เชิญเที่ยวงานสงขลาแต่แรก ตอนเปิดเมือง 8 ป้อม 10 ประตู
บทความ >> เมืองน่าอยู่ (บทความ)

คำ \"สงขลาแต่แรก\" มีการใช้จัดงานเมื่อราวๆปี 2547 ตอนนั้นมีโครงการสงขลาเมืองเก่า มีการประกาศเมืองเก่าในประเทศไทย ถ้าจำตัีวเลขไม่ผิดก็คือ 9 เมือง สงขลาเป็น 1 ในนั้น

ตอนนั้นมีกิจกรรมไปร่วมกับเครือข่าย 4 ลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลา เพราะว่าเจ้าภาพนั่นคือ ทสจ.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสิ่งแวดล้อม

งาน นี้เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงคนที่สนใจงานอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของดีๆ ที่มีอยู่ในแต่ื้ท้องถิ่น เรามีโอกาสไ้ด้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง ผมเองได้ร่วมคิดร่วมทำกันตั้งแต่ต้น ในนามเึครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา

ปี นั้นเราพาไปเที่ยวป่าผาดำ ไปดูอุโมงค์ลับที่ขุดขึ้นโดยอดีตสหาย ได้ไปรวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในเมืองหาดใหญ่ ได้ไปดูท่าประวัติศาสตร์ แล้วก็ได้ล่องเรือไปชมวัดบางทิง ที่มีบันใดวน ที่เป็นภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้านที่น่าสนใจยิ่ง

ต่อมาเมื่อปีที่ผ่าน มา ทีมงาน อ.จเร สุึวรรณชาติ และภาคีคนรักสงขลาได้ดำริฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในเมืองสงขลา และมีการจัดงานถนนคนเดิน ชื่อสงขลาแต่แรก ถูกนำมาใช้อีกครั้ง


และวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่มีการจัดงานอีก จึงขอประชาัสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ หน่อยครับ
นั่นคือ


โครงการสงขลาแต่แรก

“ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง”


ตอนเปิดเมือง 8 ป้อม 10 ประตู

ณ ถนนจะนะ ข้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา

อ.เมือง จ.สงขลา

กิจกรรมเปิดโครงการ ฯ 6 – 11 เมษายน 2553 เวลา 16:00-22:00 น.

พิธีเปิดการจัดงานอย่างเป็นทางการ 8 เมษายน 2553 (18:30-20:00 น.)

กิจกรรมต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ (วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 16:00-22:00 น.)

เริ่มศุกร์-เสาร์ ที่ 23-24 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

กิจกรรมที่น่าสนใจ
1.เริ่มจากหัวถนนจะนะ (แยกโรงเรียนอนุบาล) ถึงสี่แยกตัดไทรบุรี (พิพิธภัณฑพธำมะรงค์)

1. ซุ้มประตูเมืองจำลองสำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

2. นิทรรศการมหาวชิราวุธในอดีต

3. เวทีการแสดง

4. นิทรรศการป๋าเปรม

5. ชมพิพิธภัณฑพธำมะรงค์

6. จุดบริการสามล้อชมเมือง

7. ที่ตั้งกองรักษาความปลอดภัย

8. สินค้า OTOPs / อาหารพื้นเมือง


2.สี่แยกถนนจะนะตัดไทรบุรี ถึงประตูกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

1. ซุ้มประตูเมืองเก่าสำหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

2. ซุ้มผู้สนับสนุนการจัดงาน

3. ซุ้มสถานกงสุล

4. กองอำนวยการ

5. นิทรรศการของหรอยบ่อยาง / และของฝากเมืองสงขลา

6. ซุ้มภาคีคนรักสงขลา

7. เวทีเสวนา “สงขลาศึกษา”


3.ประตูกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ถึงสี่แยกถนนจะนะตัดถนนวิเชียรชม (บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน)

1. เวทีเล่าเรื่องเมืองสงขลา

2. ชมนิทรรศการภาพสงขลา

3. ซุ้มอนามัยโลก

4. ตลาดนัดอินดี้

5. มุมถ่ายภาพ “เปิดเมือง ๘ ป้อม ๑๐ ประตู”


4.สี่แยกถนนจะนะตัดถนนวิเชียรชม (บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน) ถึงสุดถนนจะนะ (ริมทะเลสาบสงขลา)

1. ซุ้มอาหารอร่อยสงขลา

2. หนังกลางแปลง (ติดทะเลสาบสงขลา)


5.ภายในรั้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

1. ชมกิจกรรม / การแสดงเวทีกลาง (ด้านหลังอาคารด้านทิศตะวันออก)

2. โรงเตี๊ยมบ่อยาง ทานอาหารพื้นเมือง เพลินชมการแสดง (ข้างเวทีกลางด้านทิศใต้)

3. กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา


6.ถนนรองเมืองตลอดสาย ถนนไทรบุรี(เริ่มร้านเอกลิเคอร์ไปถึงตรงข้ามวัดแจ้ง)

1. จิปาถะโซน :: จำหน่ายอาหารและสินค้าทั่วไป


กิจกรรมเสริม

6 เมษายน 2553

ท 17:00-22:00 มายากลเฉินหลง

7 เมษายน 2553

ท 18:00-22:00 โนราหุ่น / ตะลุงคน
8 เมษายน 2553

ท 18:00-21:30 การแสดงศิลปะพื้นบ้าน :: สานศิลป์
6 – 11 เมษายน 2553

ท หนังกลางแปลง

โดย kai   เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2553 11:57:59 น.