รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
สารคดี : คำคนคลอง
วัดนารังนก
แข่งเรือพาย
ตลาดนัดริมคลอง
เรื่องเล่าค่ายยักษ์
เล่, โรงงานและน้ำเสีย
ทุ่งลุง, ทุ่งลาน
กลิ่นสารเคมี
กระบอกไม้หมาก
ลองก็องตันหยงมัส
ผักกระเฉด, อหิวาห์
ประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
ยูงคด
วิกฤตป่าต้นน้ำผาดำ
ตามรอยมูลฝอย
สารวัตรขยะ
คนปลูกผักบุ้ง
คนยกบาม
สัมภาษณ์นายหนุ หลักจัน ชาวบ้าน ต.ปริก อายุ 76 ปี

คนค้นคลอง : เกิดที่นี่ไหม
นายหนุ : ที่หาดใหญ่
คนค้นคลอง : อยู่ที่นี่นานแล้วไหม
นายหนุ : 60 - 70 ปีแล้ว
คนค้นคลอง : ที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมเก่าหรือใหม่
นายหนุ : มุสลิมเก่า นานมาแล้ว
คนค้นคลอง : พอจะรู้ไหม ว่าชุมชนดั้งเดิมอยู่ตรงไหน
นายหนุ : หมู่ 4 บ้านตลาดใน
คนค้นคลอง : นี่คือชุมชนดั้งเดิม แล้วมาอยู่กันที่นี่ได้ยังไง
นายหนุ : ไม่ทราบ ร้อยกว่าปีแล้ว พอรู้ก็มีอยู่แล้ว
คนค้นคลอง : แล้วคนข้างนอกเข้ามามากขึ้นสักกี่ปีได้แล้ว
นายหนุ : สิบกว่าปีได้แล้ว
คนค้นคลอง : เป็นเพราะว่าความเจริญเข้ามาใช่ไหม
นายหนุ : มาทำสวนบ้าง มาทำงานโรงงานบ้าง
คนค้นคลอง : อาชีพหลักคืออะไร
นายหนุ : ทำยางแหละ
คนค้นคลอง : มีอย่างอื่นไหม เช่นทำนา หาปลา
นายหนุ : ไม่ ทำยาง
คนค้นคลอง : ที่นี่มีสวนมากไหม
นายหนุ : มาก ส่วนมากเป็นสวนลองกอง ปลูกข้างบ้าน
คนค้นคลอง : ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรจากคลอง
นายหนุ : เมื่อก่อนน้ำก็ได้กิน ปลาก็ได้กิน ลงอาบก็ได้ แต่ตอนนี้น้ำก็กินไม่ได้ ลงก็ไม่ได้ โรงงานมันเปิดน้ำปลาก็ตาย คัน
คนค้นคลอง : ช่วยเล่าภาพบรรยากาศคลองสมัยก่อน
นายหนุ : ได้เล่นได้กินได้หาปลา เอากระบอกไม้หมากไปแช่ไว้ในคลอง
คนค้นคลอง : กระบอกไม้หมากคืออะไร
นายหนุ : ตัดเป็นท่อน เอาไปแช่ไว้ในคลอง พอแช่แล้วไส้มันเปื่อย กุ้ง ปลากดก็เข้าไปอยู่นั้น ซ่อนตัวหนีนาก
คนค้นคลอง : ที่ชุมชนข้างล่าง เขาใช้ลูกมะพร้าว เผาไฟ เจาะรู เอาไปแช่ให้กุ้งเข้าไปกิน
นายหนุ : ที่นี่กุ้งตัวใหญ่ ๆ เข้าไปอยู่ เคยได้กุ้งตัวใหญ่ 3 ตัว ตัวละ ประมาณ 3 ก.ก.
คนค้นคลอง : กุ้งแบบนี้หาได้เฉพาะพื้นที่ตรงนี้หรือ
นายหนุ : หาได้ตลอดสายคลอง ตั้งแต่น้ำยาไม่ลงมา
คนค้นคลอง : มีปลาอะไรบ้าง
นายหนุ : แม่ปลากด แม่ปลาก็ปลาขี้ขม
คนค้นคลอง : ช่วยไล่หน่อย ผมจะได้เช็คถูกว่าชนิดไหนหายไปบ้าง
นายหนุ : ปลากำปัดก็หาย มันแดง ๆ มัน ปลาซิวควายก็หาย
คนค้นคลอง : ปลาทกละ
นายหนุ : ปลาทกก็มี เขาเคยยิงได้
คนค้นคลอง : ตัวใหญ่แค่ไหน
นายหนุ : หางมันลากดินนั้นแหละ ปลาแน่นก็หาย ปลาโสดก็หมด
คนค้นคลอง : มีวีธีการจับปลาแบบไหน
นายหนุ : ใช้สุ่มรู้จักไหม ทำน้ำให้ขุ่น เวลาน้ำมากเขาดักโพงพาง คืนหนึ่งเคยมีดักโพงพางได้ 3-4 เข่ง แม่กุ้งก็เคยมี ตอนนี้ไม่มี
คนค้นคลอง : ผมเห็นที่ทุ่งลุงเขาใช้เล่
นายหนุ : ที่นี่ก็มี
คนค้นคลอง : ที่หาเอากินอย่างเดียวมีเอามาขายไหม
นายหนุ : หากินอย่างเดียว
คนค้นคลอง : ไม่มีขายหรือ
นายหนุ : หากินอย่างเดียว ทำเค็ม ทำส้มบ้าง
คนค้นคลอง : นอกจากหาปลาแล้ว ใช้ประโยชน์จากคลองด้านไหนอีก
นายหนุ : อาบน้ำ เด็ก ๆ คนแก่ ๆ อาบน้ำในคลองทั้งนั้น
คนค้นคลอง : ช่วงเดือนไหนที่น้ำมามาก
นายหนุ : ช่วงเดือน 11-12 น้ำมาก ขึ้นบ้าน
คนค้นคลอง : แสดงว่าที่นี่น้ำท่วมบ่อย ทุกปีไหม
นายหนุ : ท่วมเกือบทุกปี
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนละ
นายหนุ : ท่วมมากกว่า พอเขาทำถนนนี้ น้ำท่วมไปที่อื่น แถว ๆข้างคลอง
คนค้นคลอง : รู้จักคลองสาขาบ้างไหม
นายหนุ : มีคลองบนแตกจากคลองให้ ทางโน่นคลองเร่
คนค้นคลอง : คลองบน ต้นน้ำมาจากไหน
นายหนุ : บ้านบ่อยางโน่น รู้จักไหม ทางคลองหอยโข่ง ไหลมานี่
คนค้นคลอง : น้ำคลองบนแค่ไหน
นายหนุ : แล้งอย่างไรก็ไม่ขาด
คนค้นคลอง : สูงแค่ไหน
นายหนุ : สูงแค่หัวเขา แล้งยังไงก็อยู่แบบนั้น
คนค้นคลอง : คนที่นี่เขาเรียกคลองอู่ตะเภาว่าอะไร
นายหนุ : คลองใหญ่
คนค้นคลอง : คนเมื่อก่อนทำสวน ทำนาไหม
นายหนุ : เลิกทำแล้ว
คนค้นคลอง : มีข้าวพื้นเมืองไหม
นายหนุ : มี
คนค้นคลอง : ชื่อข้าวอะไรบ้าง
นายหนุ : ข้าวยายอ ข้าวกลาย ข้าวขม
คนค้นคลอง : หลายพันธุ์หรือ
นายหนุ : หลายพันธุ์ บอกไม่ถูก
คนค้นคลอง : ปลูกในนาหรือปลูกบนควน
นายหนุ : ปลูกบนควนก็มี
คนค้นคลอง : อ้อ เพราะไม่มีน้ำขึ้นไปปลูก ข้าวพวกนี้เลยสูญพันธุ์ ข้าวแต่ละชนิดแต่ต่างกันไหม
นายหนุ : แตกต่าง
คนค้นคลอง : แตกต่างกันอย่างไร
นายหนุ : ข้าวบ้างพันธุ์ก็แข็งเรียกว่าข้าวร่าหนี บางพันธุ์ก็นิ่ม บางพันธุ์ก็หอม
คนค้นคลอง : ที่ทุ่งลานมีข้าวดอกยอม
นายหนุ : กินอร่อย ที่แข็งเรียกข้าวร่าหนี ไม่มีใครค่อยทำที่นี่
คนค้นคลอง : เมื่อก่อนเขานวดข้าวอย่างไร
นายหนุ : นวดธรรมดา นวดกับตีน ทำครก ทำสาดทิ่ม ถ้าสีก็ทำครกสีกับไม้ไผ่
คนค้นคลอง : คนเมื่อก่อนอายุยืนไหม
นายหนุ : อายุยืน
คนค้นคลอง : กี่ปีได้
นายหนุ : 80 ปี 100 ปีก็ถึง
คนค้นคลอง : ที่ว่าคนอายุสั้นลงเพราะอะไร
นายหนุ : เพราะของกิน อย่างอื่นไม่มีอะไร เมื่อก่อนใครซื้อของกิน ใครซื้อผัก ใครซื้อข้าว เดี๋ยวนี้ซื้อ ข้าวมันใส่ยา ผัก มันใส่ยา เมื่ออายุ 40 - 50 มันเข็ดเมื่อยหมดแล้ว คนเถ้าคนแก่ไม่เคยซื้ออะไร เท่าที่ซื้อก็พวกน้ำตาล
คนค้นคลอง : พวกกระเบื้องมุงลังคาซื้อไหม
นายหนุ : เมื่อก่อนใส่จากกัน
คนค้นคลอง : ในคลองเมื่อก่อนมีตลาดนัดไหม
นายหนุ : ไม่
คนค้นคลอง : เขาพายเรือขายกันที่สะเดาเลยหรือ
นายหนุ : สะเดาแหละ ที่นี่มีตลาดที่ไหน ที่เห็นอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนมีอยู่ 10 หลังได้
คนค้นคลอง : โรงงานมีตั้งแต่เมื่อไหร่
นายหนุ : ไม่กี่ปี ไม่ถึง 10 ปี
คนค้นคลอง : โรงงานอะไรโรงงานแรก
นายหนุ : โรงงานแรกโรงงานถุงมือ
คนค้นคลอง : โรงงานสร้างผลกระทบอะไรบ้าง
นายหนุ : มันปล่อยน้ำเสีย
คนค้นคลอง : ชาวบ้านรู้ได้อย่างไร
นายหนุ : นั้นแหละ ปลาตาย พอเขาปล่อยน้ำ ปลาตายเลย
คนค้นคลอง : ปกติการการไหลของน้ำ อาจจะเป็นโรงงานที่สะเดาปล่อยเสียลงมาน้ำ แน่ใจยังไงว่าโรงงานซ.ปล่อยน้ำเสีย
นายหนุ : ปลามันตายไปเรื่อย ๆ ไปถึงท่าโพธิ์โน่น
คนค้นคลอง : มีหลักฐานอะไรชัด ๆ ไหม ที่บอกว่าโรงงานนี้ปล่อยน้ำเสีย
นายหนุ : ไปดูว่าปลาเริ่มตายที่ไหน เขาไปดูกันหลังโรงงาน มีบ้านคน เหนือโรงงานนั้นปลาจะไม่ตาย นั้นตรงนั้นมีโรงงานยางอยู่ เวลาเขาปล่อยแอมโมเนียลงมา ปลาจะเริ่มตายตรงนี้ ทางบนไม่ตาย
คนค้นคลอง : ชื่อโรงงานอะไร
นายหนุ : โรงงาน ห. โรงงาน ซ.
คนค้นคลอง : ที่ผมไปเจอ ลุยไปตามริมคลอง ที่โรงงาน ห. มี 2 ท่อ โรงงาน ส. 1 ท่อ และ โรงงาน ซ.
นายหนุ : เมื่อก่อนโรงงาน ซ.ปล่อยน้ำเสีย แต่ช่วงหลังชาวบ้านประท้วง ช่วงนี้ที่ปล่อยอยู่ก็โรงงาน ห.
คนค้นคลอง : แสดงว่าโรงงาน ซ. ปล่อยน้ำเสียมา 10 ปีแล้ว
นายหนุ : เมื่อก่อนปล่อย แต่ตอนหยุดเสียแล้ว
คนค้นคลอง : ที่ผมไปดูที่โรงงานซ.ตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหม มันมีประตูน้ำ เคยไปดูไหม ไม่ได้เข้าไปข้างใน ตรงบริเวณข้าง ๆ โรงงาน มีบ้านพักของคนงาน มันจะมีท่อออกมา ข้าง ๆท่อจะมีประตูระบายน้ำเสีย มันมีประตูนี้ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วหรือ
นายหนุ : นั้นแหละ
คนค้นคลอง : แสดงว่ามีตั้งแต่แรกเริ่ม
นายหนุ : ตั้งแต่แรกเริ่ม
คนค้นคลอง : วันก่อนผมไปถ่ายรูป น้ำเสียยังออกอยู่ เมื่อก่อนโรงงานซ.ปล่อยน้ำออกจนเห็นชัดเลยหรือ แต่ตรงนี้เป็นคลองสาขา เวลาตามปลาตายไป ตามไปเจอปลาตายที่คลองสาขาหรือ
นายหนุ : ที่หลังวัดตรงนั้นมันมีบ้านคนอยู่ เขาหากินอยู่ตรงนั้น เขาใช้น้ำนั้น เขาก็ประท้วง
คนค้นคลอง : ทุกวันนี้ เขาไม่ค่อยปล่อยแล้วหรือ
นายหนุ : ไม่มาก
คนค้นคลอง : ที่ผมเห็นน้ำเสียมันออกมา
นายหนุ : ไม่มาก ไม่มีผลมาก ช่วงนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ คือโรงงานห.นี้แหละ
คนค้นคลอง : ที่ทุ่งลานเขาก็ว่าโรงงานห. เหมือนกัน
นายหนุ : คนอยู่ใกล้โรงงานก็รู้แหละ
คนค้นคลอง : ชาวบ้านประท้วงบ้างไหม
นายหนุ : ติดอยู่ที่คนใหญ่คนโต
คนค้นคลอง : คนในพื้นที่
นายหนุ : เราพูดก็ไม่ดีอีก
คนค้นคลอง : โรงงานอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ใช่ไหม
นายหนุ : ใช่
คนค้นคลอง : อบต. ถ้าชาวบ้านไม่เรียกร้องก็ช่วยอะไรไม่ได้
นายหนุ : พอชาวบ้านเรียกร้อง เขาก็เข้าหา อบต. พูดง่าย ๆ คือมีเรื่องอะไร เขาก็เบรกได้ วันก่อนมีการตรวจสารเคมีอะไร แต่โรงงานซ.เป็นโรงงานใหญ่ พอคนประท้วง ปัญหาก็หายไป
คนค้นคลอง : โรงงานใหญ่ก็หยุดไปเลยหรือ
นายหนุ : โรงงานใหญ่ก็ปล่อยบ้างนาน ๆที เวลาเดือน 11 เดือน 12 น้ำเต็มคลอง ไอ้นี้ไม่ ที่โรงงานห.มันลักปล่อยเวลาน้ำแห้ง สักเดือนก็ปล่อย
คนค้นคลอง : ชาวบ้านได้รับผลกระทบในพื้นที่ของเขาเองมีไหม
นายหนุ : กลิ่นเหม็นมาเป็นครั้งคราว พอรู้สึก แต่เห็นปลาตายเป็นแพ
คนค้นคลอง : บางพื้นที่เหม็นแรงเลย
นายหนุ : แถวนี้ไม่แรง อยู่กันได้
คนค้นคลอง : เวลาปลาตาย มันตายเยอะไหม สักประมาณพันตัวถึงไหม
นายหนุ : มากกว่า
คนค้นคลอง : แสดงว่ามันขาวไปทั้งคลอง
นายหนุ : นั้นแหละ
คนค้นคลอง : มีใครกินปลานี้ไหม
นายหนุ : ไม่ บางคนจับพาไปแช่ ถ้าหงายท้องแล้วเขาไม่เอาแล้ว
คนค้นคลอง : มีใครจับปลาไปขายที่อื่นไหม
นายหนุ : ไม่ คนที่นี่ไม่มีใครยุ่งกับปลา ปลาตายนี้เขารู้เลยว่ามาจากไหน
คนค้นคลอง : เขารู้ได้อย่างไร
นายหนุ : เขาพูดกันเยอะ ชาวบ้านที่เขาไปตัดยาง เขาสังเกตเห็น
คนค้นคลอง : ความถี่ของน้ำเสีย
นายหนุ : ไม่แน่นอน ส่วนมากจะปล่อยกลางคืน หรือช่วงเช้ามืด ปลาจะตายช่วงเช้าตี 9 ตี 10
คนค้นคลอง : น้ำเสียอยู่กี่วัน
นายหนุ : น้ำเสียอยู่วันหนึ่ง แล้วพ้นไป
คนค้นคลอง : ช่วงฝนตกปลาไม่ตายหรือ
นายหนุ : ไม่ตาย น้ำมาก
คนค้นคลอง : ถ้ารู้ว่าปลาตายเขาจะมาจับไหม เพราะข้างล่างเขาบอกว่า เขาจะนัดกันไปจับปลาเลย
นายหนุ : ไม่
คนค้นคลอง : ถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่จับ ปลามันก็ไหลไปตามคลอง เท่ากับว่าข้างล่างเราไม่รู้ว่า เขาจะเอาปลาไปทำอะไร
นายหนุ : แถวนี้ หมู่ 4 หมู่ 6 เขาไม่จับเลย
คนค้นคลอง : ถ้าไม่รู้ที่มา เห็นแค่ตัวปลา จะรู้ได้อย่างไรว่าปลาตัวนี้ตายเพราะถูกน้ำเสีย
นายหนุ : ไม่รู้ เหมือนปลาปกติ
คนค้นคลอง : คนไม่กล้ากินเองหรือ
นายหนุ : ไม่กล้า
คนค้นคลอง : คืออยากรู้ว่าใครกิน แล้วได้รับผลกระทบไหม
นายหนุ : ปลาจากน้ำเสีย เขาไม่กิน คนที่เคยกิน บอกว่ากินไม่อร่อยเนื้อมันเปี่อย
คนค้นคลอง : มีผลต่อสุขภาพของคนบ้างไหม
นายหนุ : ไม่เห็น ไม่กล้ากิน
คนค้นคลอง : นอกจากเรื่องน้ำเสียของโรงงาน มีปัญหาอย่างอื่นไหม ที่นี่มีการขุดทรายไหม
นายหนุ : ไม่มี ที่นี่มีดินเหนียว
คนค้นคลอง : ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณไหม
นายหนุ : ไม่มี
คนค้นคลอง : ฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างไร
นายหนุ : ไม่มีปัญหาอะไร มีกินมีใช้
คนค้นคลอง : เรื่องยาเสพติด
นายหนุ : ไม่มีมาก
คนค้นคลอง : ที่นี่มีโรงงานกี่แห่ง
นายหนุ : เซฟสกิน หาดสิน บริดสโตน
คนค้นคลอง : หาดสินทำอะไร
นายหนุ : ซื้อยางสด ทำโรงงานยางเหมือนเซฟสกิน ตอนนี้เริ่มทำถุงมือเหมือนเซฟสกิน สารเคมีใหม่นี้แหละ
คนค้นคลอง : น้ำเวลามาพัดพาตะกอนไปมากแค่ไหน ผมไปดูที่ทุ่งลาน ลองเขี่ย ๆ ดู ตะกอนมันขังตัวอยู่ในน้ำมันหนามาก.

สัมภาษณ์นาย สรายุทธ หลักจัน ชาวบ้าน ต.ปริก

คนค้นคลอง : ผมเคยไปกับคณะนักวิชาการ เขาได้พาไปดูบ่อบำบัด ทางโรงงานเขาบรรยายว่า ไม่มีปัญหาตรงนี้
สรายุทธ : มี ๆ เพราะว่าคนที่บ้านไปทำรู้แหละ
คนค้นคลอง : ส่วนมากทุกโรงงานทีท่อสายตรงใช่ไหม
สรายุทธ : มี ๆ เพียงแต่ว่าเขาจะเปิดไม่เปิดตรงนั้นหรอก
คนค้นคลอง : โรงงานไหนอันตรายที่สุด สารเคมีไหนน่ากลัว
สรายุทธ : โรงงานซ. มีคนเข้าไปทำงาน 3 วัน ทนสารเคมีไม่ไหว
คนค้นคลอง : เพราะเท่าที่รู้เขาจะให้แรงงานอีสานทำ ช่วงนี้คนอีสานกลับไปบ้านเกิด ก็ได้แรงงานพม่ามาแทน
สรายุทธ : ถ้าทำสัก 2 ปี จะเห็นได้ชัดว่าสุขภาพแย่
คนค้นคลอง : มีคนพอจะบอกได้ไหมว่า ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นยังไง เพราะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะไปทำงานโรงงาน
สรายุทธ : แฟนผมเคยทำก็ทนไม่ไหว คนหมู่ 1 จบทางเคมี เข้าไปทำหนึ่งวัน ลาออก แกสั่งห้ามลูกหลาน เขาบอกว่าอย่าไปทำเลย สารเคมีมันเยอะเขาทำงานห้องแล็ปเขารู้ ตอนนี้ไปทำงานที่ปัตตานี
คนค้นคลอง : คือพอเราแก้ อยากให้แก้เป็นระบบ เรื่องคลองนี้เราลงมาคุยจะได้นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ที่เราไม่รู้ ที่โรงงานซ.มีคนตายบ้างไหม
สรายุทธ : มีแต่เขาปิดข่าว ส่วนมากเป็นคนอีสาน
คนค้นคลอง : ตายเพราะอะไร
สรายุทธ : สารเคมี บางคนนอนแล้วหลับตายไป
คนค้นคลอง : มีคนที่ให้ข้อมูลได้ไหม
สรายุทธ : มี แต่มันไปเรียนเสีย ต้องมาเสาร์ อาทิตย์
คนค้นคลอง : ถามอีกนิดนะ สาเหตุที่สร้างปัญหาให้คลอง
สรายุทธ : ความเจริญที่เข้ามา
คนค้นคลอง : อะไรที่มากับความเจริญบ้าง
สรายุทธ : มันมีข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือได้ความสะดวกสะบาย
คนค้นคลอง : แล้วข้อเสียละ
สรายุทธ : ปัญหาที่เกิดจากโรงงาน
คนค้นคลอง : มีปัญหาเรื่องแรงงานต่างถิ่นไหม
สรายุทธ : ไม่มี
คนค้นคลอง : เขามีที่อยู่ของเขาต่างหากใช่ไหม
สรายุทธ : พักอยู่ในโรงงาน ที่ออกมาเช่าบ้านข้างนอกมันน้อยคน
คนค้นคลอง : พวกสถานบันเทิง เช่นคาราโอเกะ สร้างปัญหาไหม
สรายุทธ : มีบ้าง วัยรุ่นตีกัน
คนค้นคลอง : วัยรุ่นในพื้นที่เองหรือ
สรายุทธ : ในพื้นที่เอง ในหมู่วัยรุ่นด้วยกันเอง 11 -15 ปีช่วงนี้ กับคนต่างถิ่นก็นาน ๆ ที
คนค้นคลอง : ปัญหาจากคาราโอเกะโดยตรงสร้างปัญหาไหม
สรายุทธ : ถ้าโรงงานมากขึ้นอาจจะมีปัญหามากขึ้น แถวนี้เป็นเขตมุสลิมเขาไม่ให้เปิด
คนค้นคลอง : ในพื้นที่มีการคุยเป็นประชามติไหม ว่าไม่ให้มีโรงงานเกิดขึ้น
สรายุทธ : ในเขตนี้เขาไม่ให้มี ชาวบ้านเขาไม่ให้ ในเขตชุมชนนะ 3 โรงนี้ไม่อยู่ในเขตเทศบาล
คนค้นคลอง : เขาแบ่งเขตกันยังไง สมมุตินี้คลอง (วาดคลอง)
สรายุทธ : เขาแบ่งกัน ฝั่งนี้เทศบาล ฝั่งโน่นเขต อบต. มีคลองผ่ากลาง
คนค้นคลอง : ช่วยเล่าเรื่องปลาตาย ปีที่แล้ว
สรายุทธ : กลางปีที่แล้ว
คนค้นคลอง : ถ้าอย่างนั้นช่วยเล่าย้อนหลังไปหน่อย
สรายุทธ : ประมาณ สองเดือน สามเดือนปลาตาย 4-5 ครั้งต่อปี ที่เห็นปลาตายเยอะเอาช่วงกลางปีที่แล้ว เยอะจนต้องมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจ ให้ไปโรงงานนั้น
คนค้นคลอง : โรงงานอะไร
สรายุทธ : โรงงาน ห.
คนค้นคลอง : ชาวบ้านไปพบถึงต้นตอไปพบตรงไหน
สรายุทธ : ที่บ่อบำบัดนั้น มันอยู่หลังโรงงาน ฟังเขาบอกว่าเหนือโรงงานขึ้นไปปลาไม่ตายที เริ่มตายตั้งแต่นั้น
คนค้นคลอง : หลังจากแจ้งตำรวจ ผลคืบหน้าอย่างไร
สรายุทธ : เว้นช่วงไปนาน มาปลายปีนี้เอาอีก
คนค้นคลอง : แสดงว่าเขาเว้นช่วงเป็นปี แต่ยังปล่อยน้ำอีก ปลาตายอีก
สรายุทธ : ล่าสุด เดือนธันวา ก็มีปลาตายอีก
คนค้นคลอง : ช่วงน้ำขึ้น
สรายุทธ : ช่วงนั้นที่นี้น้ำลง
คนค้นคลอง : ทุกวันนี้ใช้น้ำอย่างไร
สรายุทธ : น้ำบ่อ
คนค้นคลอง : สภาพน้ำยังไง
สรายุทธ : ดี
คนค้นคลอง : ขุดลึกไหม
สรายุทธ : ประมาณ 4-6 เมตร
คนค้นคลอง : น้ำบาดาลไม่ใช่หรือไหม
สรายุทธ : ไม่ น้ำประปาก็ไม่มี
คนค้นคลอง : น้ำกินนี้ซื้อหรือ
สรายุทธ : น้ำกินก็ซื้อ บางครัวเอาน้ำบ่อมาต้มกิน
คนค้นคลอง : ซื้อน้ำจากไหน
สรายุทธ : ร้านค้า มีส่งน้ำโพลาริส
คนค้นคลอง : ส่วนมากน้ำซื้อ
สรายุทธ : แต่ว่าทุกครัวมีบ่อ
คนค้นคลอง : ไม่ได้ใช้น้ำคลองมากี่ปีแล้ว
สรายุทธ : ไม่เคยกิน น้ำคลองตั้งแต่โรงงานเกิดขึ้น
คนค้นคลอง : โรงงานอะไรเป็นโรงงานแรก
สรายุทธ : เซฟสกิน แล้วหาดสิน แล้วบริตสโตน
คนค้นคลอง : ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลแบ่งเป็นพื้นที่อะไรบ้าง มีกี่ชุมชน
สรายุทธ : หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก หกชุมชน
คนค้นคลอง : เขาเรียกเป็นชุมชน ชุมชนหนึ่งมีกี่หมู่บ้าน
สรายุทธ : หนึ่งหมู่บ้าน
คนค้นคลอง : เขาเรียกอะไร
สรายุทธ : ชุมชนปริกตก ชุมชนตลาดกลาง ชุมชนปริกออก ชุมชนทุ่งออก ชุมชนสวนหม่อม ถ้าขึ้นไปทางโน่นเป็นเขตอบต.ปริกจนกว่าจะไปถึงสะพานเซฟสกิน.
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 28 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7948130 person(s) and 26569572 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation