รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
ทำความเข้าใจเรื่องเมืองหาดใหญ่ด้วยคำถาม
Submitted by pichaisrisai on 6-6-49 06:46

ทดสอบการรับรู้เรื่องเมืองหาดใหญ่ คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวทำแบบทดสอบ ควรทำการรับรู้ในภาพรวมก่อน แล้วมาค้นหาและสร้างประเด็นที่ควรรู้ โดยใช้พินิจพิจารณาด้วยตนเองให้ถี่ถ้วน คิดหาสิ่งที่เห็นว่าเหมาะที่สุดสำหรับตัวเรา แบบทดสอบนี้ไม่มีข้อใดผิดไม่มีข้อใดถูกอย่างถึงที่สุด คำตอบทุกข้อผลทั้งหมด ...

30 comments |7321 views
 อ่านรายละเอียด...
เถ้าแก่สี (นายเจียกี่ซี)ที่คนหาดใหญ่ต้องรู้จัก
Submitted by pichaisrisai on 28-5-49 00:33

เถ้าแก่สี (นายเจียกี่ซี)ที่คนหาดใหญ่ต้องรู้จัก พลับ ไชยะวงค์ บันทึกไว้ว่า............. เถ้าแก่สี (นายเจียกี่ซี) นางซ้อนยิน ภรรยา แม่เลี่ยน ภรรยา ครั้งแรก ท่านไม่รู้จักข้าพเจ้า เพราะตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นเด็กวัด (ขอประทานโทษ ตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นขุนนิพ...

17 comments |7072 views
 อ่านรายละเอียด...
หาดใหญ่มีรถม้าไปตลาดอู่ตะเภา
Submitted by pichaisrisai on 28-5-49 00:24

ตลาดอู่ตะเภา ตลาดอู่ตะเภาตั้งอยู่ริมทุ่งนา ด้านทิศตะวันตกของสถานีรถไฟอู่ตะเภา มีถนนสายเดียว ตะวันตก- ออก มีร้านค้า ๒ ฟากถนนประมาณ ๑๕ ร้าน ผู้ประกอบกิจการค้าเป็นคนจีน (คนจีนสมัยนั้นไม่มีหนังสือสำคัญต่างด้าว) คนจีนเข้ามาเมืองไทย ต้องเสียเงินรัฐชูปการเหมือนคนไทย ตามกฎหมายไทยสมัยนั้น ร้านค้า ...

9 comments |6483 views
 อ่านรายละเอียด...
แลเห็นหาดใหญ่ จากสถานที่และสิ่งของ
Submitted by pichaisrisai on 28-5-49 00:14

แลเห็นหาดใหญ่ จากสถานที่และสิ่งของ สถานที่อันเป็นหลักฐานชี้ชัดที่สำคัญที่สุดคือ ท่าหาดใหญ่ ซึ่งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ปัจจุบันหรืออยู่ด้านทิศใต้ของสะพานอู่ตะเภา (เหนือน้ำ) ที่ท่าดังกล่าวยังปรากฏร่องรอยทางเดินขึ้นลงของผู้คนที่สัญจรไปมา มีลักษณะที่ลาดเอียงเดินได้สด...

7 comments |6658 views
 อ่านรายละเอียด...
บทวิเคราะห์เรื่องเมืองหาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 28-5-49 00:09

บทวิเคราะห์เรื่องเมืองหาดใหญ่ แหลมมลายูและดินแดนภาคใต้ เป็นดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นดินแดนที่เป็นทางผ่านบนเส้นข้ามคาบสมุทร จึงมีชนชาติต่างๆเข้ามามากมาย จัดตั้งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรศรี...

13 comments |7797 views
 อ่านรายละเอียด...
สถิติน่ารู้น้ำท่วมหาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 27-5-49 23:58

สถิติน่ารู้น้ำท่วมหาดใหญ่ ปี เดือน ระดับน้ำ(ม)ในเมืองหาดใหญ่ หมายเหตุ 2459 (ปีมะโรง) น้ำท่วมใหญ่ ทางรถไฟสร้างเสร็จ ใหม่ๆ ทางขาด 300 ม. 2471 (ปีมะโรง) ...

2 comments |3980 views
 อ่านรายละเอียด...
เหตุใดนำจจึงไหลหลากเข้าเมืองหาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 27-5-49 23:52

เหตุใดนำจจึงไหลหลากเข้าเมืองหาดใหญ่ ผศ.ดร.สมบูรณื พรพิเนตรพงษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ข้อมูลไว้ดังนี้ คลองอู่ตะเภาเป็นสายน้ำสายหลักในลุ่มน้ำอู่ตะเภา มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านชุมชนต่างๆ ของอำเภอสะเดา หาดใหญ่ บางกล่ำ และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาด้านทิศเหนือของอำเภอห...

1 comments |3975 views
 อ่านรายละเอียด...
เมื่อน้ำลดแล้วเราควรทำอะไรกันบ้าง
Submitted by pichaisrisai on 27-5-49 23:38

เมื่อน้ำลดแล้วเราควรทำอะไรกันบ้าง 1. สำหรับผู้ที่ละบ้านเรือนไปจะกลับเข้าบ้าน ต้องตรวจตราส่วนของบ้านที่อาจชำรุดพังลงมา เป็นอันตรายได้ หรือหากได้กลิ่นแก๊สรั่วหรือมีเสียงแก๊สรั่วให้รีบเปิดหน้าต่างแล้วรีบกลับออกไปทันที ห้ามจุดไฟเด็ดขาด 2. ระวังสัตว์มีพิษที่ตกค้างอยู่ในบ้าน เช่น งู ตะขาบ แมงป่อ...

1 comments |2788 views
 อ่านรายละเอียด...
เมื่อน้ำท่วมจะทำอย่างไรกันดี
Submitted by pichaisrisai on 27-5-49 23:35

เมื่อน้ำท่วมจะทำอย่างไรกันดี 1. อย่าพยายามเข้าไปในบริเวณที่น้ำกำลังท่วม น้ำท่วมชนิดฉับพลันอาจมากและรวดเร็วอย่าง คาดไม่ถึง เกิดอันตรายได้มากๆ 2. ไม่พยายามลงไปในน้ำโดยไม่จำเป็น หากจำเป็นต้องลงไปต้องสวมร้องเท้าทุกครั้งและเดิน ช้าๆ 3. หากเดินไปตามทางเจอน้ำหลากมาถึงข้อเท้าแล้ว อย่าพยายามเด...

5 comments |4914 views
 อ่านรายละเอียด...
การปฏิบัติในระยะระวังภัยน้ำท่วม
Submitted by pichaisrisai on 27-5-49 23:29

การปฏิบัติในระยะระวังภัยน้ำท่วม 1 ฟังข้อมูล ประกาศ ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับภาวะที่น้ำอาจท่วมอย่างใกล้ชิด 2. เฝ้าระวัง สังเกตลักษณะที่อาจเกิดน้ำท่วม จากเครือข่ายของประชาชนกันเองที่วางไว้แล้ว 3. เติมน้ำมันรถยนต์ จักรยานยนต์ให้เต็ม ...

3639 views
 อ่านรายละเอียด...
เตรียมให้พร้อมก่อนน้ำท่วม ยามนำท่วมเมืองหาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 25-5-49 20:52

• สิ่งที่ประชาชนทุกคนควรเตรียมให้พร้อมก่อนน้ำท่วม 1.ต้องตระหนักว่า น้ำท่วมจะทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้มากมาย และผู้ที่อาศัย อยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เมืองหาดใหญ่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ 2.วางแผนในครอบครัวให้ทุกคนมีความรู้และหน้าที่ต่างๆ ...

3005 views
 อ่านรายละเอียด...
เมื่อป่าหมด นำป่าก็ไหลหลาก หาดใหญ่เมืองนำท่วม
Submitted by pichaisrisai on 25-5-49 20:29

• เมื่อป่าหมด เมื่อป่าหมด นำป่าก็ไหลหลาก หาดใหญ่เมืองนำท่วม นำป่าไหลหลาก เข้าทำลายบ้านเรือนและคร่าชีวิตผู้คนไปปีละมากๆ ดูเหมือนจะมากกว่าเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางเสียอีก ซึ่งนับเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นทุกๆปีและจะบ่อยขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ถึงฤดูกาลก็ตาม เอาเป็นว่า...

3207 views
 อ่านรายละเอียด...
พ.ศ. ๒๔๖๖ สร้างวัดโคกเสม็ดชุน บันทึกของพลับ ไชยะวงค์
Submitted by pichaisrisai on 24-5-49 22:51

พ.ศ. ๒๔๖๖ สร้างวัดโคกเสม็ดชุน เดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโคกสมานคุณ ตามยุคตามสมัยความเจริญของท้องถิ่น หลวงพ่อปาน ปุญญมณี อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน สร้างวัดโคกเสม็ดชุน เมื่อเดือนเมษายน ๒๔๖๖ ซึ่งเป็นวัดร้างมานมนาน สถานที่พื้นที่ทั่วไปเป็นป่าละเมาะ และเป็นเนินที่ดินจอมปลวก เป็นป่า...

3460 views
 อ่านรายละเอียด...
สถานที่สร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ บันทึของพลับ ไชยะวงค์
Submitted by pichaisrisai on 24-5-49 22:39

สถานที่สร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ เดิมเป็นที่ดินป่าช้าเปลว เป็นที่สาธารณะ ที่เผาฝังคนตายมาหลายชั่วอายุคน บริเวณทั่วไปเป็นป่าไม้เล็ก – ใหญ่ เป็นทุ่งหญ้า เป็นเถาไม้เล็ก พืชเถาวัลย์ ฯ ศูนย์กลางของเปลวป่าช้า มีต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านเรียกต้นเมา ใต้ต้นเมาเป็นที่ว่าง สำหรับไว้พระนั่งและคนนั่ง ตั้ง...

3299 views
 อ่านรายละเอียด...
การรบครั้งนี้อุบัติขึ้นเมื่อ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
Submitted by pichaisrisai on 24-5-49 22:25

วันเริ่มสงครามมหาเอเชียบูรพา การรบครั้งนี้อุบัติขึ้นเมื่อ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔โดยญี่ปุ่นได้ส่งกองทัพเข้า ประเทศไทย ๘ แห่ง คือทางบกที่อรัญประเทศ ส่วนทางทะเลได้ยกพลขึ้นบกที่บางปู สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเส้นท...

3 comments |2960 views
 อ่านรายละเอียด...
หาดใหญ่ สถานบันเทิง อดีต-ปัจจุบัน
Submitted by pichaisrisai on 24-5-49 22:10

หาดใหญ่ สถานบันเทิง อดีต-ปัจจุบัน “หาดใหญ่” เมืองที่แทบจะทุกคนต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยแหล่งสถานบันเทิงนานับประเภท ความรื่นรมทุกรูปแบบสามารถหาได้ ณ ที่แห่งนี้ แต่หากย้อนกลับไปในอดีตก็พบว่า เมืองนี้มีความรุ่งเรืองด้านนี้มานับแต่การสร้างเมือง หาได้เพิ่งเริ่มต้นในช่วง ๒๐–๓๐ ปีนี้ไม่ ...

4 comments |4515 views
 อ่านรายละเอียด...
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 หาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 20-5-49 22:08

สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 หาดใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มทำการแพร่ภาพออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2505 ในระ...

10 comments |9506 views
 อ่านรายละเอียด...
“หมอเมือง-ย่าหนูแก้ว”
Submitted by pichaisrisai on 16-5-49 22:40

“หมอเมือง-ย่าหนูแก้ว” ด้วยอยากให้แฟ้มประวัติหาดใหญ่เป็นเรื่องราวที่มีชีวิต เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคน เมืองนี้ในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน จึงขอนำเสนอเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองตลอดเวลาตั้งแต่ยุคก่อนสร้างเมืองหาดใหญ่ ตลอดมาจนถึงปี ๒๔๙๖ “ย่าหนูแก้ว” ผู้ซึ่งเ...

2603 views
 อ่านรายละเอียด...
แพทย์อินเดีย : การตั้งถิ่นฐานในหาดใหญ่
Submitted by pichaisrisai on 16-5-49 22:35

แพทย์อินเดีย : การตั้งถิ่นฐานในหาดใหญ่ ความหลากหลายของหาดใหญ่ เป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองที่ดำรงมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า “คนหาดใหญ่” ปัจจุบันนั้นมีหลากหลายวัฒนธรรมและที่มา แต่ก็อยู่กันได้อย่างปกติสุข เรื่องของ “แพทย์” ก็เช่นเดียวกัน พบว่าในอดีตนั้นนอกเหนือจาก “แพทย์แผนโบราณ” ...

3200 views
 อ่านรายละเอียด...
“ชีกิมหยง”ชื่อที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
Submitted by pichaisrisai on 16-5-49 22:27

“ชีกิมหยง”ชื่อที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง นอกเหนือจาก “ขุนนิพัทธ์จีนนคร” , พระเสน่หามนตรี (ชื่น สุคนธหงส์) และพระยาอรรถกวีสุนทร ที่ถือว่าเป็นบุคคลแรกๆ ที่บุกเบิกตลาดหาดใหญ่ ที่บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อ ๗๐ – ๘๐ ปีก่อน ชื่อของ “ซีกิมหยง” ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทไม่น้อยกว่า ๓ คนแรก อันเห็นไ...

3124 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 50 รายการ
(1/3) 2 3 > >|
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ทั่วไป (30)
สถานที่สำคัญ (20)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953556 person(s) and 26602694 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation