รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Topic
วันคุ้มครองโลก (EARTH DAY)
Submitted by kai on 5-7-47 05:23

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (EARTH DAY) ความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2513 โดยนักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้ง...

3231 views
 อ่านรายละเอียด...
การประชุมอังค์ถัดและสิ่งแวดล้อม
Submitted by kai on 5-7-47 05:22

การประชุมอังค์ถัดและสิ่งแวดล้อม โดย กิตติ ลิ่มสกุล 1. ความนำ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 10 แม้ว่าจะจบลงกว่า 6 เดือนก็ยังให้ภาพที่ควรกล่าวถึงบ้าง ไม่มากก็น้อย นอกจากภาพของการประท้วงโดยการ เอาขนมเค้กปาหน้าผู้นำทางการเงินของโลก เช่น นายกองเดซู ก็ยังมีส...

3 comments |3294 views
 อ่านรายละเอียด...
วันสิ่งแวดล้อม… วันแห่งความทรงจำของผู้คนรอบเขาหลวง
Submitted by kai on 5-7-47 05:14

วันสิ่งแวดล้อม… วันแห่งความทรงจำของผู้คนรอบเขาหลวง อภิชาต ทองอยู่ ช่วงปลายทศวรรษ 1960 ถึงต้นทศวรรษ 1970 เป็นช่วงที่สังคมโลกเริ่มตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุจาก ปรากฏการณ์ที่พบเห็นหลายเรื่อง เช่น ผลพวงของมลพิษทางอากาศที่คั่งค้างมาในรูปของโรคภัยที่รู้จักกันทั่ว...

4 comments |3126 views
 อ่านรายละเอียด...
ขอบคุณเจริญ วัดอักษร โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
Submitted by kai on 28-6-47 22:20

ขอบคุณเจริญ วัดอักษร โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ขอบคุณเจริญ วัดอักษร สำหรับ ความยั่งยืนของทรัพยากรที่บ่อนอก รอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยควันพิษของถ่านหินจากโรงไฟฟ้า การดำรงอยู่ของทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์นี้เปิดโอกาสให้คนเล็กๆ ได้ใช้ทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป ในวิถีทางที่เขาทำได้ตามทุนและทักษะ...

2607 views
 อ่านรายละเอียด...
คน ๒ สัญชาติ ไทย-มาเลเซีย
Submitted by kai on 28-6-47 22:19

คน ๒ สัญชาติ ไทย-มาเลเซีย อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี E-mail bahmad@bunga.pn.psu.ac.th คน ๒ สัญชาติ ไทย-มาเลเซีย เรื่องคนไทยในภาคใต้ที่มีบัตรประชาชน ๒ ประเทศ คือประเทศไทยและมาเลเซีย เกิดขึ้นและได้ยินมาเกือบ ๔๐ ปีแล้ว ในสมัยนั้นผู้อาวุโสหลายคนบอกว่า ประเทศไทยส...

2784 views
 อ่านรายละเอียด...
ข้อมูลน่ารู้เรื่องน้ำ
Submitted by charkrit on 26-6-47 21:35

• รวบรวมข้อมูลโดย น.พ.อนันต์ บุญโสภณ กลุ่มศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สงขลา บรรยายใน " วิทยาลัยวันศุกร์ " ครั้งที่ 116 วันที่ 22 มีนาคม 2545 ข้อมูลทั่วไป • ในปี 2542 โครงงานสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ( United Nations Environment Programme - UNEP ) รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ 200 คน...

3435 views
 อ่านรายละเอียด...
ใครฆ่าคลองอู่ตะเภา
Submitted by charkrit on 26-6-47 21:28

วิทยาลัยวันศุกร์ครั้งที่ 70 วันที่ 20 เมษายน 2544 เรื่อง ใครฆ่าคลองอู่ตะเภา เราจะช่วยแม่น้ำของเราได้อย่างไร โดย ผศ.ประสาท มีแต้ม , ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ , คุณสุรพล ปัญจเทพ • คลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสงขลา มีความเสื่อมโทรมลงอย่างมาก ทั้งน้ำเสียจากโรงงาน , ปศุสัตว์ ,บ้านเรื...

3379 views
 อ่านรายละเอียด...
ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผลการสำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Submitted by charkrit on 26-6-47 21:26

วิทยาลัยวันศุกร์ ครั้งที่ 68 วันที่ 23 มีนาคม 2544 เรื่อง ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ผลการสำรวจของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คุณประโชติ อินทรถาวร • วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก นักวิทยาศาสตร์ระดับนำ 200 คน ได้ประชุมกันในปีคศ.1999 มีความเห็นตรงกันว่า เรื่องที่สำคัญที่สุดใน...

3282 views
 อ่านรายละเอียด...
เซฟสกิน ดิ้นเจรจาน้ำเสีย อ้างรับผิดชอบแลกเดินเครื่องต่อ
Submitted by kai on 16-6-47 07:51

เซฟสกิน ดิ้นเจรจาน้ำเสีย อ้างรับผิดชอบแลกเดินเครื่องต่อ วังวนปัญหาเดิมที่นาทวี เชื่อ“เซฟสกิน” ปล่อยน้ำเสียลงคลอง ชาวบ้านรวมตัวกดดันปิดโรงงานได้ 3 วัน ยื่นคำขาดให้รับผิดชอบขุดลอกคลองและตรวจน้ำทุกเดือน แต่การเจรจาล่าสุดตัวแทนชาวบ้านไม่ค้านโรงงานขอเดินเครื่องต่อ ขณะเกรงกลับสภาพเดิมซ้ำครั้งแล้...

1 comments |3117 views
 อ่านรายละเอียด...
ไพร"เปิดสภาชูนโยบายหาดใหญ่สีเขียว
Submitted by kai on 16-6-47 07:46

ไพร"เปิดสภาชูนโยบายหาดใหญ่สีเขียว เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการเปิดประชุมสภาสมัยแรก โดยนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ชุดปัจจุบัน จะทำให้นครหาดใหญ่เป็นเม...

2916 views
 อ่านรายละเอียด...
ความขัดแย้งโครงการสร้างคลองระบายน้ำ คลองร. 1
Submitted by kai on 11-6-47 07:16

เวทีประชาสัมพันธ์โครงการสร้างคลองระบายน้ำ คลองร. 1 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ FM.88.00 MHz รายการสภากาแฟ วันที่ 24 เมษายน 2547 ณ ตลาดเกษตร ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา • ช่วงเหตุเกิดข้างสภา จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งหลังสุดที่หาดใหญ่ เมื่อปี 2543 ถึงวันนี้เป็นเวลา 3 ปีเศษแล้ว ซึ่งเวลา 3 ป...

3695 views
 อ่านรายละเอียด...
โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
Submitted by kai on 6-6-47 01:29

โครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา พระราชดำริ 1.1 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริเกี่ยวกับการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องมาจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่ 19 – 23 ...

3484 views
 อ่านรายละเอียด...
ทีมแผนแม่บททะเลสาบจี้หยุด “สวนยางเอื้ออาทร”ทำลายป่า :: หัวข้อข่าว ::
Submitted by kai on 6-6-47 01:23

ทีมแผนแม่บททะเลสาบจี้หยุด “สวนยางเอื้ออาทร”ทำลายป่า :: หัวข้อข่าว :: สวนยางสงขลาแชมป็รุกพื้นที่ป่าสงวนฯ และกำลังจะถูกนำเข้าสู่โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เผย “ทีมศึกษาแผนแม่บทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” พบปัญหาร้อน ภาพถ่ายดาวเทียมระบุชัดป่าในพื้นที่ถูกบุกรุกปีละกว่า 2 หมื่นไร่ ร่อนหนังสือจี้รัฐบา...

3066 views
 อ่านรายละเอียด...
โศกนาฏกรรมทางปัญญา คลองร.1
Submitted by kai on 14-5-47 23:41

โศกนาฏกรรมทางปัญญา คลองร.1 เก็บตกจากเวทีวิทยาลัยวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2547 นำเสนอโดย อ.สมบูรณ์ พรพิเนตรพงศ์ และอ.พิชัย ศรีใส **หมายเหตุ : คลองร.1 ในที่นี้หมายถึงคลองระบายน้ำ 1 โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่คลองอู่ตะเภาบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายไปตั้งลำขนานกับคลองอู่ตะเภา ตัดผ่า...

3401 views
 อ่านรายละเอียด...
ดอกไผ่พันธ์ใหม่
Submitted by kai on 13-5-47 06:00

ผลผลวงของเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 43 ขยะสารพัดชนิดไหลทะลักลงสู่คลอง จมลงสู่ก้นคลองบ้าง ไหลออกทะเลสาบบ้าง แต่ที่เหลือคาตาอยู่ก็คือขยะพลาสติกที่ติดอยู่ตามกอไผ่หนามรอบสองฝั่งคลองอู่ตะเภา ไม่มีเจ้าภาพ ไม่มีใครดูแลลงไปจัดเก็บ หรือว่าตั้งใจจะให้เป็นดอกไผ่พันธ์ใหม่

3 comments |3613 views
 อ่านรายละเอียด...
ขยะริมคลอง
Submitted by kai on 13-5-47 05:53

ภาพนี้ถ่ายจากคลองสาขาของคลองอู่ตะเภา บริเวณวัดหาดใหญ่ใน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนสมัยนี้เห็ที่ริมคลองคลองเป็นเพียงสถานที่ทิ้งขยะ กองขยะที่ไม่ต้องการของชุมชนที่อยู่อย่างหนาแน่นบริเวณนี้ ซุกหลบสายตาพอกันอุจาด เป็นเบื้่องหลังอันสะท้อนความสกปรกและเห็นแก่ตัวของคนเมือง

2 comments |3897 views
 อ่านรายละเอียด...
ท่อน้ำล้างทราย
Submitted by kai on 13-5-47 05:49

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำเหมืองทราย ในภาพนี้มองดีๆจะเห็นท่อน้ำล้างทรายกำลังปล่อยน้ำลงคลอง น้ำที่ใช้ล้างทรายก็เป็นน้ำจากในคลอง ล้างเสร็จแล้วก็ปล่อยลงคลอง (สรุปแล้วคลองโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง) สังเกตดูสีน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณนี้จะเป็นสีเดียวกับทราย

3783 views
 อ่านรายละเอียด...
การทำเหมืองทราย
Submitted by kai on 13-5-47 05:41

ภาพกองทรายนี้เป็นผลมาจากการทำเหมืองทรายในคลองอู่ตะเภา เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ(ผิดกฏหมาย)อย่างมหาศาล นายทุนส่วนใหญ่ทำร่วมกับผู้มีอำนาจในพื้นที่ ตามกฏหมายที่ดินแล้ว ที่ริมคลองทั้งสองฝั่ง จากส่วนที่เป็นน้ำขึ้นมา 15 เมตรเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ (อาจยกเว้นในกรณีสัมปท...

4569 views
 อ่านรายละเอียด...
ท่อน้ำทิ้งของโรงงาน
Submitted by kai on 13-5-47 05:22

ท่อน้ำปริศนา เป็นท่อระบายน้ำเสีย สันนิษฐานว่าต่อตรงมาจากโรงงาน ส่วนจะมาจากโรงงานใดนั้น บอกได้เพียงชื่อย่อ ว่าคือโรงงานห. อยู่บริเวณทุ่งลุง ชื่อโรงงานบ่งบอกว่าผลิตสินค้าประเภทยางพารา ท่อน้ำลักษณะนี้จะเป็นท่อต่อตรงเพื่อระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดสู่คลอง ในโรงงานอาจมีบ่อบำบัดไว้สร้างภาพ แต่เวลาปฏิ...

3582 views
 อ่านรายละเอียด...
ช่วยกันบำบัดน้ำเสียแบบกองโจร
Submitted by นายเฑียรชัย เอื้อชูจ on 8-5-47 14:09

ผมมีแนวคิดว่า องค์กรต่างๆนั้น ควรที่จะมีการบำบัดน้ำทิ้งจากอาคารแล้วมีการบำบัดเบื้องต้น แล้วนำน้ำที่ผ่านการบำบัดนี้ไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในองค์กรนั้นๆเอง หากเราทำกันได้จะส่งผลดีดังนี้ ๑. ลดการใช้น้ำดีในการรดน้ำต้นไม้ลงไป เป็นการใช้น้ำดีอย่างคุ้มค่าต่อไป ๒. ลดปริมาณน้ำเสียที่จะระบายสู่ธรรมชาติ หรือ ...

3067 views
 อ่านรายละเอียด...
จำนวน 86 รายการ
|< < 2 3 (4/5) 5 > >|
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 22 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7951937 person(s) and 26592811 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation