รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
โครงการสนับสนุนการจัดเวที เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 15-1-49 12:35

โครงการสนับสนุนการจัดเวทีเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา และกิจกรรมผู้สูงอายุวัดทุ่งงายและวัดโลการาม 1.ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณประโชติ อินทร์ถาวร 2. คณะทำงานของโครงการ 1. คุณพิชยา แก้วขาว โครงการปฎิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ 2. อ.พิชัย ศรีใส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3. คุณรัฐพล ประพรม นายกอบต...

4850 views
 อ่านรายละเอียด...
ใครฆ่าคลองอู่ตะเภา
Submitted by charkrit on 26-6-47 21:28

วิทยาลัยวันศุกร์ครั้งที่ 70 วันที่ 20 เมษายน 2544 เรื่อง ใครฆ่าคลองอู่ตะเภา เราจะช่วยแม่น้ำของเราได้อย่างไร โดย ผศ.ประสาท มีแต้ม , ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , คุณสุรพล ปัญจเทพ • คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสงขลา มีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ทั้งน้ำเสียจากโรงงาน , ปศุสัตว์ ,บ้านเรื...

3379 views
 อ่านรายละเอียด...
ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผลการสำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Submitted by charkrit on 26-6-47 21:26

วิทยาลัยวันศุกร์ ครั้งที่ 68 วันที่ 23 มีนาคม 2544 เรื่อง ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผลการสำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คุณประโชติ อินทรถาวร • วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก นักวิทยาศาสตร์ระดับนำ 200 คน ได้ประชุมกันในปีคศ.1999 มีความเห็นตรงกันว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดใน...

3282 views
 อ่านรายละเอียด...
ช่วยกันบำบัดน้ำเสียแบบกองโจร
Submitted by นายเฑียรชัย เอื้อชูจ on 8-5-47 14:09

ผมมีแนวคิดว่า องค์กรต่างๆนั้น ควรที่จะมีการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารแล้วมีการบำบัดเบื้องต้น แล้วนำน้ำที่ผ่านการบำบัดนี้ไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในองค์กรนั้นๆเอง หากเราทำกันได้จะส่งผลดีดังนี้ ๑. ลดการใช้น้ำดีในการรดน้ำต้นไม้ลงไป เป็นการใช้น้ำดีอย่างคุ้มค่าต่อไป ๒. ลดปริมาณน้ำเสียที่จะระบายสู่ธรรมชาติ หรือ ...

3067 views
 อ่านรายละเอียด...
วิกฤตต้นน้ำผาดำ
Submitted by on 3-5-47 19:22

เก็บตกจากเวทีการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เวที 16 คลองหอยโข่ง เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ประวิทย์ ทองประสม : ผมเป็นประชาคมรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำครับ จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนต้นน้...

6 comments |3648 views
 อ่านรายละเอียด...
คลองอู่ตะเภาในเวทีผังเมือง
Submitted by on 2-5-47 21:59

เก็บตกจากเวทีผังเมือง : ว่าด้วยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคลองอู่ตะเภา โครงการวางและจัดทำแผนผังนโยบายการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยใช้มาตรการผังเมือง พื้นที่ 5 แถบพื้นที่เศรษฐกิจ หาดใหญ่ สะเดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2547 อบต. คลองห...

3 comments |3890 views
 อ่านรายละเอียด...
พรุ : พื้นที่ชุ่มน้ำโลก
Submitted by on 30-4-47 22:28

สัมมนา พื้นที่ชุ่มน้ำโลก พื้นที่ชุ่มน้ำเรา ณ ศูนย์อาหารโภชนาการและพัฒนาการชนบทภาคใต้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 รศ.เริงชัย ตันสกุล ผู้ดำเนินรายการ พื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น พรุ ที่ราบลุ่ม หนอง บึง ในหลาย ๆ ประเทศ ได้เรียกพื้นที่เหล่านี้ว่า พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่...

4 comments |4342 views
 อ่านรายละเอียด...
เก็บตกเวทีวันน้ำโลกที่คูเต่า
Submitted by on 30-4-47 22:15

เก็บตกเวทีวันน้ำโลกที่คูเต่า ง เชื่อมโยงสถานการณ์น้ำโลก จนถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ โดยนายแพทย์อนันต์ บุญโสภณ ทุกพื้นที่ล้วนมีปัญหาเรื่องน้ำ สำหรับปีนี้ได้จัดให้มีวันน้ำโลกขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2547 คำขวัญคือ "น้ำและภัยพิบัติ" เนื่องจากปัจจุบันประชากรครึ่งหนึ่งของโลกประสบภาวะขาดแคลนน้ำที่ส...

9 comments |5030 views
 อ่านรายละเอียด...
 สร้างหัวข้อใหม่  จำนวน 8 รายการ
เพิ่มหัวข้อใหม่
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
กระทู้ (52)
ฟ้องด้วยภาพ (5)
ร่วมด้วยช่วยแจ้งข่าว (21)
ร่วมด้วยช่วยฟื้นคลอง (8)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 22 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7951931 person(s) and 26592720 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation