นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
อรุณรัตน์ แสงละออง : อ.จรูญ หยูทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ -พรุ่งนี้มีการเสวนาเรื่อง 73 ปีรัฐธรรมนูญไทย ใครเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ที่โรงแรมลีกาเด้น มีการเสวนาเรื่องการเมืองแนวใหม่เราจะทำอย่างไรกันดี เพื่อต้อนรับการเลือกตั้ง อบต.ที่จะถึง โดยผู้นำกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังฟรี
การเมืองแนวใหม่เป็นการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมไม่ได้หวังกับฝ่ายที่เป็นตัวแทน เพราะอำนาจอธิปไตยที่ได้มายังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด ประชาชนยังมีสิทธิอยู่เต็ม เพื่อตอกย้ำว่าการเมืองแบบตัวแทนนั้นแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว เป็นเครื่องมือที่ล้าหลังไปแล้วในการการเมือง
วิทยากร มีทั้งขาประจำ เช่นคุณสุริยใส อาจมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างซึ่ง เป็นเรื่องธรรมดาเพราะ เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นสาธารณะ รัฐบาลที่ประชาชนแตะไม่ได้คือรัฐบาลเผด็จการ วิทยากร คุณสุริยใส เป็นตัวแทนของภาคพลเมือง อ.เปลื้องเป็นตัวแทนของภาคประชาชน อ.วิชัยเป็นตัวแทนของนักวิชาการ คุณศุภสรรเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่น่าจะเป็นตัวแบบของนักการเมืองแนวใหม่ อ.จรูญเป็นวิทยากร เป็นการพูดเพื่อหาทางออก

เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของการที่ 2 นายกรัฐมนตรีได้คุยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ท่าทีอย่างนี้ เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะมีอย่างยิ่ง น่าจะให้สังคมทั้งคนในและนอกสังคมมีท่าทีเช่นนี้ เป็นท่าทีที่ยอมรับความจริงและรับฟังกันและหาทางออกร่วมกัน การที่ทั้งสองท่านมาออกรายการจะทำให้สิ่งที่คลางแคลงใจของหลายส่วนหมดไปได้ แต่สิ่งที่สิ่งที่จะเป็นตัวยืนยันคือพฤติกรรมที่แสดงหลังจากนี้จะเป็นไปในทางไหน เพราะสิ่งที่กังวลคือประชาชนบริสุทธิ์ ประชาชนที่เป็นกลาง ที่นายอนันต์บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับผู้ก่อการร้าย แต่เขาต้องได้รับผลกระทบ- ทุกฝ่ายมีความปรารถนาดีแต่ว่าในสังคมไทยมีการเลือกฝ่ายกันและมีการประณามกัน โดยเฉพาะผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ บางช่อง ที่มองว่าไม่ค่อยเหมาะต่อการสมานฉันท์
เรามีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งในลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ 14 ตุลา 16 และ 16ตุลา 19 และพฤษภาทมิฬ เราฆ่ากันเองหลายครั้งแล้ว เป็นบทเรียนที่ไม่น่าจะมีมาก

บทเรียนที่จะนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ 3 จังหวัดภาคใต้ จากเหตุการณ์ 14 ตุลา
1 .ต้องยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. ประชาชนต้องรักษาสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย
3. ผู้มีอำนาจอย่าหลงอำนาจต้องคำนึงว่าอำนาจเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความสงบสุขให้คนในสังคม ต้องอำนวยประโยชน์ กระจายความเป็นธรรม ให้กับทุกฝ่าย แม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือรัฐบาลมองว่าเป็นอุปสรรคในการขจัดปัญหาก็ต้องคำนึงว่าเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น มาตรการต่างๆต้องสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย และต้องยึดหลักศาสนา

คนไทยส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วยกับแนวทางสันติวิธีหรือการสมานฉันท์ แต่กรรมการสมานฉันท์โดนด่าเยอะเหมือนกัน มองว่าธรรมดาของสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยที่มีความหลากหลาย มีช่องว่าง ประสบการณ์ในการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลมีความหลากหลาย
การสมานฉันท์ก็มีการตีความกันหลากหลาย ฝ่ายที่รักสันติ มีข้อมูล มีความคิดที่รอบคอบมองว่าเป็นทางออกที่ดี แต่หลักคิดเบื้องต้นมองว่าทุกคนเป็นมนุษย์อยู่บนพื้นโลกมีสิทธิที่จะอยู่ร่วมกัน คนที่เป็นปัญหาก็ใช้กฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ แต่ถ้าเราจัดการกับคนพวกนี้ไม่ได้ ไม่ว่าจะมีส่วนอะไรที่บกพร่อง การจะมาใช้ความเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหา ก็สามารถทำได้แต่ต้องระวังในส่วนของผู้บริสุทธิ์ หลักของกฎหมายก็มีว่าการปล่อยผู้ร้ายไปสิบคนไม่เลวร้ายเท่าการลงโทษคนบริสุทธิ์แค่เพียงคนเดียว ตรงนี้ต้องมีเครื่องมือที่มากลั่นกรอง เมื่อกรรมการสมานฉันท์ยึดหลักตรงนี้ ก็อาจจะถูกมองจากคนที่ต้องการความเด็ดขาดก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่ง แต่เราอย่าเพิ่งประณามคนที่มีความคิดที่แตกต่าง เช่นกรรมการสมานฉันท์ เพราะเขาก็เปลืองตัว เขาพยายามทำหน้าที่ ทำบทบาทที่ไม่ใช่เครื่องมือ ไม่ใช่คนของรัฐบาล และไม่ใช่ศัตรูของรัฐบาล เขาแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นเรื่องปกติ ที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เนื่องจากสังคมไทยที่มีความซับซ้อนโครงสร้างทางสังคมมีหลายระดับ ต้องใช้เวลา ต้องเห็นใจคนที่พยายามจะทำความดี การเกิดย่อมเจ็บปวด แต่ผลจากการเกิดก็ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกัน คนดีมักจะมีบาดแผลที่หล่อหลอมขึ้นมาให้เป็นคนดีเสมอ ในสังคมแบบเราคนเสียสละจะถูกเรียกร้องสูง คนที่ชั่วร้ายไม่สามารถเรียกร้องได้
ถ้าย้อนจุดเกิดของคณะกรรมการสมานฉันท์ นายกมีความคิดการสมานฉันท์แต่รัฐบาลนั้นไม่แน่ใจ เพราะรัฐบาลประกอบด้วยโครงสร้างหลายระดับ มีบริบทองค์ประกอบต่างๆอีกมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ บางครั้งปรากฏการณ์กับธาตุแท้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ปรากฏการณ์คือสิ่งที่ปรากฎต่อสาธารณะ แต่ธาตุแท้คือสิ่งที่อยู่ข้างใน จะถูกพิสูจน์โดยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ คือพิสูจน์เมื่อเขาต้องตัดสินใจว่าเขาจะได้หรือสูญเสีย

สิ่งที่เราเป็นห่วงคือกลัวว่าประสบการณ์กับธาตุแท้คือภาพพจน์ที่ออกมากับความเป็นจริงที่ว่าพฤติกรรมจะเป็นอันเดียวกันหรือไม่ สิ่งที่รัฐบาลจะต้องสร้างคือความเชื่อมั่นถ้าตรงนี้ไม่มีมันก็นำมาซึ่งความหวาดระแวง แต่ก็สร้างไม่ได้ง่ายๆ ก็ต้องเห็นใจ ยิ่งในตอนนี้สังคมเรามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โลกเราควบคุมไม่ได้ เกิดชุมชนใหม่ขึ้นเช่นสังคมอินเทอร์เนต สื่อต่างๆควบคุมไม่ได้ เป็นชุมชนใหม่ที่อำนาจอื่นเข้าไปไม่ได้มันเป็นอำนาจของความคิด ก็ต้องให้โอกาสกับทุกฝ่าย แต่อย่างไรเมื่อคืนก็เป็นสัญญาณที่ดี ที่นายกฯมาคุยกันเป็นท่าทีที่ดีและควรจะมีบ่อยๆ สื่อของรัฐเองก็น่าจะใช้วิธีการอย่างนี้ให้มาก

การที่ระดับนายกออกมาพูดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เมื่อคืนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี การคุยให้คนอื่นเห็นเป็นภาพที่ดี หลายคำพูดก็น่าสนใจว่าปัญหาเป็นไปในลักษณะการให้ยาที่แรงในการรักษาโรค อีกท่านหนึ่งบกว่า ปัญหาเหมือนภูเขาไฟ มันรุ่มร้อนพร้อมที่จะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ อีกฝ่ายว่าที่เขาเผาหรือฆ่าความจริงนั้นไม่ใช่เป้าหมาย แต่ที่เขาต้องการคือข่าว ซึ่งเราก็ต้องรู้เท่าทันไม่อย่างนั้นจะเข้าทางเขา เพราะเขาต้องการทำให้เรากลัว เพราะว่าการกลัวหมายถึงว่าเราไม่เชื่อมั่นในรัฐ ยิ่งเราปฏิเสธทางเลือกทุกทางก็เป็นการเข้าทางเขา เพราะการที่บ้านเมืองเกิดความระส่ำระสาย เกิดความสับสน แตกแยก มันง่ายในการเคลื่อนไหวของเขา การปฏิเสธข่าวหรืออะไรทั้งหมดเป็นการเข้าทางเขา เราต้องทะลุกำแพงของความกลัว และความอคติ อย่าพยายามเปิดศึกหลายด้าน เราต้องเป็นขวัญเป็นกำลังใจกันให้มากที่สุดเพราะปัญหาตอนนี้อยู่ในระดับจนตรอก เหมือนกับการงมเข็มในที่มืด ท่านนายกยอมรับว่าคดีต่างๆที่จับตัวผู้กระทำความผิดได้ก็เพราะความร่วมมือของประชาชน ร่วมกับฝ่ายรัฐ
ทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชน สื่อ ต้องร่วมมือกัน สื่อมีส่วนเยอะที่จะทำให้ภาพน่ากลัวมากขึ้น หลายงานในภาคใต้ต้องล้มเลิกงานเพราะคนกลัวเรื่องต่างๆในภาคใต้

ที่ท่านนายกพูดว่าที่อังกฤษภาพที่น่ากลัวจะไม่มีเหมือนบ้านเรา เป็นการสะท้อนโครงสร้างของสังคมด้วย ต้องดูสังคมด้วยว่ามันต่างกัน เหตุการณ์สึนามิก็สะท้อนอะไรได้เยอะ ที่ศิลปิน นักกีฬาต่างชาติมาช่วยเหลือเยอะมาก แต่ศิลปินบ้านเรามีไม่เท่าไหร่ สะท้อนวีคิดในสังคมว่าเราเป็นห่วงกันเองแค่ไหน ในขณะเดียวกัน สื่อของเรามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมแค่ไหน เพราะเรามักคิดว่าทุกเรื่องเป็นสินค้า หนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าววิเคราะห์จะขายไม่ติดอันดับ แต่สื่อก็ต้องยกระดับประชาชนด้วย แต่ในสังคมไทยเราให้ความสำคัญของเรื่องของเงินเป็นหลัก เหมือนกับเครื่องดนตรียุคใหม่สามารถทำเสียงโนราได้แต่สิ่งที่สื่อยุคใหม่ไม่มีคือเรื่องของจิตวิญญาณ ในสังคมจะหนักในเรื่องของวัตถุ ปรุงแต่งมาก เรื่องจิตใจสื่อเลยมองข้ามไป อย่างเช่นผู้สื่อข่าวก็รายงานข่าวเหมือนนิยาย บางคนอ่านถูกๆผิดๆ เป็นสิงที่สังคมควรตระหนักด้วย
เราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมต้องเปลี่ยนไปตามบริบท ปรับไปตามสภาพแวดล้อม แต่ปัญหาคือเราถอนรากแก้วของเราเอง ไม่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปทีละอย่าง แต่พลิกไปเลย เลือกรับแต่กากแต่ทิ้งแก่นไป จะต้องมองถึงวัฒนธรรมว่าเหมาะสมกับตัวเอง กับพื้นที่อย่างไร

คุณกรีฑา-
คิดว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน คนที่พูดความจริงตั้งแต่แรกความเชื่อมั่นก็จะมี เมืองไทยเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเพราะไม่ค่อยเอาความจริงมาพูด
เรื่องของภาคใต้เป็นการเอาเรื่องเก่ามาพูด กรณีที่มัสยิดกรือเซะต้องแยกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมา การตีรวมกันหมด การที่มีคนตายอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นการสร้างสถานการณ์คนที่ตายอาจตายด้วยสาเหตุอื่นเราต้องแยกแยะออกมาให้ได้ คนที่เจ็บปวดมากคือคนที่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นแล้วถูกข้อหา เพราะฉะนั้น เราต้องเอาเรื่องจริงมาพูด

คอลัมภ์เทศน์มองไทยของหนังสือพิมพ์ CFM ที่เขียนโดยนักข่าวชื่อไซม่อน มอนเลป ฉบับวันที่ 19 ก.ค. ลงพื้นที่3 จังหวัดหลายครั้งเพื่อหาว่าใครเป็นต้นเหตุวินาศกรรม ถามชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการก่อการร้าย ถามทหารไทยรายหนึ่งเขาว่าขบวนการแบ่งแยกดินดินแดนเป็นเพียงฉากหลังฉากหนึ่งของกลุ่มอาชญากรที่กำลังปฏิบบัติการตามปกติ เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเพียง 30 % ของอาชญากรที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน 50% เป็นของอาชญากรที่ต้องการสร้างสถานการณ์ ที่เหลือเป็นปมขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องส่วนตัว เมื่อถามกำนันที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดเขาบอกว่า เหตุที่เกิดขึ้นเพราะพ่อค้ายาเสพติดอยู่เบื้องหลัง บางคนก็บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้น ซีไอ เอ ของสหรัฐเป็นส่วนเกี่ยวข้องเพื่อต้องการควบคุมช่องทางการเดินเรือ หรืออาจเป็นการร่วมมือของผู้เลี้ยงไก่ที่ใหญ่รายหนึ่งเชื้อสายจีนในไทยเพราะต้องการแรงงานมุสลิมราคาถูกและต้องการที่ราบที่เหมาะสม ทำให้นักข่าวสะท้อนว่าสังคมกำลังสับสน ต่างคนต่างคิดจนบางคนจินตนาการไปแบบคาดไม่ถึง สะท้อนว่าเหตุการณ์ในพื้นที่สับสน ไร้ที่ยึดกุม หลักของเหตุผล เปราะบางจนสามารถยอมรับอะไรก็ได้เชื่ออะไรก็ได้

เป็นความจริงที่น่ากลัว ว่าเราไม่รู้ว่าที่แท้จริงสังคมนี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไร ที่รู้ถูกไหม และใครเป็นผู้บอกว่าถูกหรือไม่ถูก เพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นแบบว่าใครถนัดใช้ตรรกอะไร อยู่ใกล้ชิดอะไรก็จะนำมาอธิบายเพื่อ ยืนยันในความเห็นของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองเชื่อ เพราะเราใช้ความเชื่อมากกว่าความรู้ นักวิจัยจากต่างประเทศเขาอยากได้บทความ ที่เป็นคำอธิบาย หรือปรากฏการณ์ต่างๆมาอธิบายเพื่อนำไปเชื่อโยงเหตุการณ์ ทั้งทางสังคมวิทยา ทางประวัติศาสตร์ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม หรือสังคมว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นชุดอธิบายใหม่ๆ
จะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งคนไทยอย่าไม่เชื่อรัฐ

ฯฯฯฯฯ

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2548 18:24:45 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 4091 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 31 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272187 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)