นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
อรุณรัตน์ แสงละออง อ.จรูญ หยูทอง บัญชร วิเชียรศรี

ผู้ดำเนินรายการ : ประชาสัมพันธ์ วันที่ 29-30 ก.ย. 48 งานประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกับหลายสถาบันการศึกษา และองค์กรร่วมจัดหลายองค์กร เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนั้นเป็นการปาฐกถาเรื่องการสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูภาคใต้ โดยคุณอานันท์ ปัญยารชุน และการอภิปรายการสร้างความสมานฉันท์ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้

เรื่องของปัญหา 3 จังหวัด เราแก้ปัญหามาแล้วเกือบทุกทาง แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า อันที่จริงคนที่ลำบากมีอยู่ทุกพื้นที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะ 3 จังหวัดภาคใต้ แต่เมื่อคนส่วนกลางรู้สึกว่ามีคนลำบาก เลยอยากให้ และให้กันมาตลอด บางครั้งการตกเป็นผู้รับตลอดก็อาจทำให้ผู้รับรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีคนเสนอว่าอาจมีการสร้างความรู้สึกสำคัญและเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ให้เกิดความภูมิใจ ศักดิ์ศรีของตัวเองได้รับการเติมเต็ม แต่อาจจะยากที่จะทำให้สมดุล เพราะการให้มากไปบางครั้งก็จะมีปัญหา และการได้รับน้อยไปก็ทำให้มีปัญหาได้เหมือนกัน

เมื่อคืนที่ จ .สงขลาเป็นความภาคภูมิใจของชาว จ.สงขลาที่ ได้รับพระราชทานน้ำสังข์อาบศพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแก่นาวิกโยธิน แต่ส่วนหนึ่งที่รู้สึกรับรู้ได้คือความรู้สึกเสียใจ เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นการแสดงความรู้สึกของคนบ้านเรา แต่ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งที่อาจจะไม่สร้างสรรค์ อาจขยายวงทำให้เกิดความคับแค้นมากขึ้น

วันนี้พูดเรื่องนี้แต่เป็นคนละมุม ถ้าเป็นกระแสเดียวกันเราก็จะมีความเจ็บแค้น ความโหยหาอาดูร ความสูญเสีย แต่เราสูญเสียโดยไม่ควรจะสูญเสียเพราะได้สูญเสียในลักษณะเช่นนี้มาแล้ว 2 ครั้งในลักษณะที่คล้ายกัน แสดงว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งเราต้องเรียนรู้คือเรื่องของทัศนของผู้นำที่อยู่ห่างไกลจากข้อเท็จจริงในพื้นที่ เรารับน้อยมาก แม้แต่นักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งรู้ข้อมูลแต่ได้ทำความเข้าใจกับคนในประเทศน้อยมาก คนที่มีบทบาทมากกลายเป็นคนที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพไม่รู้ว่าพื้นที่ ต.ตันหยงลิมอร์เป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นผู้นำที่ออกมารับผิดชอบอยากให้ออกมาเป็นการกระทำมากกว่าเป็นคำพูด เพราะจริงๆแล้วคนที่รู้ข้อมูลมากที่สุดคือคนที่อยู่ในพื้นที่ เป็นเรื่องที่ควรตระหนัก
อีกประเด็นหนึ่งที่ว่านาวิกโยธินเป็นคนใกล้ชิดคนในพื้นที่แล้วทำไมถึงเกิดเหตุร้ายอย่างนี้ขึ้น เป็นคำถาม
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดทั้งที่ ตชด.ที่ตายเหมือนกับเป็นการสูญเปล่า ครั้งนี้ก็ไม่ควรจะสูญ และทำอย่างไรไม่ให้ให้เกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำซาก มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ อยากให้สังคมช่วยกันประมวลข้อมูลจากทุกฝ่าย มองไปที่ผู้กระทำกับนาวิกโยธิน 2 ท่าน มองโดยภาพรวม
คิดว่าพี่น้อง ตันหยงลิมอร์ที่ไม่ใช่ผู้ลงมือกระทำ เราจะเหมารวมว่าพี่น้องทั้งหมู่บ้านไม่ได้ แต่ต้องคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผู้นำระดับชาติต้องทบทวน ในหลายๆเรื่อง และเหมือนกับว่าจะเอากรณีนี้มาทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ เพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีพูด คล้ายเป็นการเหน็บแนมคนที่ต้องการพยายามให้เกิดสันติวิธี ที่บอกกับชาวกรุงเทพว่า เป็นแผ่นเสียงตกร่อง อยากให้มองว่าความจริงเขาไม่ได้เห็นใจโจร แต่เห็นใจคนที่อยู่ระหว่างอำนาจ 2 ฝ่าย โดยเฉพาะชาวบ้านผู้บริสุทธิ์
ไม่มีใครประสงค์พฤติการของคนที่ชั่วร้าย แต่ปัญหาคือเหตุครั้งนี้เกิดเพราะชาวบ้านถูกยิงในร้านน้ำชาก่อนแล้วเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ ปัญหาที่เห็นชัดเจนคือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยได้จับกุมคนที่กระทำผิดมาดำเนินคดี ดังนั้นชาวบ้านจึงคิดว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันจึงไม่จับกุม หรือถ้ามีการจับก็มักจะมองว่าเป็นการจับแพะ ซึ่งเราก็ต้องรับฟังว่าเป็นอย่างไร และต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ ถ้าเอาความจริงออกมาไม่ได้ ปัญหาก็จะคลุมเครืออยู่ เมื่อเป็นอย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างนาวิกโยธิน2 คนนี้ต้องรับเคราะห์ เพราะคิดว่าถ้า 2 คนยิงร้านน้ำชาจริงคงไม่กลับไปและยอมให้จับง่ายๆทั้งที่มีอาวุธ แต่ทำไมเขาจึงยอม แสดงว่าเขาบริสุทธิ์ใจและต้องการที่จะเป็นมิตรกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าเป็นมิตรด้วย คนแบบนี้จึงมีอันตราย แสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับอำนาจรัฐยังห่างอยู่ อย่างการที่ชาวบ้านต้องการสื่อมวลชนต่างประเทศเพราะคิดว่าสื่อมวลชนไทยก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไทย ต้องทบทวนว่าทำไม่เขาต้องคิดอย่างนั้น
ทหาร 2 คน เป็นคนที่คุ้นเคยกับชาวบ้าน ทหารเชื่อใจชาวบ้าน แต่กลายเป็นเหยื่อของเกมนี้และชาวบ้านเป็นเครื่องมือของคนที่ฉลาดกว่า และเจ้าหน้าที่เองก็เสียรู้ฝ่ายตรงข้าม
อยากให้การสูญเสียครั้งนี้เป็นคุณูปการต่อสังคมให้มากที่สุด เราอย่ามากล่าวสดุดี หรือแสดงความเสียใจกันเพียงอย่างเดียว แต่ทำอย่างไรให้ยุติแค่นี้ คำวิงวอนว่าให้เป็นศพสุดท้ายก็มีมาหลายครั้งแล้ว จะต้องมีอย่างอื่นนอกเหนือจากคำวิงวอน เช่นการทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่สำคัญคือเราไม่รู้จักศัตรูที่แท้จริง ยังสรุปไม่ได้ว่าสู้อยู่กับฝ่ายไหน เป็นการก่อการร้ายในพื้นที่ หรือก่อการร้ายต่างประเทศ กระบวนการยาเสพติด อิทธิพลท้องถิ่น การเมือง หรือการสูญเสียผลประโยชน์จากการปราบปรามเอาจริงของรัฐ หรือ กระบวนการค้าของเถื่อน การก่อการร้ายสากล ไม่ชัดเจน

คุณนนา-
คิดว่าเราสู้อยู่กับชาวบ้าน เป็นเพราะความจนและการด้อยการศึกษาทำให้เขาถูกหลอก ชาวบ้านไม่อยากทำ เพราะนาวิกโยธินเป็นคนใกล้ชิด แต่ทำด้วยความกลัว กลัวคนที่สั่งมา ชาวบ้านยินดีกับการสมานฉันท์ แต่พอถึงเวลาแล้วสมานฉันท์ไม่ได้ จะทำอย่างไร อยู่ที่การปราบ ต้องแยกกลุ่มและจัดการกับกลุ่มที่กระทำความผิดให้เด็ดขาดให้ได้ ต้องแยกให้ได้ ตอนนี้จะหวังพึ่งทหารหรือตำรวจก็พึ่งไม่ได้ ก็ต้องทนกลัวต่อไป
เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงระบบการประสานงานระหว่างทหารกับตำรวจ ในพื้นที่ตำรวจดำเนินการ โดยส่วนตัวคิดว่าตำรวจทำงานไม่เข้มแข็ง เลยมีจำนวนของตำรวจเสียชีวิตมาก กระทบไปถึงทหาร ทางออกที่ดีต้องจัดการเด็ดขาดกับผู้ที่ทำความผิดให้ได้เพราะต้องคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ แต่เป็นมนุษย์ที่กลายพันธุ์แล้ว จิตใจไร้ความปราณี ถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ได้ ตอนนี้เขาอยู่ปนกับชาวบ้านแล้วเราก็จัดการปนกับชาวบ้านโดยไม่ได้แยกออกมา คิดว่าประวัติศาสตร์ต้องบันทึกว่าได้มีมนุษย์กลายพันธุ์ได้ก่อกวนไปทั้งโลก

คุณสุวรรณ-
เรื่องของปรัชญาอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องปรับโครงสร้างทั้งหมด อย่างเรื่องของถนนก็มีส่วนเราต้องปรับถนนที่แคบๆให้กว้างขึ้น ไฟก็ให้สว่าง ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางต้องเอาออกให้หมด การลำเลียงทหารไปให้ความคุ้มครองก็จะทำได้ง่ายขึ้น การที่จะต่อสู้กับคนที่อยู่ในมุมมืดต้องทำให้สว่างขึ้น เป็นแบบน้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก และส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของชาวบ้านอยู่แล้ว ไม่ใช่เอาไปสร้างอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นก่อน เราต้องคำนึงถึงชีวิตคนก่อน การดำเนินงานอยากให้เหมือนประเทศอังกฤษที่ไม่นานเขาก็จับคนร้ายได้ เราต้องทำอย่างจริงจัง
พฤติกรรมคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ตอนนี้เขาก็แบ่งสีชัดเจนแล้ว เราต้องรู้ใจเขาใจเรา ต้องศึกษาให้ดี ถ้าเขาตายเขาต้องการที่จะเอาคืน อย่างน้อย หนึ่งต่อสิบ แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะเอาสิบบ้าง เราต้องหาวิธี ทำอย่างไรที่จะปรับโครงสร้างตรงนั้นให้เป็นที่เจริญ เมื่อมีความเจริญความเสี่ยงก็จะน้อยลง การปราบปรามต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

คุณกรีฑา-
ต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวของผู้เสียชีวิต ที่กองทัพเรือให้ความช่วยเหลือไปรับครอบครัวมางานศพของลูกเป็นครั้งสุดท้าย เพราะครอบครัวเขายากจนมาก
ยืนยันเหมือนเดิมคือขอ ศอบต.คืนมา เพราะมีคนที่รับผิดชอบแน่นอน และถ้า ศอบต.คนไหนที่ไปทำไม่ดีกับประชาชน ศบอต.สามารถสั่งให้คนนั้นออกจากพื้นที่ได้เลย เป็นส่วนดี ทุกๆหน่วยงานขึ้นตรงกับ ศอบต. ๆ สามารถที่จะเลือกคนทำงานได้ การเอาทหารกับตำรวจมาทำงานด้วยกันเป็นไปได้ยาก เพราะทะเลาะกันทุกวัน เราจะมาล้อเล่นหรือลองผิดลองถูกไม่ได้แล้ว
กอ.สสส.จชต.เป็นองค์กรใหม่ที่ทหารมีอำนาจจัดการเบ็ดเสร็จ มีอำนาจสั่งการ ซึ่งไม่สามารถทำได้จริงที่จะสั่งตำรวจ หรือพลเรือน สั่งย้ายข้าราชการที่รังแกประชาชนก็ไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
อยากเรียกร้องให้พี่น้องทั่วประเทศ เราอย่าเหมารวมเด็ดขาด ต้องแยกแยะระหว่างพี่น้องที่บริสุทธิ์กับคนที่กระทำความผิด ตรงนี้ถ้าเราไปซ้ำเติมมากๆ ปัญหาจะแก้ได้ยากมากยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่ระดับสากล

การแยกเขาแยกเราไม่ได้หมายถึงการแยกศาสนา แต่เป็นการแยกการกระทำ
เรื่องของ .... อยากให้ผู้ที่ให้ อย่าเห็นแก่เงิน เมื่อกระแสเป็นไปในทางที่เลวร้าย ต้องสรุปให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ให้... ไปเพื่อเอาเงิน หรือเพื่อความสะใจ ต้องรับผิดชอบตรงนี้เพราะส่งผลต่อความรู้สึกของคนทั้งประเทศ การแสดงความคิดเห็นในสื่อต่างๆในอินเทอร์เนตก็ต้องระวัง

คุณตุ้ม-
ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือตรีวินัย เขาเป็นคนขยันมาก อยากให้องค์กรสิทธิมนุษยชน และองค์กรสมานฉันท์ออกจากพื้นที่เสีย พวกนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นโจรเป็นเชื้อร้ายที่ขยายรวดเร็วเพราะตายก็ได้ตังค์ ไม่ตายก็ได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาประเทศ มีข้าราชการไปเยี่ยม ทำให้ได้ใจ ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็จะรู้ว่าน้ำดีน้ำเสียแยกออกมาชัดเจน
เรื่อง 3 จังหวัด จริงๆถ้าทำแบบรัฐมนตรีช่วยกลาโหมทำหรือปิดชายแดนไปเลย เพราะตอนนี้ก็เอาดีไม่ได้แล้ว แล้วกำจัดให้เด็ดขาดไปเลย
เรือตรีวินัยช่วยหมู่บ้านนี้มาตลอดรู้จักกับคนในหมู่บ้าน เขาอยู่มานาน คนทำเป็นประเภทหน้าตัวเมีย ไม่ใช่คน เพราะเอาเด็กกับผู้หญิงมาบังหน้า เราต้องจัดการให้เด็ดขาดไปเลยไม่อย่างนั้นเขาจะมองว่าอ่อนแอ กลัว หรือเป็นฝ่ายตั้งรับ คิดว่านายกก็คงจะคิดอย่างนี้ แต่เกรงใจองค์กรสมานฉันท์ อยากให้ยุบองค์กรนี้ไปเลยโดยเฉพาะองค์กรสมานฉันท์ของท่านอานันท์ เพราะการที่ท่านพูดเหมือนกับคนในพื้นที่ถูกรังแก อยากบอกว่าคนในพื้นที่ได้สิทธิต่างๆก่อนคนอื่นๆมานานแล้ว ทั้งเรื่องการสมัครสอบต่างๆ
กรณีทนายสมชาย คิดว่าสวรรค์มีตา การที่ไปช่วยเหลือฝ่ายที่ผิดกฎหมาย คือเป็นโจรรู้กฎหมายคนหนึ่ง ถ้าเรารู้ในทางลึกจะรู้อีกแบบ ว่ากฎหมายดีถ้าเราใช้กฎหมายผิดก็จะกลายเป็นกฎหมายโจร
กรณีภาคใต้ เขามีแนวร่วมอย่างมหาศาลเพราะรัฐบาลเราทำงานไม่เต็มที่ อยากให้เราให้รัฐบาลทำงานได้อย่างเต็มที่
คนที่ทำเป็นคนที่ไม่มีศาสนา มุสลิมในพื้นทีเขาไม่เห็นด้วย แต่เขาไม่อยากยุ่งมากเพราะเขาไม่กล้า ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้จะต้องใช้ความเด็ดขาดแล้วแนวร่วมทั้งหลายจะหายไปเอง แต่สื่อและองค์กรสมานฉันท์อย่าถือหางโจร องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าถือหางโจร

คุณเทียนชัย-
อยากให้สื่อเข้าขุดคุ้ยมาทั้งเสียงและภาพ ในกรณีของติมอร์ตะวันออก ที่เขาพยายามบอกว่าเป็นรัฐอิสระแต่ความจริง ปรากฎว่าทุกวันนี้ติมอร์ตะวันออกตกอยู่ในมือของออสเตรีย เรารู้กันแต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น มองว่าเราค่อนข้างอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์การข่าว อย่างเมื่อออกไปแล้วใครได้ใครเสีย มีการถูกครอบงำกันอยู่
สิ่งที่อยากให้แก้อย่างเร่งด่วนคือให้คนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องเรียนรู้ภาษาไทย ประเทศพม่าเขายังบังคับเรียนอังกฤษกับพม่า เพราะเวลามีการสื่อสารจะสื่อสารกันได้ การใช้ล่ามจะเชื่อใจได้แค่ไหน อยากให้การแสดงความเห็นใจด้วยการทำมากกว่าแสดงความเห็นใจด้วยการพูด

อย่างไรก็ตามแนวทางการสมานฉันท์ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะแนวทางนี้ ที่ไหนก็ต้องมี อยากเรียกร้องให้เราอย่ามองว่าแนวทางสันติวิธีเป็นการถือหางโจร แนวคิดแบบนี้จะเป็นการสร้างปัญหา จะฆ่ากันไม่สิ้นสุด ไม่เชื่อว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วคอมมิวนิสต์จะยอม เรามีข้อสรุปมาแล้ว จนมีนโยบาย 66/2523 ออกมา แนวทางนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นคิดว่าแนวทางการสมานฉันท์ยังต้องใช้อยู่ เพียงแต่ว่าเรามีข้อมูลไม่เท่ากัน ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับความเด็ดขาดแต่ในความเด็ดขาดต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ไม่ว่าหลักการกฎหมายใดกล่าวว่า เมื่อไม่สามารถพิสูจน์ให้ถึงที่สุดได้ในกระบวนการยุติธรรม เราจะไปกล่าวหาว่าเป็นโจรไม่ได้
ในกระบวนการยุติธรรมก็จะมีทั้งยุติธรรมและไม่ยุติธรรม แต่โดยพื้นฐานแล้วเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ กรณีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอาชญากรธรรมดา และคิดว่าคนที่ฆ่ากับคนที่ถูกฆ่าคงไม่ได้มีคุณูปการอะไรต่อกัน ไม่รู้จักกัน ไม่มีบุญคุณต่อกัน ถ้ามีบุญคุณต่อกันเขาคงทำไม่ลง แต่คนไม่รู้จักกันมาฆ่ากันได้อย่างไร เป็นเรื่องที่เราต้องค้นหา แต่คงไม่ใช่ความโกรธแค้นส่วนตัว อาจจะเป็นการทำฝากไปเหมือนกับเด็กทำร้ายกันเพราะต่างสถาบันกัน
เราเป็นผู้รับข่าวสารที่มีความหลากหลาย ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่า และคนในพื้นที่เองก็เช่นเดียวกัน ที่สำคัญคือข้อมูลที่เขารู้กับที่เรารู้ต่างก็มีข้อจำกัดและเป็นข้อจำกัดที่ต่างกัน ทางที่ดีคือ ต้องรู้เขารู้เราให้มากที่สุด เพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ลงภาพการเสียชีวิตของนาวิกโยธิน แม้จะทำภาพจางแต่ยังเห็นเป็นภาพที่สะเทือนใจเกินไปและไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้น
คำพูดก็แสดงความรุนแรงได้ การถามนำนักข่าวหรือคนในพื้นที่ ไม่น่าเป็นการถามนำ น่าจะให้เขารายงานไปตามเหตุการณ์ การถามนำแบบถูกๆผิดๆทำให้คนฟังเข้าใจผิดได้


$$$$$

โดย so (ip:203...140)  เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2548 12:13:25 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3253 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 31 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272178 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)