นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

รายละเอียดแผนงานย่อย : ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการ "สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ"
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
ชื่อแผนงาน : ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการ "สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ"

ผู้รับผิดชอบ นายจรูญ หยูทอง และคณะ

เวลาออกอากาศ วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ. FM 88.00 MHz) ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.

หลักการและเหตุผล

สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทสำคัญ ต่อกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของประชาชน กล่าวคือ สื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้รับสาร ที่ทันท่วงทีในลักษณะของการสื่อสาร 2 ทาง นอกจากนั้น สื่อวิทยุกระจายเสียงยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะ สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือก ในการแสวงหาช่องทางในการสื่อสารนโยบายสาธารณะสู่สาธารณชนอีกช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเรื่องนโยบายสาธารณะ
 2. เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 3. เพื่อสร้างช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 4. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะอันเป็นพื้นฐานการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ


กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มชาวบ้าน ปัญญาชน คนชั้นกลาง ตัวแทนความคิดที่สนใจนโยบายสาธารณะ และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะ

การดำเนินงาน

เป็นรายการวิทยุเชิงข่าวและวิเคราะห์ข่าว มีการเชิญผู้ร่วมรายการตามความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ (phone in) และจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปและประเมินผลกิจกรรม โดยมีเนื้อหาสาระของรายการ 3 ลักษณะ คือ
 1. ข่าวบริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
 2. ข่าวความเคลื่อนไหวกิจกรรมนโยบายสาธารณะในชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เกิดเครือข่ายทางความคิด หรือ "ชุมชนทางอากาศ" ที่มีความสนใจเรื่องนโยบายสาธารณะ
 2. เกิดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ร่วมคิด ร่วมคุยและร่วมมือ" ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
 4. เกิดกระบวนการสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่ยั่งยืน


คัวชี้วัดความสำเร็จ
 1. เชิงปริมาณ
  • จำนวนผู้ฟังที่ร่วมแสดงความเห็นในรายการ
  • จำนวนผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา สรุปผลและประเมินผลการทำกิจกรรม

 2. เชิงคุณภาพ
  • ผู้ฟังมีการพัฒนาการแสดงความเห็น วิธีคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนำเสนอ
  • มีพฤติกรรมการแสดงออกมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะตามกาละ เทศะ

โดย web team (ip:203...172)  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2548 15:26:03 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 5994 ครั้ง ความคิดเห็น 4 รายการ ล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 52 13:49:48
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  อยากมีมากกว่านี้และละเอียด

จาก จั๊กแร่น(ip:203...22)  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 09:10:40 น.


  ลำดับที่ 2
ฑีพัตรยศ สุดลาภา
 
xประชาชนจะได้รับข่าวจากวิทยุในเรื่องของสาธรณะปรโยชน์ครับ

จาก ฑีพัตรยศ สุดลาภา(ip:61...176)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 19:21:06 น.


  ลำดับที่ 3
ฑีพัตรยศ สุดลาภา
 
click to view full image (photo size 11885 byte(s) : 173 x 350 pixel)
ชาวบ้านจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นครับ

จาก ฑีพัตรยศ สุดลาภา(ip:119...14)  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2551 19:22:08 น.


  ลำดับที่ 4
 
click to view full image (photo size 67853 byte(s) : 360 x 480 pixel)
ความเห็นที่2 และ 3 ไม่ใช่รูปผมนะครับ(พอดีเพื่อนๆเอารูปมารีโอ้ไปใส่แทนครับ...ขออภัยผู้อ่านทุกๆท่านนะคับ.ผมรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ...

จาก ฑีพัตรยศ(ip:119...149)  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 13:49:48 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 25 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 975725 person(s) and 2274225 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)