นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
บัญชร วิเชียรศรี: อ.จรูญ หยูทอง

วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ประชาสัมพันธ์งานกดรอยพัฒนาเลสาบ ที่ห้องประชุมโดมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง ในช่วงเช้าเป็นการบอกเล่าความก้าวหน้างานพัฒนาทะเลสาบนำเสวนาโดย ผ.ศ.สุทธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ ผศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนชัย คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.ในฐานะผู้อำนวยการจัดทำแผนแม่บท คุณโกเมศร์ ทองบุญชู ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาเวทีชาวบ้าน วันที่ 21 สิงหาคม 48 ทุกอย่างฟรี
อีกงาน วันที่16-28 งานสัมมนาหนังตะลุง เรื่อง “หนังตะลุง ฐานที่มั่นสุดท้ายทางวัฒนธรรมของภาคใต้”จัดโดยโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อการพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วันที 26 มีหนังที่แสดงเพื่อการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ หนังสุภาพชุมยวง วันเสาร์ที่ 27 สัมมนามีปาฎกถาพิเศษเรื่อง “หนังตะลุง สถานภาพและบทบาทในสังคมภาคใต้ในยุคปัจจุบันและในอนาคต โดย ดร.สุทธิวงค์ พงศ์ไพบูลย์ หลังจากนั้นเป็นการสัมมนาจากนักวิชาการนายหนังตะลุง และนักวิชาการ ชุมการแสดงหนังตะลุงทุกคืน เชิญผู้สนใจเข้าร่วม

คุณนพดล-
เรื่องของหมอรักษาผู้ป่วยจนตาเสียแล้วแพ้คดี จนมีการยื่นอุทธรณ์ เหมือนเป็นการหลอกลวง การชดใช้ค่าเสียหายและเรื่องของความยุติธรรมเป็นคนละเรื่องกัน แต่เราไม่จริงจังต่อผู้บริโภค
ในงานมอ.อยากให้มีการตรวจผู้เข้าร่วมงานให้ละเอียด อย่าให้มีถังขยะในงานเพื่อป้องกัน งานมอ.เป็นงานเด่นของทางใต้

เรื่องของวันแม่ในสังคมไทย เราต้องมองแม่ในฐานะเป็นมนุษย์ เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว เป็นเพศหญิง ฐานะของแม่ไม่ใช่ผู้อุ้มท้องเป็นอย่างเดียว เราต้องมองแม่ในฐานะโครงสร้างใหญ่ คือความเป็นมนุษย์ แม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดสมาชิกของสังคมและทำหน้าที่ในการขัดเกลากระบวนการทางสังคม ถ่ายทอดค่านิยม ความคิด สร้างบุคลิกภาพของลูกก่อนเข้าสู่สถานศึกษา ก่อนไปสู่ข้างนอก และตลอดชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
ที่ผ่านมาเรามักให้ค่าต่อแม่ในวันแม่เพียงวันเดียว และมองแค่การให้นม ป้อนข้าว ซึ่งฐานอย่างนี้อาจเปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันแม่อาจส่งลูกไปอยู่เนอสเซอรี่ตั้งแต่ยังเล็ก กระบวนการเลี้ยงแม้ลูกจะอยู่กับแม่แต่ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดา ถ้าเราเน้นเรื่องค่าน้ำนม เรื่องของการป้อนข้าว เด็จปัจจุบันอาจจะไม่มีประสบการณ์นั้นแล้ว สถานภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าสถานภาพของแม่เป็นอย่างไร ต้องตีโจทย์ไปถึงรากเหง้า ไม่เช่นนั้นก็จะมีการด่าเด็กรุ่นนี้ว่าเป็นขยะ เพราะว่าความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งมีความซาบซึ้งประทับใจกับแม่อีกแบบหนึ่ง และแม่ก็มีความประทับใจต่อลูกอีกแบบหนึ่ง วันนี้ความประทับใจของแม่กับลูกเปลี่ยนไป แม่จะหลุดไปจากบริบททางสังคมไม่ได้ แต่ที่น่าเป็นห่วง เช่น เมื่อถึงวันแม่เราปลูกต้นไม้ และปลูกโดยไม่ได้ดูแล ไม่มีความยั่งยืนในการปฏิบัติ สะท้อนไปถึงความไม่เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาต่างๆมากมาย
ในเรื่องของแม่ก็เช่นเดียวกัน เราไม่จริงจังในการรำลึกบุญคุณ เรื่องการสอนเด็กให้สำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ ทั้งที่เป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ต้องเป็นมรดก และเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่การออกข่าวการทำกิจกรรมเท่านั้นจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยั่งยืนมากกว่านี้
ต้องมองไปถึงบริบทโครงสร้างของสังคม ว่าทำอย่างไรให้เรื่องแม่เข้าไปในห้องเรียนได้ สามารถเข้าไปสู่วงการอาชญากรรมได้ว่าการจะทำความผิดคิดร้ายกับเพศแม่ให้คำนึงว่าเรากำลังรังแกบุคคลผู้มีพระคุณ ผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม ในฐานะการเป็นผู้ให้กำเนิดสมาชิกของสังคมสั่งสอนบุตรให้เป็นที่ต้องการของสังคม และมองแม่ให้ลึกกว่าภรรยาของพ่อ ให้เป็นแม่ของแผ่นดิน แม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ถ้าเราคิดให้ครบวงจรได้ กิจกรรมของวันแม่คงจะดีกว่านี้
การประกวดแม่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะมนุษย์มีความแตกต่างกัน ทำให้แม่ที่ไม่ดีเด่นเป็นปัญหากับลูก แม่ของแต่ละคนมีความสำคัญไม่เท่ากัน แม่ใครก็มีความสำคัญทั้งนั้น
การจะรู้ถึงความรักของแม่ไม่จำเป็นต้องรอให้มีลูกก่อนแล้วจึงสำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่

กรีฑา-
ฟังเพลงเรียงความเรื่องแม่ของเด็กกำพร้า ที่เด็กไม่รู้จักแม่ ไม่รู้จักความรักของแม่ เป็นสิ่งสะท้อนว่าเราเทิดทูนพระคุณแม่ แต่แม่บางคนก็ทำไม่ถูกต้อง
เรื่องของแม่ต้องเรียกร้องในส่วนที่ดีและไม่ดี สังคมจะต้องเรียนรู้ การไม่มีความพร้อมในการที่จะมีลูกเป็นปัญหามากในการรับภาระของสังคม

วิมล-
การสัมภาษณ์ สส.ทางทีวีช่องหนึ่งเรื่องของบำเหน็จบำนาญ คำให้สัมภาษณ์กล่าวถึงความลำบากของ สส.ที่ถูกเรียกร้อง ฟังแล้วอยากบอกว่าถ้าลำบากนักก็ให้ลาออกเสีย เพราะไม่มีใครจ้างให้เข้าไป
ถ้ามีการทำประชาพิจารณ์ อยากให้วิทยุทุกสถานีนำข้อมูลมานำเสนอให้ประชาชนเข้าใจว่าการที่ สส. สว. จะต้องมีบำเหน็จบำนาญมีเพื่ออะไร

นพดล-
เรื่อง สส. สว. น่าจะละอายใจเรื่องการจะเอาเงินของชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาจน ลำบากยากแค้นกว่ามาก และไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญการที่ให้รัฐบาลให้เงินมาหนุนงานสมาชิกรัฐสภา งบการเลือกตั้งน่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลุงหวัด-
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีปัญญาญาณ จะไม่รังแกเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่นักการเมืองชอบใช้ปัญญาญาณในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย และมนุษย์มีพยาญาณ มีอิริโอตปะ คือความละอายต่อบาป มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องมีความเอื้อเฟื้อให้คนอื่นบ้าง

ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์คือความมีปัญญาญาณ มีความหยั่งรู้ แต่สัญชาติญาณของสัตว์ล่าอื่นมีความพอเมื่อกินอิ่มก็จะหยุดล่า แต่คนเราล่าไม่หยุด

สมเกียรติ-
เรื่องบำเหน็จบำนาญ คนที่เสนอก็เป็นคนจังหวัดสงขลา และนอกจากนี้ก็เป็นคนออก พรก.ด้วย

เรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญ เป็นเรื่องของศรัทธาที่ ชาวบ้านเขาไม่เห็นว่านักการเมืองมีประโยชน์มากมาย ในขณะที่ข้าราชการที่รับบำเหน็จบำนาญมานานแล้วชาวบ้านไม่มีปัญหาอะไร แสดงว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองส่วนใหญ่ชาวบ้านมองว่าไม่เหมาะสมในการได้รับบำเหน็จบำนาญ แต่ไม่ใช่เพราะชาวบ้านเสียดายงบประมาณ
เพราะฉะนั้น ทำอย่างไรให้นักการเมืองอยู่ในความศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะนักการเมืองที่เป็นรัฐบาล ถ้าไม่มีความศรัทธาก็จะทำอะไรได้ยาก
นอกจากนี้ข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้มีแค่ สส.หรือสว.เท่านั้นยังหมายถึง อบต. อบจ. และอื่นๆอีก ก็จะต้องใช้เงินมากมาย เมื่อดูความจำเป็น นักการเมืองอื่นก็น่าจะเหมาะสมกว่า สส.หรือ สว.

สุดท้ายเราควรจะอยู่ด้วยความจริงและคิดให้รอบด้าน อยู่ด้วยวิสัยทัศน์ และญาณทัศน์หรือการหยั่งรู้ไปข้างหน้า อย่ามองสังคมแบบยึดติดกับอดีต โหยหายเสียดายสวรรค์ ท้อแท้กับปัจจุบัน และสิ้นหวังกับอนาคต

ฯฯฯฯฯ

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2548 11:26:12 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3419 ครั้ง ความคิดเห็น 2 รายการ ล่าสุดเมื่อ 14 กันยายน 48 11:04:58
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  ขอแก้นามสกุลคุณบัญชร ที่ถูกต้องคือ วิเชียรศรี

จาก คนสงขลา(ip:61...150)  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 21:02:50 น.


  ลำดับที่ 2
  แก้ให้แล้วนะคะ ต้องขอโทษด้วยค่ะ

จาก so(ip:61...150)  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 11:04:58 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 32 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272190 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)