รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
รับมือภัยพิบัติ น้ำท่วมใหญ่-พายุดีเปรสชั่น บทเรียนจากภาคสาธารณสุข (1)
Submitted by kai on 16-12-53 10:43

รับมือภัยพิบัติ น้ำท่วมใหญ่-พายุดีเปรสชั่น บทเรียนจากภาคสาธารณสุข (1) หมายเหตุ: นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา รวบรวมเรื่องราวการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่และการเผชิญหน้ากับพายุดีเปร สชั่นของ 4 โรงพยาบาลในสงขลาเล่าสู่กันฟัง "ประชาไท" นำเสนอโดยแบ่งเป็นสามตอน ชื่อชุดบทค...

1 comments |86242 views
 อ่านรายละเอียด...
10 Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม ผ่าแนวคิด หลักการและกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!!
Submitted by kai on 13-10-53 00:33

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:22:59 น. มติชนออนไลน์ 10 Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อม ผ่าแนวคิด หลักการและกฎหมาย ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!! ภาษีสิ่งแวดล้อม ฉบับกระทรวงการคลัง ถูกเสนอเข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เป็น ที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หากอุตสาหกรรมขาดการจัดการที่ดี ย่อมก่อให้เกิดมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแว...

88823 views
 อ่านรายละเอียด...
สารสนเทศภูมิศาสตร์คลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 10-9-53 09:46

90777 views
 อ่านรายละเอียด...
กลุ่มอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา บ้านเคียนเภา ตำบลปริก
Submitted by kai on 16-4-53 20:25

เมื่อเร็วๆนี้ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มชุมชนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความอยากรับรู้สภาพความเป็นไปของคลองอู่ตะเภา พวกเขาลงเรือล่องคลองมาตั้งแต่ต้นน้ำ ลุยดงน้ำเสียละแวกกลางน้ำที่เต็มไปด้วยโรงงานและชุมชน ข้ามฝาย ข้ามประตูน้ำลงไปจนถึงปลายน้ำที่ตำบลคูเต่าและออกไปสู่ปา...

9 comments |89174 views
 อ่านรายละเอียด...
เชิญเที่ยวงานสงขลาแต่แรก ตอนเปิดเมือง 8 ป้อม 10 ประตู
Submitted by kai on 6-4-53 11:57

คำ \"สงขลาแต่แรก\" มีการใช้จัดงานเมื่อราวๆปี 2547 ตอนนั้นมีโครงการสงขลาเมืองเก่า มีการประกาศเมืองเก่าในประเทศไทย ถ้าจำตัีวเลขไม่ผิดก็คือ 9 เมือง สงขลาเป็น 1 ในนั้น ตอนนั้นมีกิจกรรมไปร่วมกับเครือข่าย 4 ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา เพราะว่าเจ้าภาพนั่นคือ ทสจ.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) สภาพแวด...

87297 views
 อ่านรายละเอียด...
ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง กำลังเปลี่ยนแปลง!!!
Submitted by kai on 3-4-53 23:38

ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง กำลังเปลี่ยนแปลง!!! โดย เจษฎี ศิริพิพัฒน์ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก กำลังเผชิญแรงท้าทายสำคัญต่อการผลิตข้าว เมื่อสภาพพื้นดินและวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง กำลังถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยหลายด้าน เว็บไซต์ของสถานีวิทยุเ...

89069 views
 อ่านรายละเอียด...
ร่าง โครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายจะต้องศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA)
Submitted by kai on 26-3-53 19:42

ร่างโครงการหรือกิจกรรมที่ “อาจรุนแรง” ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ฉบับรวม ยกร่างของคณะกรรมการกำหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมฯ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑) และความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการวินิจฉัยโครงการ กิจการ หรือกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ...

87192 views
 อ่านรายละเอียด...
สนข.เลือกเส้น2Aสร้างรถไฟแลนด์บริดจ์ครึ่งทางรอเชื่อมท่าเรือสงขลา2
Submitted by kai on 6-3-53 23:18

สนข.เลือกเส้น2Aสร้างรถไฟแลนด์บริดจ์ครึ่งทางรอเชื่อมท่าเรือสงขลา2 ประชาไท Sat, 2010-03-06 21:42 ทางรถไฟแลนด์ บริดจ์ – แนวเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ทางฝั่งอ่าวไทยและท่าเรือน้ำลึกปากบาราทางฝั่งอันดามันที่คณะที่ปรึกษาระบุ ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด รายง...

4129 views
 อ่านรายละเอียด...
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องมลพิษกับสุขภาพ
Submitted by kai on 5-3-53 20:52

ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องมลพิษกับสุขภาพ ประชาไท Fri, 2010-03-05 01:09 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา 5 เรื่องที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษ โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1.คนแข็งแรงไม่เท่ากัน 2.ไม่เกินค่ามาตรฐานไม่ได้แปลว่าปลอดภัย 3.รับน้อยๆ แต่ยาวนาน 4.รับหลายตัว ...

4149 views
 อ่านรายละเอียด...
กลุ่มพิทักษ์แม่น้ำตาปี-พุมดวง คัดค้านโครงการชลประทานตาปี-พุมดวง
Submitted by kai on 3-3-53 19:55

วันที่ ๒ มีนาคม ๕๓ ที่ผ่านมา กลุ่มพิทักษ์แม่น้ำตาปี-พุมดวง ได้รวมตัวกันประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คน เพื่อชี้แจงเหตุผลสำคัญที่ต้องคัดค้านโครงการชลประทานตาปี-พุมดวง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นเวทีเปิด เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนหน่วยงานชลประทาน ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน อบต.ทุกฝ่ายเข้าร่วม แต่ทางจังหวั...

4 comments |5138 views
 อ่านรายละเอียด...
สัมภาษณ์พิเศษ: Sikke Hempenius "ยิ่งสร้างเขื่อนยิ่งสะเทือนชายหาด"
Submitted by kai on 23-2-53 17:26

สัมภาษณ์พิเศษ: Sikke Hempenius "ยิ่งสร้างเขื่อนยิ่งสะเทือนชายหาด" Tue, 2010-02-23 01:26 ประชาไท Prof. Sikke Hempenius เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (Engineering Physics) และ Remote Sensing (ภาพถ่ายระยะไกล) แห่ง Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นอาจารย์ของศ.ดร...

1 comments |3588 views
 อ่านรายละเอียด...
‘เขาคูหา’ ถึงท่าเรือ ‘ปากบารา’ ปัญหา ‘หิน’ สะเทือนเมกกะโปรเจ็กท์
Submitted by kai on 24-1-53 22:52

‘เขาคูหา’ ถึงท่าเรือ ‘ปากบารา’ ปัญหา ‘หิน’ สะเทือนเมกกะโปรเจ็กท์ Sun, 2010-01-24 22:04 มูฮำหมัด ดือราแม รายงาน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเหมืองหินเขาคูหา จ.สงขลา ในการคัดค้านการต่ออายุประทานบัตรระเบิดหิน ผวาผลกระทบ และผลสะเทือนต่อเมกกะโปรเจ็กท์แลนด์บริดจ์สงขลา – สตูล จับตาแหล่งสัมปทา...

1 comments |3593 views
 อ่านรายละเอียด...
จากขัดแย้ง..."แดง-เหลือง" สู่...แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
Submitted by kai on 11-12-52 22:32

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11598 มติชนรายวัน จากขัดแย้ง..."แดง-เหลือง" สู่...แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง โดย ประเวศ วะสี 1.ดื้อยา จนเข้าไอซียู ถ้า ว่าประเทศไทยป่วย ก็เป็นความป่วยที่ดื้อยามาก ทั้งๆ ที่เรามีอะไรดีๆ มาก เช่น มีพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐ มีพระสงฆ์ที่ปฏิ...

3314 views
 อ่านรายละเอียด...
กลิ่นเหม็น-ขยะกองโตฟ้อง “อานันท์” คาตาขณะลงมาบตาพุด
Submitted by kai on 6-12-52 19:19

กลิ่นเหม็น-ขยะกองโตฟ้อง “อานันท์” คาตาขณะลงมาบตาพุด โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 ธันวาคม 2552 16:24 น. ระยอง - “อานันท์" ลงพื้นที่มาบตาพุด พบขยะและกลิ่นเหม็นของสารเคมีด้วยตัวเอง พร้อมติงหน่วยงานรัฐ ไม่ดูแลเท่าที่ควร ชี้ด้านผู้ประกอบการและนักลงทุนขาดจิตสำนึก ทำให้ปัญหาเกิดขึ้น ส่วนประชาชนที่ได...

3633 views
 อ่านรายละเอียด...
11 โครงการมาบตาพุด เดินหน้าได้ ปิโตร-โรงไฟฟ้า-เหล็ก ยังระงับ
Submitted by kai on 2-12-52 16:25

11 โครงการมาบตาพุด เดินหน้าได้ ปิโตร-โรงไฟฟ้า-เหล็ก ยังระงับ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 ธันวาคม 2552 14:54 น. ศาลปกครองฯ ผ่อนปรน 11 โครงการมาบตาพุด เดินหน้าได้ ส่วนอีก 65 โครงการ ยังสั่งให้ระงับ โดยเชื่อว่า จะเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะ ปิโตรฯ ท่อส่ง โรงไฟฟ้า ท่าเทียบเรือ และเหล...

3877 views
 อ่านรายละเอียด...
สัมภาษณ์ ต่ายูเด็น บารา ‘คลังน้ำมันมา ทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีที่อยู่’
Submitted by kai on 25-11-52 21:29

สัมภาษณ์ ต่ายูเด็น บารา ‘คลังน้ำมันมา ทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีที่อยู่’ ประชาไท Wed, 2009-11-25 02:38 ขณะ ที่โครงการสะพานเศรษฐกิจ หรือแลนด์บริดจ์สงขลา - สตูล เชื่อมฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย อันประกอบด้วย ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ตำบลนาทับเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล, รถไฟรางคู่จากบ้...

3564 views
 อ่านรายละเอียด...
คนสงขลา สวนหมัดนายกอภิสิทธิ์ทำไมไม่เอา “อุตสาหกรรม”
Submitted by kai on 22-11-52 18:47

คนสงขลา สวนหมัดนายกอภิสิทธิ์ทำไมไม่เอา “อุตสาหกรรม” ส่งมาเมื่อ 21 พ.ย. 2009 - 10:01:32. เว็บประชาไท ทันทีที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยให้นักธุรกิจและหอการค้า 5 จังหวัด ชายแดนใต้เข้าพบ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาที่ทางหอการค้าต้...

3208 views
 อ่านรายละเอียด...
พลังงานกู้วิกฤตไทย ต้องไม่ใช่นิวเคลียร์
Submitted by kai on 13-11-52 11:43

พลังงานกู้วิกฤตไทย ต้องไม่ใช่นิวเคลียร์ เว็บ ประชาไท ชัชวาล ปุญปัน ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในที่สุดการจัดงาน “พลังงานกู้วิกฤตไทย” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อร่วมระดมความคิดกู้วิกฤตพลังงาน ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 1-4 ต...

3269 views
 อ่านรายละเอียด...
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
Submitted by kai on 5-11-52 12:32

10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก 1. เมือง ซัมกายิต ประเทศอาเซอร์ไบจาน 2..เมือง หลินเฟิน ประเทศจีน เมืองหลินเฟินอยู่ในมณฑลชานสีศูนย์กลางการใช้พลังงานถ่านหินของจีน เป็น 1ใน 20 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกจากการศึกษาของธนาคารโลก (16 เมืองอยู่ที่จีน) และเป็นเมืองที่มีคุณภาพของอากาศเลวร้าย...

3421 views
 อ่านรายละเอียด...
แผนปฏิบัติการขจัดมลพิษล้มเหลว หมดเวลายื้อคุมมาบตาพุด
Submitted by kai on 16-3-52 09:06

แผนปฏิบัติการขจัดมลพิษล้มเหลว หมดเวลายื้อคุมมาบตาพุด โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 มีนาคม 2552 20:33 น. ***ท่าทีอันแข็งกร้าว และเสียงที่ดังขึ้นตามลำดับของกลุ่มนักลงทุนในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่ง หวั่นเกรงว่าการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จะกระทบการลงทุนที่เม็ดเงินมหาศาลกว่า 3-4 แสนล้านนั้...

2 comments |3908 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 244 รายการ
(1/13) 2 3 4 5 > >|
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
ทั่วไป (66)
เมืองน่าอยู่ (28)
ขยะ! ขยะ! ขยะ! (12)
สิ่งแวดล้อม (103)
น้ำ (35)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953556 person(s) and 26602732 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation