รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีนาคม 2547
Submitted by kai on 25-5-47 09:38

สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีนาคม 2547 สาระสำคัญ ภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและพืชไร่ รวมทั้งปศุสัตว์อย่างรุนแรงแล้ว ยังทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำกันระหว่างราษฎร และการเรียกร้องให้ทางการเปิดประตูฝาย/อ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา ซึ่งอ...

1 comments |3460 views
 อ่านรายละเอียด...
เฮือกสุดท้ายทะเลสาบ
Submitted by kai on 25-5-47 09:36

เฮือกสุดท้ายทะเลสาบ < ทะเลสาบสงขลา รายงานจากพื้นที่รอบๆ ภักดีเจริญ เพ็ญลักษณ์ แล้วใครจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถามหาปลาและกุ้งที่หายไป จากชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน เสียงสะท้อน และเศรษฐกิจของประเทศ ต่อผู้คนรอบทะเลสาบ ซึ่งมีผลกระทบ ปัญหาที่เกิดขึ้น เปลี่ยนไปจนยากจะแก้ไข ปัจจุบันระบบนิเวศวิทยา ถูกกล่าวถึ...

3731 views
 อ่านรายละเอียด...
นโยบายน้ำแห่งชาติ
Submitted by kai on 10-5-47 22:57

นโยบายน้ำแห่งชาติ 1. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เป็นกฎหมายหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศโดยทบทวน และปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่มีอยู่ และเร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำไปสู่ การมีผลบังคับใช้รวมทั่งจะต้องพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ อื่น ๆ ที่...

3995 views
 อ่านรายละเอียด...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
Submitted by kai on 10-5-47 20:05

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง มาตรการการสนับสนุน สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการของเขตประกอบการอุตสาหกรรม และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เขตประกอบการอุตสาหกรรม 1. คุณสมบัติผู้เสนอโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1.1 ผู้เสนอโครงการ จะต้อง...

4045 views
 อ่านรายละเอียด...
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2545 และแนวโน้มปี 2546
Submitted by kai on 10-5-47 20:02

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2545 และแนวโน้มปี 2546 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงมกราคม  ธันวาคม 2545 ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหว และร้องเรียนมีสาเหตุมาจาก ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคัดค้าน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย  มาเลเซีย จังหวัดสงขลา และการคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อนอก และโรงไฟฟ้า...

5520 views
 อ่านรายละเอียด...
เหมืองทรายเถื่อนเกลื่อน"รัตภูมิ-หาดใหญ่"
Submitted by kai on 8-5-47 13:25

ข่าวหนังสือพิมพ์ : มติชน (คอลัมน์ : ข่าวภูมิภาค) เหมืองทรายเถื่อนเกลื่อน"รัตภูมิ-หาดใหญ่" ทำตลิ่งพังยาวเหยียด/หึ่งข้าราชการรับส่วย นายอำนาจ จินดาวงศ์ ปลัดอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ร่วมกับนายอยู่กิจ ชั้นวิจิตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ...

3928 views
 อ่านรายละเอียด...
โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 7-5-47 02:44

โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา พระราชดำริ 1.1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริเกี่ยวกับการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องมาจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่ 19  23 ...

2840 views
 อ่านรายละเอียด...
ปฎิทินกิจกรรม
Submitted by kai on 7-5-47 02:42

เทศกาลลอยกระทง จะลอยกระทงกันที่ไหนดี 1. เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานที่จัด ณ ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ การแสดงดนตรี ประเพณีลอยกระทง 2.เทศบาลนครสงขลา สถานที่จัด ณ สวนสนสองทะเล แหลมสมิหลา อ.มือง ประเพณีลอยกระทง ในทะเลสาบสงขลา 3.มหาวิ...

3611 views
 อ่านรายละเอียด...
สรุปผลการจัดสัมมนา "คลองอู่ตะเภาของเราทุกคน"
Submitted by kai on 7-5-47 02:28

สรุปผลการจัดสัมมนา "คลองอู่ตะเภาของเราทุกคน" ประโชติ อินทร์ถาวร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้สนับสนุนให้จัดโครงการเฝ้าระวังลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภานั้น เครือข่ายรักคลองอู่ตะเภาได้ดำเนินการจัดตรวจสอบคุณภาพน้ำและเสวนาปัญหาคลองอู่ตะเภามาโดยตลอด และในวั...

3178 views
 อ่านรายละเอียด...
โครงการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่
Submitted by kai on 7-5-47 02:26

กรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อ.หาดใหญ่ สาเหตุที่เกิดน้ำท่วม เกิดจากฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ตั้งแต่อำเภอสะเดาถึงทะเลสาบสงขลา น้ำท่วมเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยรอบๆ นครหาดใหญ่ เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ทำให้เกิดน้ำหลากไหลบ่ามาตามทางน้ำ ...

4497 views
 อ่านรายละเอียด...
กิจกรรมในอดีต
Submitted by kai on 6-5-47 23:59

กิจกรรมในอดีต วอร์คกิ้งทัวร์ตามเส้นทางเสด็จของร.5 ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2542 ชมรมรวบรวมเรื่องเมืองหาดใหญ่ ร่วมกับหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมหาดใหญ่ และ องค์กรร่วมอื่นๆ อีกกว่า 10 องค์กร จะร่วมกันจัดงานเทศกาลการเรียนรู้เมืองหา...

3442 views
 อ่านรายละเอียด...
ปริมาณความสกปรกของน้ำในคลองสาขาที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ
Submitted by kai on 6-5-47 16:24

ปริมาณความสกปรกของลำน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา การศึกษาปริมาณความสกปรกของคลองสาขาที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 17 จุดนั้น สามารถสรุปปริมาณของความสกปรกในรูป BOD loading ได้ดังนี้ จุดที่ ปริมาณความสกปรก(กก./วัน) ลำดับปริมาณความสกปรก 1 ปากคลองโรง ปริมาณความสกปรก(กก./วัน...

3875 views
 อ่านรายละเอียด...
ค่า BOD ที่ปากคลอง 17 จุด
Submitted by kai on 6-5-47 16:23

ค่า BOD ที่ปากคลองทั้ง 17 จุด ค่า BOD ที่ปากคลองทั้ง 17 จุดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 1-3 ธันวาคม 2546 ซึ่งได้จากการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุดที่ 1 ปากคลองโรง ค่า BOD (มิลลิกรัม/ลิตร)...

4471 views
 อ่านรายละเอียด...
จดหมายข่าวคลองอู่ตะเภา ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑/๒๕๔๗
Submitted by Little Bear on 30-4-47 16:28

บทความพิเศษประจำฉบับ / ทีมงานจดหมายข่าว สถานการณ์ล่าสุดของคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาถือได้ว่าเป็นลุ่มน้ำย่อยที่ 7 ในลุ่มน้ำที่ 21(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 5 ลุ่มน้ำของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่วัดได้ประมาณ 2,840,000 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมอาณาเขตพื้นที่ 7 อำเภอ 35 ตำบล 252 ห...

4972 views
 อ่านรายละเอียด...
เปิดตัวเว็บไซท์ คลองอู่ตะเภา
Submitted by Little Bear on 29-4-47 13:58

โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ ได้เปิดตัวเว็บไซท์ คลองอู่ตะเภา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับคลองอู่ตะเภา เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัย ข่าวสาร บทความ ภาพถ่าย และอื่นๆ

4243 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 315 รายการ
|< < 14 15 (16/16)
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 26 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7951941 person(s) and 26592856 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation