รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
ข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคลองอู่ตะเภา
ข่าวสาร >> ทั่วไป (บทความ)
ข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคลองอู่ตะเภา

สิ่งที่เป็นอยู่

421,377 คือ จำนวนประชากร (โดยประมาณ) ที่อาศัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
116,902 คือ จำนวนครัวเรือน (โดยประมาณ) ที่อาศัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
2,840 คือ พื้นที่ทั้งหมดของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา (ตร.กม.)
261 คือ จำนวนหมู่บ้านรอบลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
228 คือ จำนวนโรงงานอุตสหกรรมที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
175 คือ ระยะทางของสายคลองอู่ตะเภา (กม.)
107 คือ จำนวนโรงงานอุตสหกรรม (โดยประมาณ) ที่ตั้งติดคลองอู่ตะเภา
90 คือ จำนวนโรงงานอุตสหกรรม (โดยประมาณ) ที่ตั้งติดคลองและอยู่ก่อนโรงสูบน้ำประปาหาดใหญ่
36 คือ จำนวนตำบลรอบลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
11 คือ จำนวนเทศบาลรอบลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
10 คือ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนป่าไม้ที่มีอยู่ในจังหวัด
8 คือ อำเภอที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพน้ำที่ต้องนำมาบริโภค (สะเดา, คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่, บางกล่ำ, นาหม่อม, ควนเนียง, สิงหนคร, เมือง)
6 คือ จำนวนอำเภอที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา (สะเดา, คลองหอยโข่ง, หาดใหญ่, บางกล่ำ, (นาหม่อม, ควนเนียง บางส่วน))
3 คือ พื้นที่ให้น้ำกับคลองอู่ตะเภา (เขาน้ำค้าง เทือกเขาแก้วและเทือกเขาย่อยๆ ในพื้นที่)
2 คือ ค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ทั้งปีตั้งแต่รอยต่อ ทต.ปริก ถึง ปากคลองอู่ตะเภา ระยะทาง 125 กม. (ค่าเฉลี่ยมาตรฐานเกิน 4 มก./ล.)
1 คือ คลองอู่ตะเภาเป็นคลองสายหลักของจังหวัดสงขลาที่ยาวที่สุด สำคัญที่สุด
-1,283 คือ ค่าสารอินทรีย์ละลายน้ำ (BOD) ที่เกินมาตรฐานแบบสุดๆ

ผลที่เกิดขึ้น
- คุณภาพน้ำที่ไม่น่าเอามาทำน้ำประปาได้อีก (แต่เราก็ยังใช้อยู่) น้ำเสีย...ทำให้ใส...เราใช้ดื่ม
- การอุปโภคเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น โรคผิวหนัง เป็นต้น
- แบคทีเรียอันตรายที่อาจทำให้คนเล่นน้ำหรือคนหาปลาเป็นพิการหรือเสียชีวิต (สำลักน้ำหรือจากบาดแผล)
- สัตว์น้ำหายากขึ้นทุกวันและมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ
- สัตว์น้ำมีสารตกค้างทั้งสารเคมีและจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- สัตว์น้ำ (ปลา) สำคัญ 8 ชนิด สูญพันธ์และกำลังหายไปเรื่อยๆ
- เป็นที่ระบายของเสียของชุมชน (จากคลองมาเป็นคู)
- สารหนูกำลังจะเกินมาตรฐาน
- สุดท้าย...มีสารก่อมะเร็งปรากฏขึ้นแล้วในกระบวนทำน้ำประปา (แต่ไม่มีใครกล้าบอก)
(ถ้ากินแล้วไม่ตาย...เราก็ดื่มกันไปก่อนใช่ไหม???)

ข้อสังเกตุ
- คลองอู่ตะเภาในปัจจุบัน เรียกว่า "คู" เพราะคุณลักษณะและคุณสมบัติของน้ำ = ของ "คู"
- คลองอู่ตะเภาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า " เสื่อมโทรมมาก" (เนื่องจากปริมาณน้ำมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้สีของน้ำไม่เป็นสีดำหรือเขียว เช่น วัดคลองแห)
- คลองอู่ตะเภาจะใช้การไม่ได้อีกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า (หมายถึง ใช้การไม่ได้เลยทุกอย่าง แม้กระทั้งรดน้ำต้นไม้ ดูจากงานวิจัย)
- 10-20 ปี หรือ อาจจะ 30 ปี ทันใครดูวาระสุดท้ายของคลองกี่คนกันบ้าง
- น้ำท่วมอาจช่วยให้คุณภาพดีขึ้นได้ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น (แต่ก็กวาดเอาขยะทุกที่ลงทะเลสาบสงขลา)
- จากเหตุข้างต้นทำให้ทะเลสาบตื้นเขินแต่ปากอ่าวกลับลึกการไหลย้อนของน้ำเค็มจะทวีความรุนแรงขึ้น
- คน 421,377 คน กำลังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในตับและไต
- พบสารก่อมะเร็งตั้งแต่ปี 47 (ตามงานวิจัย) สารดังกล่าวมีระยะส่งผลให้เป็นมะเร็งใน 5-8 ปี ปัจจุบันปี 52 (ใครจะเป็นคนแรก???)

โปรดแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อพลิกวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสสู่การผลักดัน "วาระคนสงขลารักษ์คลองอู่ตะเภา" โดยกลุ่มเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาตลอดสายคลอง
(กรุณาอย่ายิงปืนขึ้นฟ้า ปล่อยหมามากัด เจาะยางรถ เอาคนมาข่มขู่ หรือทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มเยาวชนฯ) ไม่สนับสนุนเราไม่ว่าแต่เราอาสาขอทำด้วยใจจริง เพราะคลองอู่ตะเภาสายน้ำแห่งนี้ คือ ชีวิตเราทุกคน

อ้างอิงและขอขอบคุณข้อมูล
- http://reo16.mnre.go.th/public_relations/project_quality_tapaw/project_qual_tapaw_index.htm (โครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา)
- http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/e_resource/digital_library_project/research/dosearch.php (PSU e-Research Database ค้นหา ด้วยคำว่า "คลองอู่ตะเภา" วิทยานิพนธ์)
- http://www.rubbercenter.org/thesis/thesisDetail.php?ID=574 (วิทยานิพนธ์)
- http://songkhlatoday.com/paper/1949 (ข่าวสารก่อมะเร็ง ปี47)
- http://www.deqp.go.th/coastline/gulf_thai/songkhra/song_water4.html (คุณภาพน้ำเมืองหาดใหญ่)
- http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=3805.0 (ข่าวน้ำเสื่อมโทรมของคลอง 2006)
- http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/wbread.php?acc=2430 (ข่าวปัญหาการให้บริการของการประปา)
- http://www.dnp.go.th/research/Journal/Vol1_No1/QualitieWater.htm (คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ำ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)
- http://www.sl.ac.th/cgi-bin/cgi_edu/sl/informed/print_informed.pl?105%100%95%99%111%117%110%116%95%105%110%102%111%114%109%61%56%53%53%52%38%49%48%50%51%53 (ข่าวเยาวชนต้นกล้าฯ เป็นต้นแบบ)
http://www.songkhlahealth.org/paper/855 (ต้นกล้าแกร่ง....แห่งลุ่มอู่ตะเภา)
- เว็บ http://www.gimyong.com/webboard (ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์)

ประชาสัมพันธ์โดย
ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โดย เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาและเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา

แล้วพรุ่งนี้...จะอยู่ยังงัย.......ถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคิดที่จะเปลี่ยน?????
กรุณาส่งต่อ...คือคุณเริ่มคิดเปลี่ยน...

---------------------------------------------------------------
ติดตามโครงการฯ ทั้งหมดได้ที่
http://www.ppksongkhla.com
http://www.krubenppk.com
http://www.tonkla-utsk.com
www.khlong-u-taphao.com
---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
เกริกชัย ส่องเจริญกุล
ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา
---------------------------------------------------------------------------------

โดย kai (ip:222...16)  เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2552 18:55:59 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 5119 ครั้ง ความคิดเห็น 1 รายการ ล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 53 14:31:05
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  เคยไปเที่ยวบ้านสามีอยู่ติดคลอง ตรงข้ามวัดคูเต่า ยังสวยอยู่เมื่อหลายปีที่แล้ว ก่อนที่จะมีการตัดถนนเรียบคลอง ทำให้เสียทัศนีย์ภาพ มีถนนลูกรังมาแทน ต้นไม่ริมคลองหายไปไม่สวยเลย เสียดาย ชอบวัดคูเตา ชอบคลอง ชอบสะพานแขวน (ตอนนั้นยังเดินข้ามแบบลุ้นๆ ไม้ผุมากแล้ว) ชอบป่าเีรียบคลอง ชอบตลาดนัดที่วัดคูเตา เสียหายจังถ้าความเจริญรุกเข้ามาแล้วความงานไม่ปรุงแต่งต้องหายไป เสียดาย!!!

จาก คลองอู่ตะเพา ก่อนตัด(ip:58...16)  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 14:31:05 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
ข่าวสาร (315)
ทั่วไป (59)
เมืองน่าอยู่ (60)
ขยะ! ขยะ! ขยะ! (18)
สิ่งแวดล้อม (132)
น้ำ (44)
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (2)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 25 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7951942 person(s) and 26592896 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation