รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
สารคดี : คำคนคลอง
วัดนารังนก
แข่งเรือพาย
ตลาดนัดริมคลอง
เรื่องเล่าค่ายยักษ์
เล่, โรงงานและน้ำเสีย
ทุ่งลุง, ทุ่งลาน
กลิ่นสารเคมี
กระบอกไม้หมาก
ลองก็องตันหยงมัส
ผักกระเฉด, อหิวาห์
ประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
ยูงคด
วิกฤตป่าต้นน้ำผาดำ
ตามรอยมูลฝอย
สารวัตรขยะ
คนปลูกผักบุ้ง
คนยกบาม
สัมภาษณ์ คุณอำนวย สุขสวัสดิ์ อบต.ทุ่งลาน

คนค้นคลอง : อยากให้เล่า เมื่อก่อนสภาพคลองเป็นอย่างไร เทียบกับทุกวันนี้
อบต.ทุ่งลาน : ประมาณ 20 - 30 ปีที่ผ่านมา น้ำมีสภาพดีใช้งานอะไรก็ได้
คนค้นคลอง : ที่ว่าสภาพดีนี้หมายถึงอะไร ?
อบต.ทุ่งลาน : น้ำใส กินได้ ซักผ้า อาบน้ำ เอาหุงข้าวได้
คนค้นคลอง : คนแถวนี้เขาทำอาชีพอะไร?
อบต.ทุ่งลาน : ทำสวน เพราะว่าคนแถวนี้ไม่มีบ่อน้ำ บ่อบาดาลก็ไม่มี คลองนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนแถวนี้ เมื่อก่อนน้ำอยู่ในสภาพดี ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา มีต้นน้ำอยู่สายหนึ่ง สายคลองสี่สิบที่รวมกับคลองอู่ตะเภา สายนั้นเขาทำเหมืองแร่ที่เขาลูกช้าง แล้วถ่ายน้ำลงมา น้ำก็เริ่มลดความใส อยู่มาอยู่มา มีโรงงานเกิดขึ้น ที่ทำให้น้ำขุ่น
คนค้นคลอง : มีปลาอะไรบ้าง?
อบต.ทุ่งลาน : กุ้งหอยปูปลา มีครบ ปลากด
คนค้นคลอง : ปลาทกมีไหม?
อบต.ทุ่งลาน : ผมถ่ายรูปไว้รูปหนึ่ง แต่ไม่พาไปล้างที ปลาตัวนี้มันคล้ายกับปลาโอน
คนค้นคลอง : คนอื่นเคยเห็นไหม
อบต.ทุ่งลาน : เคยเห็น ตัวหนึ่งราว 10 กว่ากิโล สองสามคนหาม
คนค้นคลอง : จับยังไง
อบต.ทุ่งลาน : ใช้ไซ ใช้เล่
คนค้นคลอง : เล่เป็นยังไง
อบต.ทุ่งลาน : มีอยู่ที่บ้านเล็ก ๆ ที่โน่น ตรงนั้นมีโครงสร้างอยู่ ยังไม่พัง พอมันลงเล่ คล้าย ๆ ฝายกั้นน้ำ พอปลามันลงเล่เราก็จับมันไปขาย ปลาที่เคยมีอยู่ก็ประมาณ 10 ชนิดเช่น ปลาหนวด ปลาพรม ปลาแก้มช้ำ ปลาตะเพียน ปลาทกคล้าย ๆ ปลาโอน ได้ข่าวว่ายังมีที่เทพา ถ้าน้ำยิ่งแห้งปลายิ่งตายง่าย เพราะพื้นคลองเป็นตมมีสารเคมีเยอะ ผมลงไป ขึ้นมาแล้วคันฉิบ ไม่กล้าลง
คนค้นคลอง : หาปลามันอยู่บริเวณไหน
อบต.ทุ่งลาน : ในวัง ใต้ขอน มันจะเป็นเพิงอยู่ใต้น้ำ รากไม้มันงอกออกมา
คนค้นคลอง : ไปหาถึงไหน
อบต.ทุ่งลาน : เดินไปถึงที่ตลาดโน่น
คนค้นคลอง : คลองที่ติดพื้นที่ทุ่งลาน ยาวเท่าไร
อบต.ทุ่งลาน : ประมาณ 8 ก.ม.
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนมีกิจกรรมกับคลองอย่างไรบ้าง
อบต.ทุ่งลาน : มี เดือน 12 ของทุก ๆ ปี ที่บางศาลา หมู่ 7 มีจัดแข่งเรือ
คนค้นคลอง : เหมือน ๆ กับที่อื่นไหม
อบต.ทุ่งลาน : แข่งเรืออย่างเดียวไม่มีลากพระ
คนค้นคลอง : อยากให้มีกิจกรรมอะไรกับคลอง
อบต.ทุ่งลาน : ถ้าหากทำได้คือไม่อยากให้มีบ่อทรายในพื้นที่ ในหมู่ 1 มีอยู่ 2 ที่ ดูดทรายขึ้นไปทุกวัน ทำให้น้ำขุ่นตลิ่งก็ทรุด เราจะโทษโรงงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องโทษความมักง่ายของคนด้วย
คนค้นคลอง : สภาพปัญหาที่เริ่มเห็น คือมาจากเหมืองแร่ก่อนหรือ
อบต.ทุ่งลาน : เหมืองแร่ก่อน
คนค้นคลอง : เหมืองแร่ที่เขาลูกช้างหรือ
อบต.ทุ่งลาน : ใช่ เหมืองแร่ที่เขาลูกช้าง
คนค้นคลอง : หลังจากนั้นก็มีโรงงานเกิดขึ้นหรือ
อบต.ทุ่งลาน : ใช่, แต่มีบ่อทรายขึ้นมาก่อน ตอนนี้ก็หยุดไปบางส่วน
คนค้นคลอง : ใครมาดูดละ
อบต.ทุ่งลาน : ส่วนมากพวกมีเงิน
คนค้นคลอง : เขามาซื้อที่แล้วขุดไป
อบต.ทุ่งลาน : ใช่ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่ง คือเมื่อก่อนในหมู่ 1 มีบ่อทรายอยู่ 2 ที่ หมู่หนึ่งของผมมีสองหมู่บ้านที่ย่านยาวกับที่ต้นขาม
คนค้นคลอง : มีคนกี่คน
อบต.ทุ่งลาน : มีคนอยู่ 700 กว่าคน
คนค้นคลอง : ติดกับอบต.อะไรบ้าง
อบต.ทุ่งลาน : ทางโน่นก็ติดหมู่ 1 พะตง กับหมู่ 2 ทางโน่นก็ติดหมู่ 8 พังลา ท่าโพธ์ ทางตะวันตกติดหมู่ 7 โคกม่วง แต่ผลกระทบที่มากที่สุดคือหมู่ 1 พะตง กับหมู่ 1 ทุ่งลาน เพราะอยู่ใกล้ริมคลอง ผลกระทบร่วมกัน ถ้าคิดให้ได้เหมือนผมทั้งหมดคือไม่ให้ทำ มันอยู่ที่เจ้าของพื้นที่ เหมือนตัวอย่างของผมคือใครขอเราไม่ให้ทำ คือถ้าเราไม่ให้ทำมันก็ทำไม่ได้ ทางโน่นเขามีผลประโยชน์ คือผมคิดว่าอย่าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ที่ผมต่อต้านไปไม่ได้มีประโยชน์สำหรับผมหรอก คือทำให้คลองทางโน่นพัง
คนค้นคลอง : ลักษณะบ่อทรายมันเป็นยังไง
อบต.ทุ่งลาน : ใช้วิธีดูดทรายขึ้นไป
คนค้นคลอง : ดูดเฉพาะหน้าแล้งไหม
อบต.ทุ่งลาน : ตลอดนั้นแหละ
คนค้นคลอง : เท่ากับว่าตัวทราย หน้าดิน ยังมีอยู่อีก
อบต.ทุ่งลาน : มีอยู่
คนค้นคลอง : บ่อทรายสร้างผลกระทบอะไรไหม
อบต.ทุ่งลาน : คลองกว้างขึ้น น้ำขุ่นแต่ไม่มีผลต่อปลา อยากให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ เพราะพื้นที่สาธารณะใกล้จะหมดแล้ว ถ้าไม่กันไว้ หากวันหนึ่งเราอยากใช้ประโยชน์ก็ทำได้ยาก สมมุติว่าจะทำถนนเลียบคลอง เขาดูดทราย ตลิ่งพัง เราจะเอางบประมาณที่ไหนมาถมคลองตรงนี้
คนค้นคลอง : เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหม ถึงเขาไม่ได้ตระหนัก
อบต.ทุ่งลาน : ได้ประโยชน์ ได้ใช้ปลูกผักปลูกหญ้า
คนค้นคลอง : เท่ากับว่ามันสามารถกับมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้ารักษาตรงนั้นไว้ใช้
อบต.ทุ่งลาน : ปลูกผักปลูกหญ้าได้ พูดถึงบ่อทรายมันจบลงแค่ น้ำมันขุ่นแต่ใช้งานได้
คนค้นคลอง : ทางแก้คือ ถ้าเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตจริง เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทางกฏหมายอยู่แล้ว ถ้าให้แน่นอนคือให้กรมเจ้าท่ากันเป็นพื้นที่สาธารณะ
อบต.ทุ่งลาน : คือตอนนี้เขาก็กันไว้แล้ว แต่พวกมักง่าย อยากจะได้
คนค้นคลอง : คนในหรือคนนอกพื้นที่มาทำบ่อทราย
อบต.ทุ่งลาน : เถ้าแก่นอกพื้นที่ คนในพื้นที่ก็มีส่วนร่วม
คนค้นคลอง : เรื่องน้ำเสียจากโรงงานล่ะ
อบต.ทุ่งลาน : ไม่ใช่ว่าโรงงานปล่อยน้ำเสียทีเดียวเลย มันจะปล่อยเป็นช่วง ๆ ตอนเช้ามืดก็หนึ่งครั้ง ที่ละนิด ๆ ปลามันลอยหัวไม่ถึงกับตาย เพราะตอนนี้หลายหน่วยงานมารณรงค์ มันทำมากเกินก็ไม่ได้
คนค้นคลอง : เริ่มมีโรงงานตั้งแต่เมื่อไร
อบต.ทุ่งลาน : โรงงานที่สร้างขึ้นมาประมาณ 10 กว่าปีมานี่
คนค้นคลอง : โรงงานในพื้นที่ทุ่งลานใช่ไหม
อบต.ทุ่งลาน : ของหมู่ 1 ตำบลพะตง แล้วของอำเภอสะเดา แล้วก็โรงน้ำยาง
คนค้นคลอง : มีกี่โรงงานได้
อบต.ทุ่งลาน : ที่พื้นที่ใกล้เคียงนะ มีโรงงานซ., โรงงานร., โรงงานห.FPA อยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลพะตง หมู่ 1 ตำบลทุ่งลานไม่มี แต่ ได้รับผลกระทบ เดี๋ยวจะได้เห็น ควันพลุ่งขึ้นมากหมด นั่น(บอกให้ดู)ที่เห็นเป็นควัน
คนค้นคลอง : ที่เผาเป็นอะไร
อบต.ทุ่งลาน : เป็นเศษถุงมือ ขยะ ทุกสิ่งทุกอย่าง
คนค้นคลอง : เรื่องมลพิษเกิดขึ้นแน่นอน เขาทิ้งลงคลองไหม
อบต.ทุ่งลาน : ช่วงน้ำท่วม ช่วงนั้น มันเผาไม่ได้
คนค้นคลอง : ช่วงนี้เขามีหลายมาตรการลงมา อย่างล่าสุดเขามีมาตรการ เรื่องตรวจเข้มโรงงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
อบต.ทุ่งลาน : ผมมีหนังสืออยู่ตัวหนึ่ง
คนค้นคลอง : ถ้าว่าจะแก้ตรงนี้ได้ ผมอยากให้เขาติดตั้งมิเตอร์ เราจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเขาบำบัดหรือเปล่า เราจะได้รู้ไง แทนที่เราจะไปตรวจ ถ้าเราจะเขาไปตรวจ เขาก็เตรียมของเขาให้เรียบร้อย
อบต.ทุ่งลาน : ไอ้ส่วนหนึ่งผมว่าก็ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า เขาจะร่วมมือกับเราไหม
คนค้นคลอง : คือถ้ามันเห็นวิธีการ เราก็เรียกร้องให้หลาย ๆ กดดัน เสนอแนะนโยบาย ดีกว่าเดินตรวจอยู่แบบนี้ สมมุติว่าเขาทำไม่ได้ผลก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ทำอะไร
อบต.ทุ่งลาน : ผมจะเล่าให้ฟัง เท้าความสักนิด ก่อนเข้าไปตรวจในโรงงาน เขาว่าให้เจ้าหน้าที่มาทำบัตรก่อน ตรวจกล้องถ่ายรูป ตรวจอาวุธ มันให้รออยู่ 2 ชม. ในช่วง 2 ชม.นี้มันจะไปทำอะไรก็ได้ มันก็ไปบำบัดน้ำ ไปจัดการให้ดี เขาว่าคุณจะมาสักกี่ดาว ก็ต้องทำตามกฎระเบียบเพราะเป็นระเบียบของโรงงาน วันนั้นผมพาเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเข้าไป มันก็ไม่ให้เขา ต้องทำตามกฎของเขา มันก็อยู่พรรค์นี้
คนค้นคลอง : สรุปง่าย ๆ ว่าต้องเปลี่ยนวิธีการ ถ้าทำพรรค์นี้เหมือนเดิมก็ไม่มีทาง
อบต.ทุ่งลาน : ต้องเปลี่ยนวิธีการ
คนค้นคลอง : คุยต่อเรื่องโรงงานนิดหนึ่ง สรุปอีกที่หนึ่งว่า สภาพปัญหา วิธีการของเขาเป็นอย่างอีกบ้าง
อบต.ทุ่งลาน : วิธีการของเขา คือเขาปล่อยน้ำโดยที่ไม่ให้เรารู้เรื่อง บางทีก็ปล่อยกลางคืน บางทีก็ปล่อยตอนเช้ามืด
คนค้นคลอง : ที่เรารู้ รู้จากอะไร
อบต.ทุ่งลาน : ชาวบ้าน ที่เขาตัดยางใกล้ๆ คลอง ดูได้จากสภาพปลาที่ลอยหัว ลอยน้ำมา สีน้ำไม่ เปลี่ยน
คนค้นคลอง : เรารู้ได้อย่างไรว่าเขาปล่อยน้ำเสียตอนกลางคืน
อบต.ทุ่งลาน : เช้าขึ้นมาปลาตายแล้ว สภาพน้ำจะไม่เปลี่ยน แต่มีกลิ่นจะมี ฉุนๆ
คนค้นคลอง : รู้ได้ไหมว่าน้ำเสียของโรงงานไหน
อบต.ทุ่งลาน : ส่วนมากของโรงงานห. มันใช้แอมโมเนียมาก บ่อบำบัดของมัน พอหยุดหลาย ๆ วันฝนไม่ตก แล้วฝนตกใหม่ ๆ เห็นเป็นโพล๊ะขึ้น เหม็นมาก พอลมมาทางนี้ นั่งตรงนี้ไม่ได้
คนค้นคลอง : เท่ากับว่ามันไม่กระทบแค่ในคลอง แต่ในอากาศด้วย
อบต.ทุ่งลาน : เหม็นมาก เหม็นจริง ๆ อึดอัดเวลาฝนตกใหม่ ๆ
คนค้นคลอง : ที่อื่นชาวบ้านมีปัญหาไหม
อบต.ทุ่งลาน : เหมือนกัน ที่คลองประตู ผลกระทบเต็ม ๆ ควันตรงไปบ้านเลย ฤดูนี้ ลมพาไปโน่น ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
คนค้นคลอง : ปัญหามันแรงขึ้นหรือไม่ หรือว่าอยู่แบบนี้ตลอด
อบต.ทุ่งลาน : ตลอด อยู่พรรค์นี้ตลอด
คนค้นคลอง : ตั้งแต่มีโรงงานก็มีปัญหาแล้วใช่ไหม
อบต.ทุ่งลาน : ปัญหามันมีตั้งแต่สร้างโรงงาน บางโรงงานก็บำบัด
คนค้นคลอง : ชาวบ้านรู้ปัญหา ได้ไปเรียกร้องบ้างไหม
อบต.ทุ่งลาน : ชาวบ้านมีไม่มาก บางคนก็ไม่สนใจ หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานก็เข้ามา แล้วก็ไปเข้าทางเขา วันก่อนพาเจ้าหน้าที่เข้าไป ไปสุ่มจับได้คาหนังคาเขา ไม่มีบ่อบำบัด แล้วก็น้ำเสีย แล้วต่อมา 2 เดือน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมถามว่าตรงนั้นมันยังไง มีซองขาวกันไหม ถ้าถามผม ผมว่ามี จับของกลางได้แล้ว ทำไมไม่สั่งหยุด
คนค้นคลอง : วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำทำอย่างไร
อบต.ทุ่งลาน : ผมจะตักน้ำไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางทีเขาบอกว่าน้ำน้อยเกินไปพี่ อยู่ ๆ มา มอ. เขามาเอาน้ำไป แต่มาไม่ตรงช่วงที่โรงงานปล่อยน้ำเสีย มีคูอยู่เส้นหนึ่ง มันไม่ผ่านบ่อบำบัด ต่อตรงลงคลองเลย ไอ้ที่บำบัดก็บำบัดไป
คนค้นคลอง : ตัวนี้เห็นไหม ถ้าเราจะเดินไปดู
อบต.ทุ่งลาน : มันฝังอยู่ใต้น้ำ
คนค้นคลอง : คนข้างนอกเขาไม่รู้หรือ
อบต.ทุ่งลาน : ไม่รู้หรอก ชาวบ้านแก่ ๆ ที่หาปลา หาอะไร ที่รู้ เวลาน้ำแห้งอาจจะเห็น
คนค้นคลอง : เวลาน้ำแห้ง เห็นหรือ
อบต.ทุ่งลาน : ไม่ค่อยแห้งถึงขนาดนั้นหรอก มันจะทำท่ออยู่ที่วังลึก ๆ
คนค้นคลอง : ปัญหาส่วนหนึ่ง คือเกิดจากต้นทุนเขาสูง ถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งระบบ ว่าจะช่วยเขายังไง จะไม่ให้ตั้งโรงงานริมคลองแล้ว
อบต.ทุ่งลาน : มันต้องตั้งโรงงานริมคลอง เพราะมันจะระบายน้ำเสีย
คนค้นคลอง : นั้นแหละครับ ต้องช่วยกันหลายฝ่าย ถ้าท่อก๊าซขึ้นโรงงานจะขึ้นอีกเยอะแยะ เราจะทำยังไงให้ปัญหาง่ายขึ้นในการจัดการ
อบต.ทุ่งลาน : ถ้ามีผู้นำ ชาวบ้านก็พอไปได้
คนค้นคลอง : ในฐานะคนในพื้นที่ มองทางแก้ปัญหาจากโรงงานอย่างไร
อบต.ทุ่งลาน : ทำบ่อบำบัดรีไซเคิลคือทำระบบหมุนเวียน เหมือนใน มอ. แต่ข้อเสียคือใช้งบประมาณมาก มีผลต่อกำไร
คนค้นคลอง : เวลาปล่อยน้ำเสียแต่ละครั้ง ปริมาณมากพอที่จะทำให้ปลาตาย มันเท่าใด
อบต.ทุ่งลาน : ถามว่าบ่อทำบำบัดน้ำเสียกว้างกี่เมตร ยาวเท่าไหร่ มันก็ปล่อยลงเท่านั้นแหละ ปลาตายไปเป็นกิโลเมตรแหละ ในคลองมีโคลนหมักหมมอยู่ข้างล่าง ไม่กล้าเดินในคลอง พอเหยียบลงไปมันจมตีน เป็นโพล๊ะเลย
คนค้นคลอง : เวลาน้ำใหม่มาไล่ก็ไม่ไปหรือ
อบต.ทุ่งลาน : ไม่ไป หมักหมมมาก ไม่กล้าเดินแล้วในคลอง คนตรงนี้ก็ได้ผลกระทบ แต่ก็รับเต็ม ๆ คือคนหาดใหญ่ เพราะเอาน้ำตรงนี้ไปทำน้ำประปา
คนค้นคลอง : ปัญหาคือคนหาดใหญ่ไม่รู้ที่มาของน้ำประปา
อบต.ทุ่งลาน : น้ำตอนนี้ เอามารดผัก ผักก็ตาย
คนค้นคลอง : นอกจากโรงงานแล้ว น้ำเสียจากการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านเองมีไหม
อบต.ทุ่งลาน : มันก็มีส่วน
คนค้นคลอง : ปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่ใช้ในสวนมีผลต่อน้ำในคลองบ้างไหม
อบต.ทุ่งลาน : มีส่วนเหมือนกัน พอฉีดยา น้ำฝนมันชะลงไปในคลอง แต่กว่าจะถึงคลอง ดินมันดูดซึมไปส่วนหนึ่ง ถ้าฉีดเสร็จแล้วฝนตกมันก็จะลงคลองมาก และอีกอย่างชาวสวนไม่ได้ปลูกพร้อมกันทีเดียว ไม่ได้ใช้สารเคมีพร้อมกันทีเดียว
คนค้นคลอง : ใช้ประโยชน์จากคลองด้านอื่นอีกไหม เช่นการท่องเที่ยว
อบต.ทุ่งลาน : เมื่อวันก่อนไปประชุมที่ มอ. เทศบาลบ้านพรุคิดว่าน่าจะทำเป็นที่ท่องเที่ยว คือเบิกคลองออก แล่นเรือให้เที่ยวชมคลอง ไม่ทราบว่าตอนนี้ถูกยับยั้งไปแล้วหรือยัง
คนค้นคลอง : เสนอให้ทีมใหม่ทีมเก่า
อบต.ทุ่งลาน : ทีมเก่า แต่ว่าน่าจะคิดร่วมกันหลาย ๆ หน่วยงาน หาข้อสรุปร่วมกัน
คนค้นคลอง : คนในพื้นที่ได้ประโยชน์ด้านใดอีกบ้าง
อบต.ทุ่งลาน : คนในม่วงก็องเลี้ยงปลาทับทิม ปลากด ถ้าโรงงานซ.ที่สะเดาปล่อยน้ำลงมามากปลาตรงนั้นก็ตายหมด
คนค้นคลอง : ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชาวบ้านน่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
อบต.ทุ่งลาน : มันก็ดี
คนค้นคลอง : คือชาวบ้านได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วย
อบต.ทุ่งลาน : ดี ผมยกตัวอย่างที่หมู่เจ็ดบางหลา น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ตรงนั้นติดกับเทศบาลบ้านพรุ
คนค้นคลอง : มีที่อื่นอีกไหม ในตัวพื้นที่ทุ่งลานเอง
อบต.ทุ่งลาน : ไม่ ไม่ค่อยมี นักศึกษา มอ. เขามาผมพาไปถามที่ย่านยาว น่าจะทำสถานที่ท่องเที่ยว เป็นท่าเรือเก่า นี้แหละเขาพาหม้อ พากล้วย พาอะไร มาขายตรงนี้ กว่าจะถึงปาดัง
คนค้นคลอง : ความลึกของน้ำตอนนี้เป็นอย่างไร
อบต.ทุ่งลาน : บางแห่งลึก บางแห่งตื้น ไม่แน่นอน
คนค้นคลอง : หน้าน้ำท่วม ท่วมไหม
อบต.ทุ่งลาน : ส่วนมากจะท่วมทุกปี ใน 3 ปีให้หลังไม่ท่วม เพราะเขาถมดินที่โรงงาน น้ำมันมาไม่ได้ ไปทางโน่นหมด
คนค้นคลอง : ช่วงสองสามปีน้ำไม่ท่วมมีสาเหตุอื่นไหม
อบต.ทุ่งลาน : ฝนมันน้อย
คนค้นคลอง : น้ำท่วมมีผลเสียผลดีอย่างไร เพราะบางพื้นที่เขาบอกว่าดีช่วยให้ดินดี
อบต.ทุ่งลาน : น้ำท่วมไม่ดี
คนค้นคลอง : สภาพที่นี่ คือน้ำไม่ท่วมเป็นปัญหา เป็นข้อดี แต่มีปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน เรื่องกลิ่นเหม็น
อบต.ทุ่งลาน : ใช่ เวลาฤดูฝน น้ำที่เทศบาลลงมานี้ พอไปประชุมเขาว่ารีไซเคิลเรียบร้อย ผมอยู่ตรงนั้นผมรู้
คนค้นคลอง : มีคลองสาขาอะไรบ้าง มาจากไหน?
อบต.ทุ่งลาน : คือที่ปากบางคลองตง ที่สองคือปากบางคลองประตู โรงงานซ.ถ่ายลงคลองเล็ก มาคลองใหญ่อีกที.
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 29 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7948132 person(s) and 26569583 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation