รักษ์คลองอู่ตะเภา ฟื้นชีวิตให้สายน้ำ
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป สารคดี ฟอรั่ม มีอะไรใหม่
Forum homepage Home What's new What's hot Archives
ข่าวสาร (315)
บทความ (244)
งานวิจัย (10)
กระทู้ (86)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ (118)
เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ โดย อ.พิชัย ศรีใส (50)
ตำบลรอบคลอง (20)
หลักสูตรท้องถิ่น คลองอู่ตะเภา (22)
นโยบายสาธารณะ (812)
สถานการณ์น้ำท่วม (20)
คืนมะโรงน้ำแดง (17)
เรื่องสั้นและบทกวี (75)
คุยกับทีมงาน (180)
Total 2932213 hits.
Last on 25-3-60 14:48

แหล่งน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำบาดาล
บทความ >> น้ำ (บทความ)
click to view full image (photo size 43764 byte(s) : 600 x 390 pixel)
แหล่งน้ำใต้ดินหรือแหล่งน้ำบาดาล
(Ground Water)


แหล่งน้ำบาดาลจำแนกตามแหล่งกำเนิด (Ground Water Classified by Sources)
• แหล่งน้ำบาดาลในหินร่วน เป็นแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
• แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง มีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา หินประเภทนี้จะมีเนื้อแน่นไม่มีช่องว่างที่จะกักเก็บน้ำได้ แต่จะมีน้ำบาดาลเก็บอยู่ในรอยแตก ร้อยร้าว เช่น หินดินดาน หินทรายที่มีรูพรุนน้อย และหินภูเขาไฟ
แหล่งน้ำบาดาลจำแนกตามภาค (Ground Water Classified by Region)
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มักจะอยู่ในรอยแตกร้าวของหินประเภทหินทรายและหินดินดานซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ภาคทั้งหมด คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแต่จืดสนิทไปจนถึงกร่อยและเค็ม แต่บ่อที่ให้น้ำกร่อยนั้นอาจพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เฉพาะ เพื่อการอุปโภคหรือเป็นน้ำใช้ได้
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคเหนือ
แหล่งน้ำบาดาลที่ให้น้ำมาก ได้แก่ แหล่งน้ำบาดาลที่เป็นหินร่วน เช่น แอ่งเชียงใหม่ ซึ่งคลุมท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน แอ่งเชียงราย แอ่งลำปาง แอ่งพะเยา บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึงตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับหินแข็ง ในภาคเหนือนั้นครอบคลุมท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินทราย และหินดินดาน
ซึ่งหินเหล่านี้ไม่กักเก็บน้ำจึงให้น้ำน้อย คุณภาพน้ำบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ำจืด แต่มักมีปริมาณสารละลายเหล็ก
อยู่สูง
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคกลาง
บริเวณที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดและให้น้ำมากที่สุดของประเทศ แบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ คือ
ง แอ่งเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ราบตั้งแต่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทไปจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา กักเก็บน้ำไว้ได้มาก ตั้งแต่ระดับพื้นดินจนถึงความลึกประมาณ 600 เมตร มีชั้นน้ำบาดาลอยู่
ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นให้น้ำปริมาณมาก
ง บริเวณขอบแอ่งเจ้าพระยาด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ขอบแอ่งเจ้าพระยาด้านตะวันตกคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรีด้านตะวันตกไปจนถึงนครปฐม ขอบแอ่งด้านตะวันออก
คลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จนถึงฉะเชิงเทรา บริเวณขอบแอ่งที่เป็นภูเขาให้ปริมาณน้ำน้อย เนื่องจากหินส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟ แต่ถ้าเจาะลงในหินปูนก็จะให้น้ำมาก
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคตะวันตก
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่รองรับด้วยหินแปร จึงพบน้ำบาดาลในรอยแตกแยก
ของหิน ปริมาณ น้ำมีไม่มากนัก แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในภาคนี้คือบริเวณที่ราบลุ่มน้ำแม่กลอง ตั้งแต่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแนวผ่าน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาครและอ่าว
ไทย แหล่งน้ำบาดาลในบริเวณ อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา ในระดับน้ำตื้นก็ให้น้ำมาก
ส่วนแหล่งกรวดทรายริมเขาตั้งแต่บริเวณจังหวัดราชบุรีจนถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่
ให้น้ำน้อย บางแห่งมีแต่น้ำเค็มไม่พบแหล่งน้ำจืด และบางแห่งจะไม่มีน้ำเลย ได้แก่บริเวณอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สำหรับคุณภาพน้ำบาดาลลุ่มน้ำแม่กลองตอนบน ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่า
มะกา อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม ให้น้ำจืดคุณภาพดี แต่บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่างตั้งแต่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ลงไปถึงจังหวัดสมุทรสาคร จะมีน้ำเค็มอยู่ในชั้นบนๆ
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคตะวันออก
ลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะภูมิประเทศทางภาคตะวันออกเป็นหินแข็งที่ไม่ค่อยมีรอยแตกรอยร้าวจึงเป็น บริเวณที่หาน้ำได้ยากมากตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัดระยอง และจันทบุรี คุณภาพน้ำมักกร่อย ส่วนบ่อที่เจาะใน รอยแตกรอยร้าวของหินแกรนิตจะให้น้ำจืดและคุณภาพดี เช่น บ่อน้ำบาดาลบริเวณวิทยาลัยสงฆ์จิตตภาวัณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
o แหล่งน้ำบาดาลในภาคใต้
แหล่งน้ำบาดาลที่ให้น้ำมากที่สุด ได้แก่ บริเวณที่ราบริมฝั่งทะเลด้านตะวันออก คือ ด้านอ่าวไทยตั้งแต่
จังหวัด นครศรีธรรมราชถึงจังหวัดพัทลุงและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจากจังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัด
นราธิวาส ส่วนบริเวณด้านตะวันตกของภาคใต้ที่อยู่ห่างฝั่งทะเลออกไปประกอบด้วยหินแข็งจึงมีปริมาณน้ำไม่
มาก

ข้อมูลจาก www.deqp.go.th

โดย kai (ip:203...82)  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2547 21:12:34 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 10754 ครั้ง ความคิดเห็น 3 รายการ ล่าสุดเมื่อ 13 กันยายน 59 21:31:03
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  ได้สาระดี(แต่ไม่ชอบอ่านอะ อิอิ )

จาก คนดีมายซื้อเสียง(ip:125...41)  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 21:08:04 น.


  ลำดับที่ 2
  รับจัดสร้างวัตถุมงคล
ฉบับ ศาสตร์ลึกลับ มหัศจรรย์
***
* พระเนื้อผง * รับแกะสลัก หยก/ไม้กลายเป็นหิน/หินอ่อนทุกชนิด
* เหรียญที่ระลึก * ทำบล็อกเหล็ก * แกะบล็อกพระ *รับปั้มเหรียญ

ราคายุติธรรมจากโรงงานโดยตรง งานสวย คมชัด คุณภาพงานดี ฝีมือปราณีต
(ราคาเริ่มต้นที่ 5.- 30 บาท)

รับประกันทุกชิ้นงาน มีพลังมหัศจรรย์ ลึกลับ เหลือเชื่อ สัมผัสได้ พิสูจน์ได้จนพอใจ
(ก่อนตัดสินใจสั่งทำ)

สอบถามได้ที่ คุณ เล็ก ดีเสมอ เจ้าแรก และหนี่งเดียวเท่านั้น
โทร.. 085-7122575, 087-6578975, 082-7590302, 053-733032
e-mail: a.abc.123@hotmail.com

จาก รับจัดสร้างวัตถุมงคล(ip:118...247)  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 13:57:43 น.


  ลำดับที่ 3
 

จาก T(ip:171...183)  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 21:31:03 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 25 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla. Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter
User count is 7942185 person(s) and 26522183 hit(s) since Apr,27 2004 , current hit 1 time(s).
The Coca-Cola Foundation