รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
กิจกรรมหนุนเสริมกลุ่มต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาปี๕๐
Submitted by ครูเบญ on 18-10-50 01:12

หนึ่งปีกับการหนุนเสริมกลุ่มต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาโดยแผนงานสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ จนเกิดเครือข่ายต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาชัดเจน ทุกอย่างมิได้จบลงเพียงแค่จบแผนงานดังกล่าว กลุ่มต้นกล้ายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อมีโอกาสไปร่วมสัมมนาในเ...

3516 views
 อ่านรายละเอียด...
ค่ายแรกของกลุ่มต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา
Submitted by ครูเบญ on 10-11-49 06:02

ที่มาและความสำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านของตนเองโดยจัดทำในลักษณะของเครือข่ายเยาวชนที่เข้าไปร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยได้จัดการหนุนเสริมงบประมาณอย่างต่อเนื่องให...

5 comments |3898 views
 อ่านรายละเอียด...
ความรู้สึกจากใจของต้นกล้าฯผ่านกระบวนการพิธีเทียน
Submitted by ครูเบญ on 10-11-49 05:34

“ คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราชาวค่ายจะอยู่ด้วยกัน ให้เราได้คิดว่าในสองสามวันนี้ เราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วบ้าง อยากให้เราได้คิดถึงคนๆ หนึ่งซึ่งคนๆ นี้ ถือว่าเป็นคนที่พิเศษที่สุดในประเทศของเรา คนๆ นั้น คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้เอง ในหลวงท่านขึ้นครองศิริราชสมบัติตั้งแต่ทรงพร...

3 comments |3113 views
 อ่านรายละเอียด...
กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา
Submitted by ครูเบญ on 10-11-49 05:26

ที่มาและความสำคัญ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เป็นสถานศึกษานำร่องการบูรณาการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สุขภาวะร่วมกับชุมชนโดยได้รับงบประมาณของหลายหน่วยงานดังรายละเอียด ๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาหลายโครงการอาทิ โครงการเยาวชนสงขลารักษ์คลองอู่ตะเภาโ...

6 comments |3494 views
 อ่านรายละเอียด...
ร่วมฝัน..ปันน้ำใจ..จากพลังเครือข่ายครู...สู่...พลังเครือข่ายเยาวชน
Submitted by ครูเบญ on 10-11-49 05:16

ช่วงอดีต ก่อนปี พ.ศ.2541เมื่อพูดถึงงานเครือข่ายครูที่สนใจการอนุรักษ์และพัฒนาคลองอู่ตะเภา พบว่าได้เกิดขึ้นบางจุด อาทิ กลุ่มครูจากโซนต้นน้ำที่เริ่มจากกลุ่มอนุรักษ์ไก่เถื่อน หรือแม้แต่ช่วงโซนกลางน้ำก็เริ่มจากชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ที่ไปร่วมคิดร่วมคุยกับทีมชุมชน 2-3 ค...

1 comments |3570 views
 อ่านรายละเอียด...
หลักสูตรสาระท้องถิ่น "รักษ์คลองอู่ตะเภา"ผสานกับ "โครงการเมืองพะตงน่าอยู่"สู่แผนพัฒนาฯ ระดับจังหวัด
Submitted by ครูเบญ on 10-11-49 04:57

๑. บริบทของหลักสูตรสาระท้องถิ่นก่อนทำงานกับเมืองน่าอยู่ ปี ๒๕๔๑ ถึง ปี ๒๕๔๕ กิจกรรมของการทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้แต่ละโรงเรียนเปิดสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความเป็นอิสระในการจัดกิจกรรมที...

2 comments |4304 views
 อ่านรายละเอียด...
ร่วมใจ..ร่วมสร้าง..ร่วมใช้..หลักสูตรคลองอู่ตะเภา
Submitted by ครูเบญ on 9-11-49 20:53

ทีมครูเครือข่ายโรงเรียนรักษ์คลองอู่ตะเภานำโดยทีมครูแกนนำเครือข่ายฯ โดยการสนับสนุนพลังชีวิตจากโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ส่งผลให้ทีมงานได้ร่วมกันทำกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรคลองอู่ตะเภาที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ อาทิ โซนต้นน้ำ โซนกลางน้ำ และโซนปลายน้ำ เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้เมื่อเดื...

3472 views
 อ่านรายละเอียด...
ก.พลังงานเร่งแผนไบโอดีเซล สนองพระราชดำรัส
Submitted by kai on 5-12-48 16:13

ก.พลังงานเร่งแผนไบโอดีเซล สนองพระราชดำรัส 5 ธันวาคม 2548 13:53 น. พลังงานเร่งแผนส่งเสริมการผลิต-การใช้ไบโอดีเซลสนองพระราชดำรัส ในขณะที่ บางจากฯ ไทยออยล์ พร้อมตั้งโรงงาน แต่ห่วงปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เร่งประสานกระทรวงเกษตรฯ ทำแผนส่งเสริมปลูกปาล์มรองรับ นายพรชัย รุจิประภา รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิด...

3185 views
 อ่านรายละเอียด...
ตัวอย่างบทคัดย่อ
Submitted by kai on 11-12-47 11:05

บทคัดย่อ สภาพน้ำในคลองอู่ตะเภามีคุณภาพน้ำที่อยู่ในขั้นวิกฤต สังเกตจากลักษณะทางกายภาพ ที่เห็นน้ำเป็นสีขุ่นข้น และสีออกดำเมื่อเข้าใกล้แหล่งชุมชนเมือง และชุมชนอุตสาหกรรม ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่าต่ำมาก จนสัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สังเกตได้จากการที่พบว่าปลาลอยคอในน้ำอยู่อย่างเกลื่อนกล...

64 comments |65550 views
 อ่านรายละเอียด...
ปัญหา สาเหตุของความเสื่อมโทรม
Submitted by kai on 11-12-47 11:03

ปัญหา สาเหตุของคลอง ๑. ป่าต้นน้ำถูกทำลาย ๒. ปัญหาน้ำเสีย สาเหตุ - น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม - สารเคมีจากทำการเกษตร - น้ำทิ้งจากเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลนครหาดใหญ่ น้ำทิ้งจากครัวเรือน สถานบริการในเขตเทศบาล ...

2 comments |4387 views
 อ่านรายละเอียด...
ลำน้ำเก่า ลำน้ำใหม่
Submitted by kai on 11-12-47 11:01

ลำน้ำเก่า ๑. สภาพน้ำยังมีความใส ในน้ำมีปลา และสัตว์น้ำมากมาย เช่น ปลากด ปลาโท้ก ปลาช่อนไช ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าหากต้องการแกงปลา สามารถตั้งน้ำแกงรอไว้ได้ เพราะจะสามารถหาปลามาให้แม่ครัวได้อย่างรวดเร็ว คลองอู่ตะเภาเป็นแหล่งที่ทำกินด้านการประมงพื้นบ้านของชาวริมคลองตลอดสายน้ำ ...

3163 views
 อ่านรายละเอียด...
ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
Submitted by kai on 11-12-47 10:58

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา 1. การสูบน้ำ การผลิตน้ำประปา เริ่มจาก "โรงสูบน้ำแรงต่ำ" ทำการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อลำเลียงเข้าสู่ระบบผลิต ซึ่งน้ำดิบที่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้นั้น ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีสิ่งสกปรกโสโครกปนเปื้อนเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์...

3 comments |8123 views
 อ่านรายละเอียด...
ระบบนิเวศน์คลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 11-12-47 10:56

ระบบนิเวศน์คลองอู่ตะเภา คลอง หมายถึง แหล่งน้ำหรือทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำสองแห่งให้ไหลติดต่อถึงกันได้ อาจจะเป็นแม่น้ำกับแม่น้ำ หรือบึงและหนองน้ำต่าง ๆ กับแหล่งน้ำอื่น ซึ่งรวมไปถึงทะเลด้วย โดยทั่วไปกระแสน้ำในคลองมักจะไหลเอื่อย ๆ ไม่แรงนัก ทุกคลองมักจะมีน้ำไหลขึ้นไหลลงอยู่ตล...

30 comments |11072 views
 อ่านรายละเอียด...
แบบทดสอบหลังเรียน
Submitted by kai on 14-11-47 07:44

แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. ท่านมีกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาคลองอู่ตะเภาอย่างไร ก. ตั้งเครือข่าย ปฏิบัติการ สรุปงาน ข. ขยายผลให้ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ และทำโครงการพัฒนาแบบยั่งยืน ค. ของบประมาณจากภาครัฐมาดำเนินการ ง. ก่อตั้งกลุ่มผู้คัดค้านการปล่...

1 comments |5064 views
 อ่านรายละเอียด...
นักสืบสายน้ำคลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 14-11-47 07:43

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen)ปริมาณออกซิเจนในน้ำ เกิดจากการละลายตัวของก๊าซออกซิเจน (O2) ในอากาศสู่น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศสมดุล น้ำมีความใสแสงแดดส่องถึง มีพืชน้ำจะมีปริมาณออกซิเจนในน้ำอย่างพอเพียง เพราะออกซิเจนในน้ำเกิดจากการสังเคราะห์แสงของพืชในน้ำออกซิเจนที่ละลายน้ำ...

14 comments |3110 views
 อ่านรายละเอียด...
บทบาทของคลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 14-11-47 07:41

อู่ตะเภา เป็นชื่อเรียกลำน้ำ และสถานที่หลายแห่งในประเทศไทย ในภาคใต้ก็มีหลายที่ที่เรียกว่าอู่ตะเภา แต่สำหรับอู่ตะเภา หรือคลองอู่ตะเภา อันเป็นที่ตั้งของท่าหาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า เป็นเส้นข้ามคาบสมุทร เป็นเส้นทางการค้าทางน้ำ เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนอ่าวไทยที่ลึกเข้าไปสู่ทะเลสา...

2 comments |3175 views
 อ่านรายละเอียด...
ระบบนิเวศของคลอง
Submitted by kai on 14-11-47 07:24

คลอง หมายถึง แหล่งน้ำหรือทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำสองแห่งให้ไหลติดต่อถึงกันได้ อาจจะเป็นแม่น้ำกับแม่น้ำ หรือบึงและหนองน้ำต่าง ๆ กับแหล่งน้ำอื่น ซึ่งรวมไปถึงทะเลด้วย โดยทั่วไปกระแสน้ำในคลองมักจะไหลเอื่อย ๆ ไม่แรงนัก ทุกคลองมักจะมีน้ำไหลขึ้นไหลลงอยู่ตลอดปี และมีระดับน้ำที่แตกต่า...

3 comments |7038 views
 อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมดูงาน เส้นทาง หาดใหญ่-สุพรรณบุรี-สุโขทัย-เชียงใหม่-เชียงราย
Submitted by kai on 27-8-47 08:10

กิจกรรมดูงาน ประเด็น “การจัดการเรียนรู้โดยอาศัยฐานจากชุมชน เพื่อการพัฒนาไปสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น” 20-26 สค. 2547 เส้นทาง หาดใหญ่-สุพรรณบุรี-สุโขทัย-เชียงใหม่-เชียงราย ผู้เข้าร่วม 1.โรงเรียนเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา จำนวน 27 คน -โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย “กัมพลานนท์อนุสรณ์” -โรงเรียนบ้...

4 comments |4489 views
 อ่านรายละเอียด...
ค่ายเรียนรู้เพื่อกอบกู้สายน้ำ
Submitted by kai on 19-7-47 20:43

รายงานการจัดกิจกรรม ค่ายเรียนรู้เพื่อกอบกู้สายน้ำ “คลองอู่ตะเภา” ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2546 ณ ที่พักสงฆ์บ้านย่านยาว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดย นางเบญจมาศ นาคหลง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลักกา...

2 comments |4712 views
 อ่านรายละเอียด...
รายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
Submitted by kai on 19-7-47 20:42

รายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ “รักคลองอู่ตะเภา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2546 ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ และ อบต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดย ทีมงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสง...

8 comments |4418 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 22 รายการ
(1/2) 2 > >|
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
ทั่วไป (10)
รายงานกิจกรรม (12)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 14 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7953556 person(s) and 26602700 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation