รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
สารคดี : คำคนคลอง
วัดนารังนก
แข่งเรือพาย
ตลาดนัดริมคลอง
เรื่องเล่าค่ายยักษ์
เล่, โรงงานและน้ำเสีย
ทุ่งลุง, ทุ่งลาน
กลิ่นสารเคมี
กระบอกไม้หมาก
ลองก็องตันหยงมัส
ผักกระเฉด, อหิวาห์
ประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
ยูงคด
วิกฤตป่าต้นน้ำผาดำ
ตามรอยมูลฝอย
สารวัตรขยะ
คนปลูกผักบุ้ง
คนยกบาม
สัมภาษณ์ลุงสงวน พรหมอินทร์

คนค้นคลอง : ทำไมถึงชื่อนารังนก?
ลุงสงวน : นารังนก คือ มีเกาะอยู่กลางบึง มีต้นไม้มาก นกชอบมาทำรัง บ้านเราเรียกต้นกะเที๊ยะ
คนค้นคลอง : ภาษากลาง?
ลุงสงวน : ไม่ทราบ ไม้นี้เป็นประเภทไม้นุ่น มันไม่มีแกน ชอบขึ้นตามหนอง มีสวะ เดี๋ยวนี้ลงไม่ได้ มันพะเยิบ ๆ
คนค้นคลอง : ตรงนั้นเป็นนาหรือ?
ลุงสงวน : เป็นนา ตรงนั้นคล้าย ๆ สะดือทะเล ไม่เคยแห้ง
คนค้นคลอง : ยังอยู่ไหม?
ลุงสงวน : ยังอยู่
คนค้นคลอง : เลยวัดไปไหม?
ลุงสงวน : ติดกับวัดนั้นแหละ
คนค้นคลอง : กับโรงเรียนล่ะ?
ลุงสงวน : เลยโรงเรียนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนิดเดียว ปีไหน ๆ ก็ไม่แล้งตรงนั้นไม่แห้ง สมัยก่อน คนกินน้ำคลองอยู่อีก
คนค้นคลอง : กี่ปีได้?
ลุงสงวน : ราว 30 ปีนานมาก น้ำตรงนั้นมันใส เหมือนสะดือทะเล
คนค้นคลอง : ที่เป็นหนองที่ว่านี่หรือ?
ลุงสงวน : เดี๋ยวนี้มันมีสวะ
คนค้นคลอง : ที่ตรงนั้นแยกออกจากคลองไหม?
ลุงสงวน : ไม่ อยู่ในนั้นเลย ฤดูไหนก็ไม่แล้ง คนจะไปขุดบ่อเล็ก เอาน้ำ ใสสะอาด มันแปลก
คนค้นคลอง : ชื่ออะไรนะ?
ลุงสงวน : นารังนก กับ นางนก เขาเรียกอยู่ 2 ชื่อ ส่วนมากนารังนก ตรงนั้นมันมีกอไม้อยู่กลางหนอง นั้นเขาเรียกต้นกะเที๊ยะ มันมีสวะอยู่ตรงนั้น เขาเรียกสะดือทะเล เดินไม่ได้
คนค้นคลอง : แล้วเขาเอาน้ำยังไง?
ลุงสงวน : เขาเอาสวะออก น้ำใส สมัยที่เขากินน้ำคลอง
คนค้นคลอง : 10 ปีได้หรือยัง?
ลุงสงวน : กว่า สมัยลุงเขากินน้ำคลอง ตอนเด็กอาบน้ำคลอง
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนน้ำลึกไหม?
ลุงสงวน : ไม่ลึก เมื่อก่อนน้ำสะอาด มาสกปรกเมื่อหาดใหญ่เจริญขึ้น
คนค้นคลอง : เมื่อมากกว่านี้ไหม?
ลุงสงวน : ตอนนี้แห้งลงมาก แห้งหนักที่สุดก็เดือนเมษา
คนค้นคลอง : สะพานเชือกมีนานแล้วไหม?
ลุงสงวน : ประมาณ 20 ปีได้
คนค้นคลอง : ใครสร้าง?
ลุงสงวน : ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนค้นคลอง : ฝั่งโน่นเป็นบ้านไหน?
ลุงสงวน : บ้านนารังนก ทางนี้ตำบลแม่ท่อม
คนค้นคลอง : ไม่ใช้มานานหรือยัง?
ลุงสงวน : พอมีสะพานนี้(สะพานใหม่)เขาก็เลิกใช้
คนค้นคลอง : ใช้ได้อีกไหม?
ลุงสงวน : ใช้ได้ ไม้มันหักมั่ง ไม่มีคนซ่อมแซม คอสะพานแข็งแรง
คนค้นคลอง : สะพานปูนกี่ปีได้?
ลุงสงวน : 10 กว่าปี
คนค้นคลอง : คนที่นี่มีอะไรที่ทำกับคลองบ้าง?
ลุงสงวน : พวกอิสลามหาปลา มีปลูกผักบุ้งเขาไม่ให้ปลูกแต่ก็ยังลักปลูก
คนค้นคลอง : มีปลาอะไรบ้าง?
ลุงสงวน : ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเหมือนกับปลาตง ปลาฉลาด ปลาสวายมาก ชีวิตของคนแถวนี้อยู่กับคลองหากินกับคลองมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
คนค้นคลอง : คนหมู่บ้านนี้มากไหม?
ลุงสงวน : เฉพาะหมู่ 6 คน 800 กว่าคน ตามสถิติบ้านนายบ้าน
คนค้นคลอง : อยู่ริมคลองหมดไหม?
ลุงสงวน : ส่วนมากอยู่กับคลอง กิน อาบ ใช้ หาปลา ล่องเรือไปนัดสงขลา ไปหาดใหญ่ เมื่อก่อนเขาก็ใช้คลองนี้ ขี่เรือยนต์ไป แล้วก็ พาเรือไปขายของที่คลองขวางที่สงขลา ใช้คลองนี้มานานแล้ว คลองนี้เป็นชีวิตของชาวหาดใหญ่เลย เรียกว่าคลองหาดใหญ่ก็ว่าได้ คลองอู่ตะเภา คลองนี้มีความสำคัญกับคนแถวนี้มาก คลองแห แม่ทอม คูเต่า บ้านหาญ อู่ตะเภา 4- 5 ตำบล คลองนี้เป็นเส้นชีวิตของคนในตำบลนี้
คนค้นคลอง : เขาเอาอะไรไปขาย หรือไปซื้ออะไร?
ลุงสงวน : ไปซื้อ - ขาย เมื่อก่อนไม่มีเรือยนต์ เอากล้วย หมาก อ้อย ของกินของใช้ เมื่อก่อนเรือยนต์จอดอยู่เชิงสะพานหาดใหญ่ใน เมื่อก่อนมันเป็นท่าเรือ
คนค้นคลอง : ที่เป็นศาลาลุงทองหรือ?
ลุงสงวน : ไม่ถึง ตรงสะพาน คอสะพาน ที่ศาลาลุงทองก็มีแต่เป็นนัดวันอาทิตย์
คนค้นคลอง : แถวนี้มีท่าเรือไหม?
ลุงสงวน : มี มีหลายท่า ท่าวัด ท่ารังนกท่ายาว ท่าอวน ท่าอู่ตะเภา
คนค้นคลอง : ท่ายื่นลงไปละ
ลุงสงวน : ท่าวัด ส่วนมากคนเขาจะมาลงเรือท่าวัด
คนค้นคลอง : ที่นี่พุทธกับมุสลิม ใครมากว่า?
ลุงสงวน : พุทธมากว่า ฝั่งแม่ทอม บางกล่ำมุสลิมมากกว่า
คนค้นคลอง : คนพุทธทำนา ทำสวน แต่มุสลิมหาปลาหรือ?
ลุงสงวน : อาชีพเหมือนกัน ทำนา ทำส่วน แต่มุสลิมส่วนมากหาปลาในคลอง
คนค้นคลอง : ส่วนเรื่องประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคลองมีอะไรบ้าง?
ลุงสงวน : มีการแข่งเรือ แข่งอะไร ทอดกฐิน ลากพระ เดือน 11 แรม 1 ค่ำ ออกพรรษา
คนค้นคลอง : ที่นี่ลากทางน้ำหรือทางบก?
ลุงสงวน : ลากทางบกเสียแล้ว
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนลากทางน้ำหรือ?
ลุงสงวน : ลากทางน้ำ มีเรือยาวนะ มีฝีพายลงไป ลำละ 8 คน 10 คน แล้วก็ลาก ใช้เชือกจากเรือพระ ลากไปนี้แหละ ไปถึงแหลมโพธิ์ สนุกมาก เมื่อก่อน ใกล้วันลากพระ ทำบุญเดือน 10 เสร็จ คนก็เตรียมกันแล้ว
คนค้นคลอง : ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านไปรวมกันที่แหลมโพธิ์หรือ?
ลุงสงวน : ตอนนี้เขาว่าสะดวกไปกองกันที่แหลมสมิหลา มาจากปากบาง เกาะยอ บางเหรียง บางกล่ำ หลายหมู่บ้าบ้าน หลายตำบล สนุกมาก
คนค้นคลอง : เพลงเรือเขาเล่นกันไหม?
ลุงสงวน : ส่วนมากเขาเตรียมกันไปจากนี้ ก็ว่าเพลงเรือกันไป
คนค้นคลอง : แสดงว่าคนที่นี่เขาเล่นเป็น
ลุงสงวน : นายปุด เป็นแม่เพลง อยู่ หมู่ 4 ชื่อจริง บุญสุข
คนค้นคลอง : หมู่ 4 อยู่ตรงไหน?
ลุงสงวน : ถามเขารู้จักทั้งนั้น นายปุดเป็นคนเก่า คนแก
คนค้นคลอง : เรือจากสะเดามาไหม
ลุงสงวน : ไม่มี มีแค่วัดท่าแซ วัดนารังนก
คนค้นคลอง : แถวนี้มีขุดทรายไหม?
ลุงสงวน : ไม่มี ถ้าเขาดูดทรายก็ดูดบนเรือ เรือมาจากหาดใหญ่ ทำจากถังน้ำมัน ทรายเป็นทัพยากรของคนแถวนี้ แต่เดี๋ยวนี้ต้องสั่งทรายจากภูมี
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนชาวบ้านเอาทรายจากในคลองมาทำก่อสร้างไหม?
ลุงสงวน : เมื่อก่อนใครจะทำบ้านก็ตัดทรายจากในคลอง ดำขายก็มี จับปิ๊ด จับปิ๊ด ตักเอาทีละ เดี๋ยวนี้ทรายมันดูดกัน
คนค้นคลอง : ตลิ่งพังบ้างไหม?
ลุงสงวน : ช่วงดูดทราย เขาได้เลิก เพราะชาวบ้านร้องเรียน
คนค้นคลอง : มีเรืออยู่อีกไหม?
ลุงสงวน : เขาเลิกแล้ว
คนค้นคลอง : ถามเรื่องสภาพน้ำ ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?
ลุงสงวน : ดีขึ้นถ้าเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่น้ำหาดใหญ่ลงมา เพราะน้ำเสียมันมีอยู่สองช่วง ช่วงหนึ่งน้ำเหมืองจากควนลัง มันปล่อยลงคลองเล็ก ๆ คลองวาด คลองต่ำ
คนค้นคลอง : ปีไหนแล้ว?
ลุงสงวน : หลายปีแล้ว ชาวบ้านโวยวาย ไปร้องเรียนเขาก็เลิกปล่อย เพราะความจริงมันต้องกักน้ำเสียให้ใสก่อน
คนค้นคลอง : น้ำเสียจากโรงงานละ?
ลุงสงวน : โรงงานนี้แหละ โรงงานยาง ที่หาดใหญ่ใน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ ถนนสาครมงคล
คนค้นคลอง : ตอนนี้ยังทำอีกไหม?
ลุงสงวน : ไม่รู้
คนค้นคลอง : มีโรงานอื่นอีกไหม?
ลุงสงวน : โรงเหล้าด้วย ตอนนี้เลิกเสียแล้ว ตอนนี้ย้ายไปสุราษฯ
คนค้นคลอง : สภาพน้ำแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้าง?
ลุงสงวน : ต่ำสุดก็เดือนเมษา น้ำมันมากก็เดือน 12 เดือนอ้าย
คนค้นคลอง : ลึกสักกี่เมตร?
ลุงสงวน : บางช่วงก็ลึก ที่ไปดำปลา ตรงนั้น 10 เมตร นั้นเป็นวัง อย่างต่ำก็ 4 เมตร
คนค้นคลอง : ดำหาปลา ได้ปลาอะไรบ้าง?
ลุงสงวน : ปลากระทิงส่วนมาก พอถูกปืนมันก็เอาตัวรอดดำลงไปตายลงในท้องคลอง
คนค้นคลอง : วิธีการหาปลามีกี่ประเภท?
ลุงสงวน : ธงเบ็ด ลอยกัด ทอดแห เดี๋ยวคนหากินในคลองมีน้อย ปลาไม่มีค่อยมี หมดกับน้ำเสีย จากหาดใหญ่ ปีนั้นปลาตายในคลอง ลอยขาว
คนค้นคลอง : ปีไหน?
ลุงสงวน : หลายปีแล้ว บางทีเห็นเกือบทุกคืน ตรงไหนที่รก ๆ คนก็เอายาไปวาง กุ้งขึ้นตาแดงหมด
คนค้นคลอง : คนนอกพื้นที่ไหม?
ลุงสงวน : คนในพื้นที่นี่แหละ
คนค้นคลอง : ช่วงน้ำนองไหลเชี่ยวไหม?
ลุงสงวน : ลงเล่นไม่ได้เลย น้ำไม่ท่วมมาหลายปีแล้ว
คนค้นคลอง : เพราะอะไร?
ลุงสงวน : น้ำไม่มากพอมั่ง
คนค้นคลอง : หรือว่าน้ำเขาเก็บไว้ในอ่าง
ลุงสงวน : ก็เป็นไปได้ เขาเก็บไว้คงควบคุมได้
คนค้นคลอง : น้ำท่วมกับน้ำไม่ท่วมดีไม่ดียังไง?
ลุงสงวน : ถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่รู้ว่าดีตรงไหน น้ำท่วมดีกว่าถ้าคนทำนานะ แต่ตอนนี้เขาไม่ทำกันแล้ว ตอนทำนานำมันพาปุ๋ย จากท้องคลองมาท้องนา ข้าวสวยดี
คนค้นคลอง : แต่ตอนนี้เขาไม่ทำแล้วหรือ?
ลุงสงวน : ทำได้ยังไง มันไม่คุ้มค่า เมื่อก่อนไม่ใช้ค่าแรงมา มันไม่คุ้มค่า
คนค้นคลอง : ค่าแรงแพงหรือ ใช้ปุ๋ยไหม
ลุงสงวน : หนักที่ค่าแรง
คนค้นคลอง : ทำนาปีกี่ครั้ง?
ลุงสงวน : 2 ครั้งอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้ไม่แล้ว ไม่ทำเลย
คนค้นคลอง : ถ้านั้นก็ไม่ใช้น่าชื่อนารังนก ใช่ไหม แล้วคนไปทำงานอะไรกัน
ลุงสงวน : รับจ้าง ส่วนมาผู้ชายก็ทำงานก่อสร้าง ผู้หญิงก็ไปค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
คนค้นคลอง : ที่นี่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบ้างไหม?
ลุงสงวน : มี เพลงเรือเดือน 11 เป็นการล้อเลียน ไม่ใช่ เฮ แต่เป็นกลอน 4 กลอน 6 แบบนั้น
คนค้นคลอง : เนื้อหาล้อเลียนละ
ลุงสงวน : ล้อเลียนสังคม ตลกโปกฮา จีบสาว นักปราชญ์เพลงเรือมีมาก ก่อนที่จะลากพระก็ว่ากันประมาณครึ่งเดือน
คนค้นคลอง : หมายถึงว่าโหมโรงก่อนลากพระใช่ไหม ?
ลุงสงวน : นั้นแหละ
คนค้นคลอง : เขาว่าเพลงเรือกันที่ไหน?
ลุงสงวน : เล่นกันที่ศาลาวัด ลงเรือยาว ว่าเพลงกันไปถึงแหลมโพธิ์ ทั้งไปทั้งกลับ
คนค้นคลอง : ว่ากันระหว่างลำหรือ?
ลุงสงวน : ไม่ใช่ ส่วนมากลำเดียว เดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ค่อยมีแล้ว อยู่แถวบางกล่ำโน่น
คนค้นคลอง : ไปกันเยอะไหม?
ลุงสงวน : เยอะ ไปกันเป็นแถวแหละ
คนค้นคลอง : มีเรือนี้นำลากเรือพระ?
ลุงสงวน : นั้นแหละ มีเรือยาวลากเรือพระ แต่เดี๋ยวนี้ใช้เรือยนต์ สนุกมากนึกถึงบรรยากาศก่อน ๆ แล้วก็สนุก ว่าเพลงกันไป กินหวากกันไป รู้สึกว่าเขาเตรียมการกันครึ่งเดือน หลังจากทำบุญเดือนสิบ เขาไม่ทำงานกันแล้ว
คนค้นคลอง : เมื่อความเจริญเข้ามาประเพณีก็หายไป เท่ากับว่าคลองเป็นตัวเชื่อม
ลุงสงวน : คลองสำคัญที่สุด เป็นเส้นชีวิตของคนแถวนี้
คนค้นคลอง : เรื่องน้ำเสียไหม น้ำเหม็นไหม ลงไปอาบไหม?
ลุงสงวน : ไม่มีใครค่อยลงไปอาบแล้ว แม้แต่ล้างก้นก็ไม่มีใครลง เมื่อก่อนพวกเราเล่นน้ำ
คนค้นคลอง : เด็กเดี๋ยวนี้ว่ายน้ำเป็นไหม?
ลุงสงวน : ไม่แล้ว ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้ว น้ำคลองไม่มีใครกล้ากินแล้ว เสียหมดเลย
คนค้นคลอง : ตอนนี้เขาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง รดน้ำต้นไม้ไหม
ลุงสงวน : รดน้ำต้นไม้ได้ หาปลา ปลูกผักบุ้ง
คนค้นคลอง : ตอนที่น้ำเสียมีผลต่อสุขภาพยังไง?
ลุงสงวน : ถ้าเด็กลงไปเล่นมันคัน วัวก็ไม่กินแล้ว(หัวเราะ) พอเมืองหาดใหญ่เจริญขึ้น คลองอู่ตะเภาก็เสื่อมลง เห็นไหมท่อที่ตรงสะพานหาดใหญ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร 9 ตารางเมตร น้ำเสียลงมา ลงมาตรงนี้ทั้งนั้น เป็นที่ระบายสิ่งสกปรกของเมืองหาดใหญ่ จากหาดใหญ่ขึ้นไป บ้านพรุโน่น น้ำสะอาด เคยไปเที่ยวเมืองสุพรรณน้ำใสสะอาด
คนค้นคลอง : ช่วงน้ำใหม่ลงมา มันเอาของเก่าไปไหน?
ลุงสงวน : ก็ผสมผสาน บางที่เป็นคราบ
คนค้นคลอง : แสดงว่าระบายไม่หมด
ลุงสงวน : ไม่หมด ปีนี้น้ำไม่ท่วม ถ้าน้ำท่วมก็ยังดี สะอาดขึ้น พาสิ่งสกปรกลงไปในทะเลสาบหมด มันลงสองคลองสามคลอง คลองแห คลองวาด คลองต่ำ ไม่ผ่านเมืองหาดใหญ่ก็ยังดี
คนค้นคลอง : ประเพณีอื่นมีอะไรอีก?
ลุงสงวน : ทอดกฐิน ลอยกระทง ประเพณีทำบุญเดือน 5 ส่วนมากเขาทำที่ป่าช้า
คนค้นคลอง : ช่วงญี่ป่นบุกลุงอยู่นี่ไหม?
ลุงสงวน : ผมอยู่หาดใหญ่ ส่งลูกเรียน ญี่ปุ่นนี่ผมเห็นเต็มเลย มันเดินทางจากไปสงขลา ไปมาลายู ไปอินโดนีเซีย ในคลองมันเคยขึ้น ไปหาดใหญ่
คนค้นคลอง : เขาเล่าว่าคนหาปลา เขากลัวญี่ปุ่น เลยเอาไม้พุ่มไม้มาสุม
ลุงสงวน : เขากลัวไปเอง
คนค้นคลอง : เคยมีคนเจอหัวระเบิดทองเหลือง หนักมาก มีคนจมน้ำตายไหม
ลุงสงวน : มี แต่นาน ๆ ที ส่วนมากคนว่ายน้ำไม่เป็น
คนค้นคลอง : ขยะมีมากไหม?
ลุงสงวน : มาก ส่วนมากจากหาดใหญ่ มันผ่านทางนี้ ส่วนมากก็ลงทะเล ติดอยู่ริมตลิ่งบ้าง น้ท่วมก็ดีจะได้พาสิ่งโสโครกลงไปหมด
คนค้นคลอง : ที่นี่ใครทำกิจกรรมเรื่องคลองอยู่บ้างไหม ทำกิจกรรมอนุรักษ์ เรื่องคลอง เช่นโรงเรียน เขามีหลักสูตรท้องถิ่นอยู่บ้างไหม?
ลุงสงวน : มีนายอนันต์ กาญจนสุวรรณ เข้าคิดอนุรักษ์คลองไม่รู้ทำได้แค่ไหน ไม่เห็นได้ผลอะไร
คนค้นคลอง : เขาทำมานานแล้วหรือ?
ลุงสงวน : ผมเห็นเขามาพูดที่ทอดกฐินปีนั้น
คนค้นคลอง : ช่วงนี้ผมคิดว่าเรามาคิดทำกันไหมอีกที?
ลุงสงวน : ถ้าทำกันจริงจัง ผมคิดว่า ควรจะหากำนัน นายบ้าน อบต. ประชุมชาวบ้าน ทำเรื่องที่เขาปลูกผักบุ้งกัน
คนค้นคลอง : ปลูกผักบุ้งมันเสียหายตรงไหน?
ลุงสงวน : มันขวางทางน้ำไหล ผักกระเฉดด้วย ปลูกกันทั่วไป เทศบาลหาดใหญ่ขอร้องให้ทำลาย ก็ไม่มีใครทำ
คนค้นคลอง : ตรงไหนปลูกอยู่บ้าง?
ลุงสงวน : ปลูกกันทั่วไป
คนค้นคลอง : ทางแก้ก็คือในคนที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกัน
ลุงสงวน : นั้นแหละ ให้เขาปลูกแต่อย่าล้ำเขตคลอง มันเป็นอาชีพหนึ่งของเขา เคยของร้องเขา เรียกมาประชุม แต่ชาวบ้านไม่ค่อยตาม
คนค้นคลอง : อาจจะเพราะว่าคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองด้วย
ลุงสงวน : น้ำเสียมันกลายเป็นปุ๋ยของผักกระเฉด ผักบุ้ง
คนค้นคลอง : ลุงว่าถ้าทำทัวร์ล่องคลองเป็นไปได้ไหม?
ลุงสงวน : มีคนคิดอยู่หลายทีแล้ว
คนค้นคลอง : ถ้าทำแบบ ให้มีตลาดนัด เหมือนกับตอนลากพระก็รื้อฟื้นประเพณีเก่าขึ้นมา
ลุงสงวน : อื้อ มีศาลาริมคลองนั้น ก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้ว ร้องเพลงเรือนั้น
คนค้นคลอง : ตอนนี้เขาก็เคลื่อนไหวกันอยู่มาก เรื่องอนุรักษ์คลอง
ลุงสงวน : อย่างน้อยให้วัวได้พอกินน้ำได้
คนค้นคลอง : โบสถ์ที่วัดเขาสร้างไว้นานแล้วใช่ไหม
ลุงสงวน : หลายปีแล้ว ท่านแก้วเป็นคนสร้างเอง
คนค้นคลอง : พระสร้างเองหรือครับ?
ลุงสงวน : ใช่ วัดคูเต่าก็เหมือนกัน ช่วงหลังกรมศิลปากรมาซ่อมแซมให้
คนค้นคลอง : ช่างพื้นบ้านหรือ?
ลุงสงวน : ช่างพื้นบ้าน เมื่อก่อนเขาเรียนมาจากวัดทั้งนั้น เขาไปดูมีภาพเขียนพระเวสสันดร
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนมีตลาดนัดไหม?
ลุงสงวน : มีที่วัดคูเต่าแห่งเดียว เป็นตลาดเก่าแก่ โบราณ วันพฤหัสวันเดียว เขาใช้เรือ มาจากโน่น ปากบาง เกาะยอ ภูมี อำเภอรัตภูมิ
คนค้นคลอง : ตอนนี้เขามากับรถหรือ?
ลุงสงวน : ทางเรือก็มา ส่วนมาเป็นมุสลิม มาจากบ้านควน บ้านใต้ บ้านเหนือ มันสนุกเมื่อ 20 - 30 ปีเมื่อก่อน เรือสงกรานต์ เวลามีลากพระ
คนค้นคลอง : กี่ลำลาก?
ลุงสงวน : สองสามลำ ลำเดียวก็ลากไหว เรือสงกรานต์มันเป็นเรือใหญ่ พอเรือเคลื่อนมันก็ไปได้แล้ว
คนค้นคลอง : ที่เหลือคือ ขี่เรือตามกันไป
ลุงสงวน : แห่กันไป บางที สองสามลำ สี่ลำ ใช้เชือกยาว
คนค้นคลอง : คนเป็นร้อยเลยหรือ?
ลุงสงวน : แล้วแต่แรงศรัทธา งานบุญ ซ่อมแซมเรือยาว ใครลงเรือก็ให้รางวัลบ้าง ผ้าขะม้าสักผืน ถ้าท่านสมภารวัดไหนไม่เอาใจใส่ ไม่ส่งเสริมก็จบกันเลย ถ้ามีเรือสักกี่ลำก็ขายให้เป็นเรือหาปลาหมด
คนค้นคลอง : แล้วท่านนี้ละ?
ลุงสงวน : ท่านนี้เป็นคนนอก เป็นชาวปากพนัง ลองไปคุยกับแกดู
คนค้นคลอง : เรืออยู่ตรงไหน?
ลุงสงวน : อยู่ใต้ถุนกุฎิโน่น ไปที่วัดโน่น ท่านพระครูเที่ยงวัดอู่ตะเภา.
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 29 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7944595 person(s) and 26544426 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation