นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
บรรจงทองสร้าง : อ.จรูญ หยูทอง

ช่วงนี้เป็นช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่างๆได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ คณะต่างๆในมอ.จัดกิจกรรม ที่ ม.ทักษิณก็มีเป็นทักษิณวิชกาการ มีการประกวดดนตรีไทย ม.ราชภัฏสัมพันธ์ก็ยังมีอยู่เช่นกัน มีการแสดงต่างๆมากมายจนถึงวันที่ 20

สถาบันทักษิณคดีศึกษามีการจัดสัมมนาเรื่องหนังตะลุง ฐานที่มั่นสุดท้ายทางวัฒนธรรม คำว่าฐานที่มั่นเป็นคำของขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ หนังตะลุงก็เป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมของภาคใต้ เพราะไม่ใช่เป็นแค่การแสดง แต่เกี่ยวกับวิถีความเชื่อ มีการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญหนังตะลุงเคยเป็นสื่อของประชาชนเพียงอย่างเดียวที่ชาวบ้านสมัยก่อนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลความคิดเห็น ความเชื่อต่างๆ ผ่านหนังตะลุง แต่วันนี้ฐานะสูญเสียไป จึงจัดการสัมมนาขึ้น มีหนังตะลุงให้ชมฟรี และมีเพลงบอกจากเกาะนางโดย ดำเนินรายการ เชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี

คุณนพดล-
อยากให้ช่วยถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุ ถ้าเป็นไปได้เพราะโอกาสอย่างนี้มีน้อยมาก อยากให้นายกสร้างทำเนียบแล้วใช้ให้คุ้มหน่อย

พระครูสิริยา-
เรื่องของหนังตะลุง ปัจจุบันนี้เด็กไม่ค่อยรู้จัก เคยปรึกษากับหนังผวน ว่าน่าจะมีคู่มือในการดูหนังตะลุงหรือใส่ในหลักสูตร..

มีหนังตะลุงหลายคณะที่เป็นหนังตะลุงเด็ก แต่สัดส่วนของเด็กที่สนใจทางด้านนี้มีน้อยมาก

คุณประวิทย์-
อยากให้หนังตะลุงปรับเวลาการแสดงเป็นการเริ่มตั้งแต่หัวค่ำ คนจะดูมากกว่านี้ เพราะวิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่มีความบันเทิงน้อย และเด็กวัยรุ่นก็ดูหนังตะลุงเป็นถ้าจัดเวลาให้เหมาะสมไม่ดึกจนเกินไป

พระครู-
อยากให้เด็กมีการศึกษาเรื่องหนังตะลุงมาก่อนตอนอยู่โรงเรียนระดับประถมเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้รู้จักความเป็นมาของหนังตะลุง ให้เด็กมีความรู้เรื่องหนังตะลุง แต่ยังมีเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับการแนะนำเรื่องหนังตะลุง แต่จำนวนมากไม่รู้ว่าหนังตะลุงเกี่ยวข้องอย่างไร เช่นเดียวกับมโนราห์ เวลาออกรำอยากให้มีการอธิบายว่าเป็นท่าอะไรบ้าง เพลงที่บรรเลงเป็นเพลงอะไรบ้าง ความเข้าใจจะทำให้เด็กสนใจมากขึ้น
หนังตะลุงมีการวิพาทโดยที่อีกฝ่ายไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ ส่วนหนึ่งหนังตะลุงมีการทอล์กโชว์มากเกินไป

สุวรรณ-
วัดเป็นที่ประชาสัมพันธ์และพระทำหน้าที่สอนคน ต้องสอนเป็น และเป็นตัวอย่างทีดีแก่ชุมชน ที่สำคัญเราต้องใช้หนังตะลุงให้มากที่สุด เช่นเรื่องภาษาไทย สิ่งแวดล้อม ให้มีประโยชน์มากที่สุดก็จะอยู่ได้

วีรชาติ-
ช่วงนี้ มอ.เรามีงานมาก เด็กมาร่วมงานเยอะทั้งในและต่างจังหวัด หลังจากนั้นเด็กก็จะแวะไปที่อื่นโดยเฉพาะการวางขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมให้กับเด็ก เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลให้มาก

เรื่องของสื่อตอนนี้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นเป็นเรื่อง

กรีฑา-
วันก่อนเขาพูดเรื่องโรคเอดส์ ได้ความว่าเขามักจะโทษเด็กแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ทำตัวไม่เหมาะสม มาโยงว่าทำไม่เด็กไม่ดูหนังตะลุงเหมือนเด็กเมื่อก่อน ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้การส่งเสริม จึงอย่าโทษเด็กเพียงอย่างเดียว
เรื่องของวัดเพราะเป็นที่สาธารณะ ที่ประชาชนต้องมีจิตสำนึกในการใช้และการช่วยกันดูแล โดยเฉพาะการเริ่มจากที่บ้านของเราก่อน

ปัญหาทุกปัญหาต้องเริ่มแก้ที่ครอบครัวเราก่อนจะแก้ปัญหาได้ ทุกวันนี้เราเอาปัญหาของคนส่วนใหญ่มากำหนดคนส่วนใหญ่ตลอด การทำความเสื่อมเสียของคนส่วนน้อยพลอยเสียหายไปด้วย

เรื่องของปัญหา 3 จังหวัดน่าเป็นห่วงที่ว่าฝ่ายที่สะสมความเข้มแข็งกลับเป็นฝ่ายที่ไม่ใช้อำนาจรัฐ อ่อนแอเป็นฝ่ายรัฐ การประกาศห้ามขายของในวันศุกร์นั้น การที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เชื่อ นั้น ถือเป็นการยอมรับ เพราะเป็นจิตวิทยา
ปัญหาอยู่ที่อำนาจรัฐไม่มีผลแล้วใน 3 จังหวัด เพราะฝ่ายที่สะสมความเข้มแข็งเป็นอีกฝ่ายยที่เป็นอำนาจเถื่อนแต่ฝ่ายที่สะสมความออ่นแอคือรัฐ และฝ่ายที่อ่อนแอก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่เข้มแข็งคือใคร เพราะฉะนั้นมาตรการของท่านนายกที่มาเยี่ยม มาประชุม ดีซีเอส ก็ทำได้แต่ไม่ควรเป็นมาตรการหลัก เพราะผู้ว่าจะไม่มีบทบาทอะไรเลย
เรื่องหลายเรื่องอำนาจอยู่ที่นายกคนเดียวโดยที่คนอื่นไม่มีผล ดังนั้นในการประชุมบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะประชุมทำไมเพราะไม่มีเรื่องของความคิดที่หลากหลาย
การที่นายกลงมาเยี่ยมบ่อยเป็นเรื่องที่ดี แต่อีกอย่างหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการที่นายกต้องลงมาบ่อยนั้นแสดงว่าตัวแทนในพื้นที่ไม่สามารถทำหน้าที่แทนได้
ฝ่ายค้านจะต้องมีบทบาทแตกต่างจากประเด็นการทุจริต ตรงนี้น่าจะเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือ

สรุปว่าอย่าเอาเรื่องการมาประชุมเป็นประเด็นหลัก ว่าดีแล้ว เป็นมาตรการเด็ดขาดแล้ว ยังมีอะไรที่มากกว่านี้เพราะนี่ยังเป็นอะไรที่ฉาบฉวยอยู่

ฯฯฯฯ

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2548 11:39:37 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3546 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 32 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272192 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)