รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
สารคดี : คำคนคลอง
วัดนารังนก
แข่งเรือพาย
ตลาดนัดริมคลอง
เรื่องเล่าค่ายยักษ์
เล่, โรงงานและน้ำเสีย
ทุ่งลุง, ทุ่งลาน
กลิ่นสารเคมี
กระบอกไม้หมาก
ลองก็องตันหยงมัส
ผักกระเฉด, อหิวาห์
ประชาคมรักษ์ป่าผาดำ
ยูงคด
วิกฤตป่าต้นน้ำผาดำ
ตามรอยมูลฝอย
สารวัตรขยะ
คนปลูกผักบุ้ง
คนยกบาม
สารวัตรขยะ รร.วัดโคกสมานคุณ

"ผมได้ความรู้แล้วเอาไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง ว่าขยะมาจากไหน ควรจะทิ้งอย่างไร ที่บ้านขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมพ่อก็เก็บเอาไว้ขาย ขวดเหล้าที่พ่อผมกินพ่อก็เก็บไว้ใส่ปลากัด ที่เหลือเอาไปขาย"


สัมภาษณ์เด็กนักเรียน ดช.วิธิชัย รักษาชัย ม.1/4 ชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาด โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ

คนค้นคลอง: เข้าชมรมมานานหรือยัง
ดช.วิธิชัย: ปีกว่า ๆ แล้ว
คนค้นคลอง: ทำไมถึงเข้ามาชมรมนี้
ดช.วิธิชัย: ตอนแรกมีผู้ให้ความรู้มาที่โรงเรียน มาทำกิจกรรมเรื่องน้ำหมัก ต่อมา ผอ.มีความคิดว่าน่าจะทำชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาด
คนค้นคลอง: แล้วเราเข้ามาร่วมได้ยัง อยากมาร่วมเอง หรือยังไง
ดช.วิธิชัย: อยากมาร่วมเอง เพราะได้ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม
คนค้นคลอง: ตอนนั้นรู้ไหมว่าต้องทำอะไรบ้าง
ดช.วิธิชัย: ไม่รู้ครับ
คนค้นคลอง: ตอนแรกที่คิดว่าจะได้ความรู้ใหม่ ๆ พอเข้ามาแล้ว ได้ความรู้อะไรใหม่ไหมครับ
ดช.วิธิชัย: ได้ครับ แต่บางส่วนเราก็ไม่เข้าใจ อย่างเรื่องธนาคารขยะ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
คนค้นคลอง: ตอนที่วิทยากรบรรยาย เข้าใจเรื่องอะไรบ้าง ไม่เข้าใจอะไรบ้าง
ดช.วิธิชัย: การคัดแยกขยะ วิธีการทำน้ำหมัก เข้าใจมากที่สุด ที่ไม่เข้า คือที่ทำเกี่ยวกับน้ำยาล้างจาน
คนค้นคลอง: เขามาสอนอะไรบ้าง
ดช.วิธิชัย: เรื่องเอาผลไม้ต่าง ๆ มาหมักรวมกัน กับการคัดแยกขยะ

สัมภาษณ์เด็กนักเรียน ดญ.พิมพ์พัทร ชมแก้ว ป.5 ชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาด

คนค้นคลอง: ชมรมมีกิจกรรมอะไรบ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร: การทำน้ำหมัก ทดลองทำน้ำยาล้างจานเอง
คนค้นคลอง: มีกี่กิจกรรม
ดญ.พิมพ์พัทร: 6 กิจกรรม
คนค้นคลอง: อะไรที่ทำไปแล้วบ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร: สารวัตรขยะ
คนค้นคลอง: กิจกรรมนี้ทำอะไรบ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร: ให้นักเรียนในชมรม ไปเฝ้าถังขยะ แล้วบอกน้อง ๆ ว่าขยะชิ้นนี้ทิ้งที่ถังไหน เป็นการให้ความรู้ไปในตัวด้วยค่ะ
คนค้นคลอง: เราต้องแยกถังเอง หรือคุณครูแยกไว้ให้แล้ว
ดญ.พิมพ์พัทร: ทำด้วยค่ะ
คนค้นคลอง:ชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาดได้ทำอะไรบ้าง ตั้งแต่ต้นปี
ดญ.พิมพ์พัทร : อบรมให้ความรู้ ประเมินความรู้ ไปเยี่ยมธนาคารขยะที่จังหวัดชลบุรี ไปดูการกำจัดขยะของเทศบาลบ้านพรุ และของเทศบาลนครหาดใหญ่ ล่าสุดไปดูงานธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลหาดใหญ่
คนค้นคลอง: หลังจากนั้น
ดญ.พิมพ์พัทร: กำลังจะเริ่มโครงการที่เราคิดไว้
คนค้นคลอง: ที่เราคิดไว้ คือคิดเองหรือคุณครูคิดให้
ดญ.พิมพ์พัทร: ในชมรมคิดกันเอง
คนค้นคลอง: กลับจากไปดูงานแล้ว คิดกันเองว่าจะทำอะไรหรือ แล้วคิดอะไรไว้บ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร: ให้แยกขยะให้ดีขึ้น สร้างเครือข่ายขยะ ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนเป็นเครือข่ายของเรา
คนค้นคลอง: เครือข่ายขยะ คืออะไร
ดญ.พิมพ์พัทร: สำรวจและให้ความรู้ในห้องเรียน ทำกันเฉพาะที่เป็นอาสาสมัครเท่านั้น
คนค้นคลอง: นอกจากน้ำหมักทำอย่างอื่นอีกไหม
ดญ.พิมพ์พัทร: ทำน้ำยาล้างจาน ทำเฉพาะ ป.6 ทำเสร็จแล้วนำไปแจกจ่ายครู นักเรียน
คนค้นคลอง: ตอนนี้ชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาดมีสมาชิกเท่าไหร่
ดญ.พิมพ์พัทร: 62 คน แบ่งเป็นพวกเสื้อขาว เสื้อเขียว
คนค้นคลอง: ทำไมต้องแบ่งเป็นเสื้อขาว เสื้อเขียว
ดญ.พิมพ์พัทร: เสื้อเขียวคือรุ่นแรก เสื้อขาวคืออาสาสมัครใหม่
คนค้นคลอง: เสื้อเขียวนี้ไม่ได้จำกัดว่า ป.4 ป.5 ป.6 ใช่ไหม
ดญ.พิมพ์พัทร: ใช่
คนค้นคลอง: แล้วเรามีการบริหารชมรมกันยังไง
ดญ.พิมพ์พัทร: นัดเจอกันทุกวันเสาร์
คนค้นคลอง: มีประธาน รองประธานไหม ใครเป็นประธาน
ดช.วิธิชัย: ผม
คนค้นคลอง: มีวีธีการบริหารกันยังไง
ดช.วิธิชัย:คิดโครงการ เวลาคุยแบ่งกันแบ่งกลุ่ม ๆ
คนค้นคลอง: ที่อยากทำมีโครงการอะไรบ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร: ธนาคารขยะ เครือข่ายขยะ สารวัตรขยะ
คนค้นคลอง: มีวิธีการอย่างไรถ้าเด็กทิ้งขยะไม่เป็นที่
ดญ.พิมพ์พัทร: บอกว่า ต้องทิ้งตรงนี้ ถ้าเห็นอีกจะใช้อำนาจของประธานนักเรียนทำโทษ
คนค้นคลอง: พอเจอปัญหา มีคนทิ้งขยะจะจัดการยังไง ในเมื่อทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด
ดช.วิธิชัย:เท่ากันหมด ถ้าเห็นอีกจะบอกครูให้ทำโทษ ถ้าทิ้งอีกจะปรับเงิน
คนค้นคลอง: มีปัญหาอะไรบ้าง
ดช.วิธิชัย: สารวัตรขยะไม่มีเวลาให้ชมรม เพราะต้องมาเฝ้าบริเวณถังขยะ
คนค้นคลอง :ช่วงไหน
ดญ.พิมพ์พัทร: ช่วงเช้า พักเที่ยง ปัญหาอีกอย่างของสาราวัตรขยะคือคุณครูจะให้เด็กมาทิ้งขยะตอนบ่ายสอง ซึ่งไม่มีใครอยู่
คนค้นคลอง: ปัญหาคือเราจะตรวจสอบหรือดูแลไม่ได้ เพราะไม่มีใครอยู่ มีปัญหากับเด็กเล็กไหม ว่าไม่เข้าใจ
ดญ.พิมพ์พัทร: เด็กเล็กจะมาถาม ส่วนมากมีปัญหากับเด็กโต ว่าพวกเรามาสอน
คนค้นคลอง: มีเครื่องหมายอะไรบอกให้เขารู้ว่านี้คือสารวัตรขยะ
ดญ.พิมพ์พัทร:ต่อไปอาจจะมีถุงมือ อาจจะมีหมวก
คนค้นคลอง: กิจกรรมทำน้ำหมักอยู่ใน 6 กิจกรรมไหม
ดญ.พิมพ์พัทร:ทำน้ำหมักเป็นกิจกรรมหลัก
คนค้นคลอง: ทำไปเพื่ออะไร
ดญ.พิมพ์พัทร: ทำไปเพื่ออยากให้สิ่งแวดล้อมในเมืองหาดใหญ่ดีขึ้น
คนค้นคลอง: เขาทำน้ำหมักกันยังไง
ดช.วิธิชัย: จะไปสั่งที่โรงงานมะนาว ถ้าที่ไหนไกล จะใช้รถโรงเรียนไปเอา
คนค้นคลอง : ทำน้ำหมักทำรวมกันไหม หรือของตัวเอง
ดช.วิธิชัย: ทำรวมกันหมดเลย ป.4-ป.6
คนค้นคลอง :ทำเยอะไหม ทำพร้อมกันหมดเลยหรือว่าทยอยทำ
ดญ.พิมพ์พัทร: เราจะนัดวันกัน ถ้าจะเยอะเอามารวมกัน แล้วทยอยทำ แล้วแต่ความต้องการ
คนค้นคลอง :หมายความว่าไปหาขยะมาแล้ว เอามาทำ ที่เสร็จออกมาเป็นขวดทำเองทั้งหมดเลยหรือ
ดช.วิธิชัย:ครับ
คนค้นคลอง: น้ำหมักเอาไปทำอะไรบ้าง
ดช.วิธิชัย:ราดห้องน้ำ ที่ไหนสนใจก็ทดลองทำให้เขาดู
คนค้นคลอง :ที่ราดห้องน้ำเป็นเวรนักเรียนจัดการเอง หรือมีคนจัดการ
ดช.วิธิชัย:บางครั้งก็ภารโรงล้าง
คนค้นคลอง:ลองเอาไปใช้ที่บ้านหรือยัง
ดญ.พิมพ์พัทร:ยังค่ะ
คนค้นคลอง: มีใครที่ทำเองที่บ้าน
ดญ.พิมพ์พัทร: ไม่ค่ะ
คนค้นคลอง : ทำไมพวกเราไม่เอากลับไปใช้ที่บ้านครับ
ดญ.พิมพ์พัทร:แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน ถ้านักเรียนคนไหนต้องการก็มาเอาไปได้
คนค้นคลอง :ทำกิจกรรมนี้เราได้อะไรบ้าง
ดญ.พิมพ์พัทร:ได้เรียนรู้เรื่องขยะ แหล่งที่มา
คนค้นคลอง:รู้แหล่งรู้แค่ไหน ไหนลองเล่าให้ฟัง ยกตัวอย่างขยะในวัดโคก
ดญ.พิมพ์พัทร: นักเรียนจะทิ้งขยะ เวรประจำวันก็จะเก็บ ภารโรงนำขยะไปไว้หน้าโรงเรียน เทศบาลก็จะมาเอาขยะ
คนค้นคลอง: ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาเจออะไร
ดญ.พิมพ์พัทร: หนูถามว่าขยะเป็นปัญหามากหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่เป็นปัญหา เพราะเขาอยู่อย่างนี้มานานแล้ว
ดช.วิธิชัย:ส่วนผม เขาไม่ให้ความร่วมมือเขาปิดประตู
คนค้นคลอง :ดูโดยรวมแล้วที่ไปสัมภาษณ์มาให้ความร่วมมือเกินครึ่งหรือเปล่า
ดช.วิธิชัย:เกินครึ่งครับ มีบางซอยเท่านั้นไม่ให้ความร่วมมือ
คนค้นคลอง :เราไปเห็นวิธีการจัดการขยะ ไปเห็นที่กองขยะใกล้ ๆ กองบิน 56 แล้วรู้สึกอย่างไร
ดญ.พิมพ์พัทร:รู้สึกว่า ทำไมขยะมันมากมายอย่างนี้ เราสมควรที่ให้ขยะมันลดลงหรือเปล่า
คนค้นคลอง :เราเห็นการจัดการขยะที่นั่นแล้วรู้สึกยังไง
ดช.วิธิชัย: ถ้าไม่มีที่ทิ้งขยะแล้ว เราจะทิ้งที่ไหน
คนค้นคลอง: มาทำกิจกรรมตรงนี้ นอกจากความรู้แล้ว เราได้อะไร
ดญ.พิมพ์พัทร: ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีว่าขยะเกิดจากทุกคน ถ้าเราลดการใช้ทีละนิดๆ ขยะก็จะลดน้อยลง
คนค้นคลอง: การทำกิจกรรมช่วยให้เราเรียนดีขึ้นหรือแย่ลง
ดญ.พิมพ์พัทร: ไม่ส่งผลค่ะ เพราะหนูสมัครใจ เวลาว่างหนูก็มาทำกิจกรรม
คนค้นคลอง: เท่ากับว่าเรารู้จักที่จะบริหารเวลา ได้มาแลกเปลี่ยนกันไหม ว่าบ้านพวกเรา 40 กว่าหลังคาเรือน มีการแยกขยะหรือเปล่า มีการเอาขยะไปขายไหม
ดญ.พิมพ์พัทร: ไม่ค่อยได้ทำ ที่บ้าน พ่อ แม่เขาทิ้งขยะหมดแล้ว
คนค้นคลอง: เราไม่สามารถคุยกับพ่อแม่หรือ
ดญ.พิมพ์พัทร: ทำได้ แต่บ้านอื่นมาทิ้ง ตอนทิ้งขยะรวม
คนค้นคลอง: ก่อนเอาไปทิ้งขยะรวมแยกหรือเปล่า
ดช.วิธิชัย: แยกครับ
ดญ.พิมพ์พัทร: แยกคะ
คนค้นคลอง มีปัญหาขั้นตอนความไม่เข้าใจหรือเปล่า เช่น ขยะนี้เป็นขยะอะไร
ดช.วิธิชัย: ไม่ครับ เพราะเขาอธิบายละเอียดมาก
คนค้นคลอง : เล่าคุณพ่อคุณแม่ไหม ว่ามาทำกิจกรรมชมรม
ดญ.พิมพ์พัทร: พอไปบ้าน คุณพ่อคุณแม่จะถามว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง
คนค้นคลอง: ที่คิดว่าพ่อแม่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมเป็นเพราะว่าอะไร
ดญ.พิมพ์พัทร: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขยะ
ดช.วิธิชัย: ผมได้ความรู้แล้วเอาไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟัง ว่าขยะมาจากไหน ควรจะทิ้งอย่างไร ที่บ้านขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมพ่อก็เก็บเอาไว้ขาย ขวดเหล้าที่พ่อผมกินพ่อก็เก็บไว้ใส่ปลากัด ที่เหลือเอาไปขาย.

 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 28 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7948130 person(s) and 26569570 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation