท วัด ๗๖ แห่ง ความเสียหายกว่า ๕ ล้านบาท มัสยิด ๓๖ แห่ง ความเสียหายกว่า ๓ ล้านบาท ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒ แห่ง ความเสียหายกว่า ๖ ล้านบาท สถานีอนามัย ๑๖ แห่ง ความเสียหายกว่า ๑ ล้านบาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๖ ศูนย์ ความเสียหายกว่า ๓ ล้านบาท ที่พักสายตรวจ ๑ แห่งความเสียหาย ๖ หมื่นบาท ศาสนสถาน ๔๕ แห่ง ความเสียหายกว่า ๒ ล้านบาท ศาลาประชาคม ๑ แห่ง ความเสียหาย ๖ หมื่นบาท โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเอก ๑ แห่งความเสียหาย ๖ หมื่นบาท ศูนย์สาธิตการตลาด ๖๑ ศูนย์ ความเสียหาย กว่า ๒ ล้านบาท กลุ่มอาชีพ ๒๒๕ ศูนย์ ความเสียหายกว่า ๒ แสนบาท กข.คจ. ๕๙ แห่ง ความเสียหายกว่า ๘ แสนบาท
สิ่งสาธารณประโยชน์ ในความรับผิดชอบของ รพช.สงขลาที่เสียหาย มี ถนน ๑๓๐ สาย ประปาหมู่บ้าน ๔๐ แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๔๕ แห่ง มูลค่าความเสียหาย ๒๐๐ ล้านบาท
ทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่เสียหายกว่า ๑๑๓ ล้านบาท
ทรัพย์สินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถานบริการและสิ่งสาธารณูปโภคเสียหายกว่า ๑๓๓ ล้านบาท
พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร เสียหายใน ๑๖ อำเภอ ๑๒๒ ตำบล ๒๗๓,๗๔๔ ไร่ ทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น มูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า ๓๑๘ ล้านบาท
ทางด้านการประมง กระทบทั้งผู้เลี้ยง ปลาน้ำจืด กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว และปลากะรัง มีมูลค่าเสียหายรวมกว่า ๓๔๓ ล้านบาท
ด้านปศุสัตว์ กระทบสัตว์เลี้ยง ทั้งโค สุกร กระบือ เป็ด ไก่ แพะ และอื่นๆ นอกจากนั้นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ๑๓,๕๔๐ ไร่เสียหาย
สิ่งสาธารณประโยชน์ และสิ่งสาธารณูปการที่เสียหายประกอบด้วย ถนน ๒,๖๘๔ สาย เสียหายกว่า ๕๓๖ ล้านบาท สะพานและคอสะพาน ๑๘๐ แห่ง ความเสียหายมากกว่า ๑๒๓ ล้านบาท ท่อระบายน้ำ/ท่อ คสล./ท่อเหลี่ยม ๗๕๑ แห่ง ความเสียหายกว่า ๖๐ ล้านบาท ทำนบ เหมือง ฝาย เขื่อนกั้นน้ำ ประตูน้ำ ๓๗ แห่ง ความเสียหายมากกว่า ๘ ล้านบาท บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ๑,๓๗๘ บ่อ ความเสียหายกว่า ๔ ล้านบาท

รอยประทับใจในทุกข์เข็ญ
วิกฤติน้ำท่วมปลายปี ๒๕๔๓ มีทั้งข้อเท็จจริงเรื่องเล่า ข่าวลือ ทั้งชั่ว ดี ประทับใจ สลดหดหู่น่าจดจำและบันทึกเอาไว้มากมาย
ต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อยที่ “โฟกัสสงขลา” พยายามรวบรวม
ด้านดี ความสัมพันธ์ของชาวเมืองหาดใหญ่ ที่มีนิสัยชาวเมืองแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ในภาวะคับขันได้แสดงน้ำใจที่ดี ในการช่วยเหลือเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งในแง่ส่วนตัว และกลุ่มองค์กรต่างๆ สปิริตของธุรกิจหลายแห่งประกาศไม่ขึ้นราคาสินค้า หรือขายราคาต่ำกว่าเดิม เจ้าของธุรกิจขนส่งที่มีรถสิบล้อ สั่งรถออกลุยน้ำช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นคนทั่วทุกสารทิศ มีน้ำใจหลั่งไหลมาช่วยชาวสงขลา
ด้านมืด คนกลุ่มหนึ่งได้ทำการทุบกระจกห้างโวค เซเว่น อีเลฟเว่น บิ๊กซีและแอมเวย์ และขนเอาสินค้าออกไปหมดเกลี้ยง ในช่วงอดอยากมีบางคนฉวยโอกาสขายสินค้าราคาแพง มีข่าวออกมาว่ามาม่าขึ้นถึงซองละ ๑๐๐ บาท ข่าวว่าแม่ค้าบางคนไปต่อคิวรับของแจกหลายเที่ยวอำพรางตัวโดยการเปลี่ยนเสื้อ ยังมีคนที่แอบอ้างว่าจะไปซื้ออาหารให้กับคนที่ติดน้ำแต่เชิดเงินหนี ข่าวมิจฉาชีพในคราบของอปพร. ตำรวจออกงัดแงะปล้นสะดมซ้ำเติมผู้ประสบภัย
ผี มีความสับสนว่า คนตาย สูญหายเป็นจำนวนเท่าใดกันแน่ ข้อมูลทางการนั้นระบุเพียง ๒๐ กว่าศพ แต่ข่าวไม่เป็นทางการที่ออกมานั้นเป็นหลักหลายร้อย เข้าใจว่ามีการปิดข่าวกันอย่างหนัก ที่ต้องจดจำสำหรับชาวหาดใหญ่ คือหลังน้ำลดได้มีการพบศพตามที่ต่างๆ อย่างน่าสยดสยอง และศพที่เก็บได้มีการนำมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แต่ห้องเก็บศพที่รองรับได้เพียง ๗ ศพไม่เพียงพอ ต้องเอามาตั้งไว้ชั่วคราวบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลและส่งกลิ่นเหม็นไปไกล ยังมีอีกเกี่ยวกับการตาย ลือกันว่ามีคนตายติดอยู่ในลิฟท์ของโรงแรม กลางเมืองหาดใหญ่ ๒-๓ แห่ง แต่เราเช็คไปตามโรงแรมเหล่านั้นแล้วพนักงานบอกด้วยเสียงหัวเราะว่าไม่จริง แขกอยู่อย่างสุขสบาย มีน้ำอาบ มีอาหารกิน ดีกว่าชาวบ้าน แต่ข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าหลังกู้รถจากชั้นใต้ดิน ยังพบศพในรถอีกจำนวนหนึ่ง
สวรรค์นักช้อป บรรดาร้านค้าต่างขนสินค้าเปียกน้ำทั้งหลายมาขายชนิดที่คนขายบอกว่า ขายทั้งน้ำตา ทำเอานักช้อปอาชีพและสมัครเล่นโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ หาดใหญ่แห่กันมาที่นี่ชนิดที่ว่าเดินทั้งอาทิตย์ก็ซื้อไม่หมด
วัวช่วยชีวิต คนที่ติดน้ำกลุ่มหนึ่ง ประทังชีวิตได้ด้วยเนื้อวัว เมื่อพบว่ามีวัวตัวหนึ่งลอยน้ำมา ได้ช่วยกันจับวัวตัวนั้นมาฆ่าแบ่งกันกิน สิ่งที่ลอยมาตามน้ำอย่างอื่นมีทั้งฝาบ้านทั้งหลัง ตู้ก๊วยเตี๋ยว
ช่วยหมาด้วย ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยศรนรินทร์ ถ.ราษฎร์อุทิศ หาดใหญ่ใน ที่ถูกน้ำท่วมหมาตัวหนึ่งหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนหลังคาหน้าบ้าน ได้มีคนโทรศัพท์ผ่านรายการวิทยุแห่งหนึ่งให้ไปช่วยหมาด้วย
น้ำใจคนสงขลา น้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ชาวอำเภอเมืองสงขลาระดมคน สิ่งของมาช่วยเหลือหาดใหญ่จนหมดน้ำกิน มีอยู่รายหนึ่งมากับทีมอาสาสมัครเปิดบ้านพบศพทั้งพ่อ แม่ ลูก บังเกิดความเข็ดขยาดไม่กล้ามาอีก คนสงขลาหลายคนอดพูดกันไม่ได้ว่าถ้าเกิดวิกฤติที่สงขลาคนหาดใหญ่จะไปช่วยแค่ไหน
ไฟไหม้ขณะน้ำท่วม เหตุเกิดที่ถนนสามชัย หาดใหญ่ ระหว่างน้ำเพิ่งจะท่วมหาดใหญ่ได้ไม่นานและมีการตัดกระแสไฟฟ้า ได้เกิดไฟไหม้ เหตุเพราะเด็กจุดตะเกียงน้ำมันเพื่อให้เกิดความสว่างซึ่งคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงได้โทรตาม ๑๙๑ และดับเพลิง เข้ามาช่วยทัน ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตในกองเพลิง
ซวยซ้ำ มีหญิงสาวคนหนึ่งโทรเข้าไปยังสถานีวิทยุ มอ. ร้องเรียนว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ไปหย่อนสิ่งของช่วยเหลือ ได้โยนพลาดไปลงหลังคาบ้าน ทั้งที่ไม่ได้ร้องขอทำให้หลังคาบ้านรั่วยิ่งสร้างปัญหาเพราะฝนที่ตกหนักขณะนั้น ทำให้น้ำไหลลงไปในที่หลบภัยสุดท้าย เรื่องนี้หลายคนได้รับฟังไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ อีกรายหนึ่งชายชราหนีน้ำไปอยู่บนหลังคาที่สูงสุดของบ้าน เช่นเดียวกับมดคันไฟที่หนีน้ำไปอยู่ที่เดียวกัน ผลสุดท้ายต้องนำชายชราผู้นี้ส่งโรงพยาบาลด้วยอาการถูกมดคันไฟรุมกัดอย่างรุนแรง
คลอดบนหลังคา จากน้ำที่ท่วมสูงเป็นอุปสรรคสำหรับหญิงท้องแก่ที่หนีน้ำ และไม่มีใครสามารถไปช่วยได้ อย่างน้อยมี ๒ รายที่คลอดบนหลังคา โดยฟังวิธีการคลอดจากรายการวิทยุซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวในขณะนั้นระหว่างหมอกับคนไข้
การพลัดพราก การสื่อสารที่เป็นอัมพาตไปหมด แต่บรรยากาศแห่งการตามหาลูกเมีย พ่อ แม่ญาติ พี่น้อง สัตว์เลี้ยง ที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ทุกนาทีผ่านไปด้วยความสะเทือนใจ อย่างเช่นกรณีชายคนหนึ่งอยู่ที่สะเดาแต่เมียท้องแก่กับลูกคนเล็กติดอยู่ที่ห้องพักในหาดใหญ่ ฝ่ายสามีตัดสินใจขับรถมาช่วยเหลือ แต่ในที่สุดรถมาจมน้ำอยู่แถวคลองแงะ ติดอยู่ที่คลองแงะ ๒ วัน กระทั่งวันที่ ๓ จึงหาทางล่องน้ำเอาข้าวน้ำมาส่งให้ลูกเมียเป็นผลสำเร็จ
ข่าวลือ ลือกันว่าจระเข้ที่อำเภอจะนะได้หลุดมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งออกมาอาละวาด สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นไปอีก และอีกข่าวหนึ่งที่ลือกันคือเขื่อนที่อยู่เหนือเมืองหาดใหญ่จะแตกหรือปล่อยน้ำลงมาอีก ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสะเดา เขื่อนของค่ายเสนาณรงค์ หรือ อ่างน้ำ มอ. อีกข่าวหนึ่งน่าจะใกล้ความจริงเล่าว่าคนเลี้ยงกุ้งลาดำแถวบ้านควนจับกุ้งขึ้นมาก่อนช่วงน้ำท่วมไม่นาน เมื่อน้ำท่วมไม่มีน้ำแข็งใส่กุ้งต้องนำกุ้งที่เน่าเสียเททิ้งกว่า ๓ ตัน ส่วนกุ้งที่ยังไม่จับเมื่อน้ำท่วมไปตามน้ำ ลงสู่ทะเลสาบสงขลาทำให้คนดักอวนที่ตำบลหัวเขาได้กุ้งมูลค่าหลายแสนบาท
รถจมน้ำ รถจำนวนมากที่จมอยู่ใต้น้ำแต่ถ้ายังพบว่ายังจอดอยู่ที่เดิม หลังน้ำลดนั่นยังน้อยไปเพราะรถจำนวนหนึ่งที่ถูกกวาดลงคลอง หลังน้ำลดต้องลงไปงมในคลองอีกชั้นหนึ่ง และรถที่แช่น้ำนานอีกประเภทหนึ่งคือรถที่จอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมในหาดใหญ่ที่เป็นชั้นใต้ดิน
สวท.สงขลา กลายเป็นสถานีวิทยุที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารช่วยเหลือน้ำท่วม หลังจากนั้นสถานีวิทยุ มอ. ก็ทำในลักษณะเดียวกัน นักจัดรายการวิทยุเหล่านี้ทำงานติดต่อกันมากกว่า ๒๔ ชั่วโมง บางครั้งรับแจ้งเรื่องเศร้าก็พลอยร้องไห้ไปด้วย
นักการเมือง ไม่กล้าช่วยเหลือประชาชน เพราะกลัวใบแดง กกต. แต่สำหรับคนที่ยังไม่ไปสมัคร ส.ส. เขตในวันนั้น มีความกังวลว่าอาจไปสมัครไม่ทัน
เขตใครเขตมัน การขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ประสบเคราะห์กรรมค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับ อบต. โดยรอบที่ต่างก็เกี่ยงว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง ขนาดอยู่ซอยเดียวกันแต่ต้นซอยกับท้ายซอยในการแจกของน้ำท่วม มีการตรวจเอกสารกันอย่างละเอียดว่าเป็นคนสังกัดปกครองของตนจริงหรือไม่ก่อนให้ของ
ความอดอยาก ปัญหาอย่างหนึ่งจากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะในจุดที่เข้าไปช่วยเหลือยากคือไม่มีอาหารกิน แม้กระทั่งร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านรสเสวยในตัวเมืองหาดใหญ่ ยังขออาหารกินผ่านรายการวิทยุ
คำแนะนำ นอกจากการช่วยเหลือที่เป็นข้าวของแล้วยังมีคำแนะนำ เพื่อการช่วยเหลือประชาชน เช่นที่ผ่านรายการวิทยุ สวท. สงขลา ของชาญณรงค์ เที่ยงธรรม ที่แนะให้คนที่อยู่อำเภอรอบนอกที่มีการปลูกไม้ไผ่ จำนวนมากช่วยกันตัดไม้ไผ่มาทำแพ ช่วยเหลือคนที่ติดน้ำ คำแนะนำของนายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการรับบริจาคเชือกยาว ๑๐ กิโลเมตร สำหรับให้คนติดน้ำไต่ออกมา
หลังน้ำลด การเก็บกวาดขยะที่เก็บไม่มีวันหมด การขายสินค้าจมน้ำราคาถูก คนขายอาหารมือสมัครเล่นเกลื่อนเมืองและ รายการวิทยุที่เปิดเพลงกำลังใจของวงโฮปซ้ำบ่อยครั้ง.

โดย kai (ip:203...3)  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2547 21:56:43 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 6424 ครั้ง
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 25 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7942181 person(s) and 26522108 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation