รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวบ้านบ้านหัวควาย ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Submitted by kai on 18-11-49 21:13

ความเป็นมา - การประกอบอาชีพมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาชีพไม่ได้มีความหมายแต่เพียงกิจกรรมที่มนุษย์ทำเพื่อหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความเป็น่วิถีชีวิตของมนุษย์หรือเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องทำเกือบตลอดชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สนองความต้องการในด้านต่างๆ จึงทำให้บุคคลส...

6037 views
 อ่านรายละเอียด...
สบู่ดำ พืชมหัศจรรย์จริงหรือ?
Submitted by kai on 7-11-49 20:16

5080 views
 อ่านรายละเอียด...
การตัดสินใจชมภาพยนตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Submitted by kai on 26-9-47 21:19

ชื่องานวิจัย การตัดสินใจชมภาพยนตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชื่อนิสิต นายบรรยง บาลมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีณา เทพช่วยสุข ภาควิชา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชื่อปริญญา ...

6477 views
 อ่านรายละเอียด...
ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Submitted by kai on 19-9-47 22:36

ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ 9807 ตร.กม. (6,129,375 ไร่) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นดินมีเนื้อที่ประมาณ 8761 ตร.กม. และส่วนที่เป็นพื้นน้ำมีพื้นที่...

7573 views
 อ่านรายละเอียด...
งานวิจัยของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
Submitted by kai on 7-9-47 22:12

งานวิจัย Thai / English 1 งานวิจัยของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปลูกเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า คือการพัฒนาเทคนิควิธีที่ดีที่สุด ในการคัดเลือกชนิด เพาะพันธุ์ ปลูกและดูแลพรรณไม้ท้องถิ่นสำหรับใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ...

4654 views
 อ่านรายละเอียด...
สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri)
Submitted by kai on 6-8-47 00:47

สาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) คณิต ไชยาคำ และคุสิต ตันวิไลย -------------------------------------------------------------------------------- สาหร่ายผมนาง กราซิลาเรีย ฟิชเชอไร เป็นสาหร่ายสีแดงสกุลกราซิลาเรีย อยู่ใน Division โรโดไปต้า Class โรโดไปซี ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรร...

5800 views
 อ่านรายละเอียด...
คุณลักษณะลำน้ำย่อยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งตะวันตก
Submitted by kai on 3-8-47 21:27

Final Report คุณลักษณะลำน้ำย่อยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งตะวันตก โดย นายสมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนาคม 2545 การศึกษาคุณลักษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งตะวันตก 1. ที่มาและความสำคัญของงานว...

5117 views
 อ่านรายละเอียด...
งานวิจัย ไทบ้าน
Submitted by kai on 11-6-47 07:35

๑.สังคมและวัฒนธรรมปากมูน วิธีการศึกษา การศึกษาในหัวข้อนี้ดำเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยประกอบกันดังนี้ คือ ๑) การจัดประชุมกลุ่ม (focus group) ผู้ที่เข้าประชุมกลุ่มในแต่ละชุมชนจะประกอบด้วย คนหาปลา กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ กรรมการชุมชน หรือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คนทำนา ครู เจ้าของร้านค้...

8585 views
 อ่านรายละเอียด...
งานวิจัย : การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ ของโครงการป้องกันน้ำท่วม เทศบาลนคร-หาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1)
Submitted by kai on 3-6-47 23:44

รายงาน การวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททั่วไป ประจำปี 2545 เรื่อง การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนคร-หาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1) Water Resources Economics of Hatyai Flood Protection Project : A Case Study of Drainage Canal...

2 comments |12241 views
 อ่านรายละเอียด...
งานวิจัย : การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนคร-หาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1)
Submitted by kai on 25-5-47 09:34

รายงาน การวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภททั่วไป ประจำปี 2545 เรื่อง การศึกษาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำของโครงการป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนคร-หาดใหญ่ : กรณีศึกษาคลองระบายน้ำสายที่ 1 (ร.1) Water Resources Economics of Hatyai Flood Protection Project : A Case Study of Drainage Canal...

5878 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 10 รายการ
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
ทั่วไป (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953556 person(s) and 26602696 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation