นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
บัญชร วิเชียรศรี : อ.จรูญ หยูทอง

ผู้ดำเนินรายการ –
เมื่อวานมีเรื่องตื่นเต้นเป็นการทดลองบินสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นที่สุดหลายเรื่อง ใหญ่ที่สุด แพงที่สุด ช้าที่สุด และมีการฟ้องร้องการทุจริตมากที่สุด และคงมีที่สุดอีกหลายเรื่อง แต่ในทางบวกก็ต้องมีแน่นอน เพราะถ้าเป็นมาตรฐานตามที่วางไว้จะเป็นที่รองรับผู้คนได้มากมาย เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาคที่ตั้งใจก็น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนเสริมอื่นๆนอกจากทำที่ให้น่าจอดจะมีอะไรอีกบ้าง อย่างไรก็ตามอย่าลืมให้ดูแลสถานีหัวลำโพงบ้าง
สถานการณ์ภาคใต้ เป็นเรื่องที่จำเจ คล้ายเป็นปัญหาโลกแตกไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบ แต่ประเด็นเหล่านั้นน่าจะนำไปสู่การเรียนรู้หลายเรื่อง ที่สำคัญคือข้อมูลต่างๆที่ได้มา น่าจะแตกต่างที่ว่าเราจะใช้ข้อมูลเพื่ออะไร ถ้ามองที่ผ่านมาจะเป็นประวัติศาสตร์ของความเจ็บแค้น การจองเวรจองกรรมกัน เป็นปัญหาทั่วโลก
เมื่อก่อนเป็นการอยู่เป็นชนเผ่าไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจน มนุษย์เป็นประชากรโลก เรามาขีดเส้นแบ่งซึ่งเป็นเส้นสมมติไม่เป็นจริงตามธรรมชาติ ถ้าเรามองในเชิงการทำความเข้าใจ จะมีประโยชน์เยอะ ที่สำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นใครบ้างมีส่วนที่จะช่วยกัน และทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

เวทีสัมมนาเรื่องการสร้างสมานฉันท์เพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้ มีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง มีข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเรื่องของงานวิจัยและความคิดเห็นที่เป็นสาระ ทำอย่างไรจึงจะไปสู่การแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่เป็นจริง เพราะเราพูดคุยกันมามากแต่แนวทางที่นำไปสู่การปฏิบัติมีน้อย ปัญหาก็มีข้อจำกัดหลายเรื่อง เช่น ในทางผู้มีอำนาจจะฟังความคิดเห็นเหล่านี้น้อย สรุปคือไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง ความเข้าใจที่เขาบอกว่าเข้าใจแล้วแต่อาจเป็นการเข้าใจผิด ก็มีปัญหาซับซ้อนมากมาย ข้อสังเกตเหล่านี้จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร และวันเวลาขณะนี้เราอย่ามาด่าใคร และแสดงความเป็นเจ้าของปัญหา โดยการแสดงความรับผิดชอบเพียงผู้เดียว ก็เกิดคำถามว่า การรับผิดชอบอะไร จะรับผิดชอบแค่ไหน แค่การลาออกอย่างเดียวหรือไม่ เพราะการรับผิดชอบของหลายท่าน บางคนรับผิดชอบโดยการไม่พูด แต่บางคนโดยการพูด

ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอาศัยหลายฝ่าย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกินที่จะรับผิดชอบโดยลำพัง และสวนกระแสสากล ปัญหาของเราคือไม่ค่อยได้ใช้ความรู้หรือข้อมูลมาแก้ปัญหา แต่ใช้ความรู้สึก และอารมณ์ของสังคม ของผู้นำมากำหนดทิศทางการแก้ปัญหา และเราไม่ค่อยพูดความจริงกัน มีหลายส่วนที่มีการปกปิดอยู่ บางครั้งแค่การหยุดการกระทำบางอย่างก็อาจแก้ได้ เหมือนกับบทกวีที่ว่า

หยุดปิดฟากฟ้าด้วยฝ่ามือ หยุดวาจาสามหาวการกล่าวหา
หยุดไล่ล่าประชาชนคนบ้านบ้าน หยุดโกหกพกลมข่มประจาน
เพาะพันธุ์อันธพาลสร้างอิทธิพล หยุดต้อนประชาชนให้จนตรอก
หยุดลวงหลอกสับปรับให้สับสน หยุดเหยียบย่ำทำลายใช้เล่ห์กล
หยุดฉกปล้นคุณความดีจากชีวิต หยุดการฆ่าอาฆาตอำนาจเถื่อน
หยุดเผาบ้านผลาญเรือนอำมหิต หยุดบ้าคลั่งล้างเผ่าพันธุ์กัลยาณมิตร
หยุดปกปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ

เป็นการเรียกร้องทุกฝ่ายให้หยุดการกระทำเหล่านี้ แผ่นดินใต้น่าจะน่าอยู่กว่านี้ เป็นสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายที่ต้องการยุติไฟใต้ แต่ดูจากสถานการณ์แนวโน้ม คงไม่ยุติในเร็ววัน แต่อย่างไรเราก็ยังมีความหวังอยู่ ถ้ากรรมการสมานฉันท์ไม่ถูกท้าทายหรือคอยตั้งคำถามที่ไม่จำเป็นต้องตอบ
เราไม่ค่อยมีพื้นที่ให้คนที่มีความเห็นที่แตกต่าง แต่สุดท้ายท่านเหล่านั้นจะได้รับการสดุดีในภายหลัง เช่นท่านปรีดี พนมยงค์ อัศนี พลจันทร์

สังคมไทยเป็นวัฒนธรรมเกาะฝาโลง คือคนที่ตายแล้วเท่านั้นที่เป็นคนดี มีการสดุดีกันเวลาตาย อยากให้ปกป้องคนดีก่อนสดุดีกันในวันที่ตาย คนที่มีชีวิตอยู่ก่อนตายก็ควรทำความดีไว้บ้างอย่าให้พระต้องจนบนธรรมมาส
การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประเด็นหนึ่งที่มักได้ยินว่ารากเหง้าของปัญหามาจากหลายเรื่อง หลายปัญหาผสมกัน แต่ปัญหาหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาตลอดคือปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคม และผู้ที่อำนวยความไม่ยุติธรรมคือราชการ หมายถึงระบบหรือตัวบุคคล

การอำนวยความไม่ยุติธรรมอาจไม่ทั่วถึง แต่การอำนวยความไม่ยุติธรรมทั่วถึงแน่นอน เพียงแต่บางกลุ่มทนได้บางกลุ่มทนไม่ได้ หรือวิธีการแสดงออกก็ไม่เหมือนกัน
เรื่องของการมีอำนาจ ส่วนใหญ่เป็นลูกของชาวบ้าน แต่ทำไมถึงพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกัน
ในฝ่ายชาวบ้านไม่น่าวิตกเพราะเขาไม่มีอำนาจมากมาย แต่ฝ่ายราชการน่าเป็นห่วงที่เป็นลูกกหลานของชาวบ้านถึงพูดกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง มีการใช้กฎหมายหรือเครื่องมือที่ไม่อำนวยความยุติธรรมหลายส่วนต้องพิจารณากันให้รอบด้าน สำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงของความรู้สึกหรือความเป็นมนุษย์

ความยุติธรรมส่วนหนึ่งอยู่ที่พื้นฐานที่วิธีคิดของคน โดยไม่จำเป็นต้องมีใครชี้ว่าถูกหรือผิด ถ้าคนได้รับการอบรมมาในทางที่ดีให้มีจิตใจที่เป็นธรรม ไม่เบียดเบียน สำนึกได้ด้วยตัวเอง แม้จะถืออาวุธมาก็เชื่อว่าจะทำในทางที่ดี
เชื่อว่าคนดีจะสร้างระบบที่ดี ระบบไม่ใช่ระเบียบ แต่หมายถึงวินัยที่มาจากข้างในจิตใจ เป็นธรรมนูญของชีวิต ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้แต่ เป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งก่อนที่จะถึงวันนั้นบริบทของสังคมจะต้องดีก่อน การฆ่าจะต้องหยุดก่อน เหมือนกับการสร้างความสมานฉันท์ ทำพร้อมกับการอำนวยความยุติธรรมทุกรูปแบบ ไม่เฉพาะ 3 จังหวัดทุกส่วนต้องทำไปพร้อมกัน การใช้ความเด็ดขาดก็ต้องมีและต้องมีในด้านการสมานฉันท์ เป็นโอกาสที่ดีของสังคมไทยที่มีนายกกล้าประกาศความรับผิดชอบในขณะเดียวกันเราก็มีอดีตนายกในด้านการสมานฉันท์
คิดว่ารัฐบาลและคณะกรรมการสมานฉันท์คงทำอะไรไม่ได้ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ดังนั้นประชาชนจึงเป็นด้านหลัก ซึ่งประชาชนก็มีหลายฝ่าย และปัญหาคือเราทุกคนมีข้อมูลไม่เท่ากัน หลายชุด หลายระดับ เราในฐานะคนนอกที่ไม่ได้รับผลกระทบ ความแตกต่างทำให้การแสดงความคิดเห็นต่างกัน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพฯที่มีความสำคัญ ในการกำหนดทิศทาง เป็นเรื่องที่น่ากลัว ว่าจะเป็นแนวไหน

อ.สุวรรณ-
ทำงานปลูกยางใน 3 จังหวัดหลายปีไม่เคยเห็นนายอำเภอหรือผู้ว่า ลงในพื้นที่เลย เห็นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น เคยไปทำโครงการทำสวนยาง เคยถูกยิงไม่เคยมีใครไปเยี่ยม แต่พอมีผลงานขึ้นมาเขาก็เอาผลงาน แต่ตอนปลูกไม่เคยโผล่ เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมราชการที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ต่างกันมาก คิดว่าถ้าผู้ว่าทำงานจริงๆเหตุการณ์ทางใต้คงไม่เกิด ผู้ว่าไม่ได้ติดตามผลงาน เป็นการทำงานที่ไม่ถูต้อง ผู้ว่าฯต้องรู้ปัญหาของชาวบ้านให้ตลอด และต้องลงไปแก้ไข
เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาก มีการสั่งย้ายข้าราชการไปภาคใต้เป็นการลงโทษ เป็นเรื่องที่ผิดพลาดมาก
ผู้ว่าฯควรจะสร้างผลงานกับชาวบ้านโดยแท้จริง ที่สำคัญคือเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ให้ข้าราชการบำนาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้านให้ไปช่วยเสริมงานข้าราชการที่ยังขาดอยู่ ปรากฏว่าเขาไม่สนใจเท่าที่ควร เขาบอกเป็นหน้าที่ของชุมชน
คนทำงานต้องทำจริง ช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆ ปัญหาต่างๆคงไม่เกิด เมื่อ ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไข ความยุติธรรมไม่เกิด ความยากจนกับความร่ำรวยต่างกันมหาศาล

กรีฑา-
อยากให้สื่อมวลชนในประเทศไทยมีจิตสำนึกในการเสนอข่าว ทั้งด้านดีและด้านลบ
เรื่องการรณรงค์คัดค้านโรงแยกก๊าช ที่คนด่าคนจะนะว่าเป็นการถ่วงความเจริญ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปี พื้นที่เขาเดินท่อก๊าชผ่านมีการประท้วงเช่นกัน ส่อให้เห็นว่าเมื่อปัญหาไม่เกิดกับตัวเองก็มักจะไม่รู้สึก
ข้าราชการก็เช่นเดียวกัน ที่ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องประจบเจ้านาย แต่พอเป็นใหญ่เองก็มักจะเหมือนกัน เป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรเปลี่ยน
ทหาร 2 คนที่เสียชีวิตได้พระราชทานยศเพิ่ม และได้เงินเดือน ไม่แน่ใจว่าได้จริงหรือเปล่า หรืออย่างหนึ่งคืออย่าช่วยเหลือเฉพาะคนที่ออกข่าวเท่านั้น คนอื่นที่เสียชีวิตก็ควรจะช่วยเหลือเขาเหมือนกัน จะต้องให้ขวัญและกำลังใจมาก เพราะเขาก็มีครอบครัวที่เป็นห่วง

โดยภาพรวมเป็นการสะท้อนระบบสัมพันธ์ในสังคม วิธีคิด มุมมอง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในสังคม เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์คนไทยมีบุคลิกมีความเชื่อ แค่ไหน อย่างไร ส่วนหนึ่งคนไทยเรายังเชื่อเรื่องลี้ลับกันอยู่ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำความเชื่อเหล่านั้นมาผูกโยงกับอำนาจ การกำหนดชะตากรรมชองชีวิตเพื่อนร่วมโลก จะเป็นอันตราย

พระครู ศิริ ญาณวิมล-
เรื่องของพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่มาคู่กัน แต่พุทธศาสตร์เป็นเรื่องของการรู้แจ้ง ถ้าเรื่องใดไม่รู้แจ้งถือว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหมด
เรื่องของความดีที่ออกมาจากข้างใน อาจมีข้อสงสัยว่าจะมีกระบวนการที่จะทำให้ความดีออกมาได้อย่างไร ตอนนี้ทุกคนต้องการคนดี ต้องการความคิดที่ดี แต่ปัญหาว่าเราจะให้มีการสร้างคนเหล่านั้นได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่เหมือนกัน

ผู้ดำเนินรายการ-
เรามักเรียกร้องหาคนดี แต่สังคมเราตอนนี้หายาก คนดีส่วนใหญ่ได้ตายไปแล้ว แต่ส่วนหนึ่งการทำหน้าที่ทีดีของครบครัวก็ถือว่าเป็นคนดี และการทำความดีไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองรวยก่อน เพราะไม่เคยเห็นใครเคยพอ
ทำอย่างไร ให้มีชีวิตเพื่อผู้อื่นด้วย โดยไม่ต้องรอวันที่ตัวเองสมบูรณ์ที่สุดเพราะแต่ละคนอาจไม่มี คนดีไม่จำเป็นต้องรวย เป็นคนดีพร้อมกับการเป็นอย่างอื่นได้
สิ่งที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้ต้องอาศัยการศึกษา การมองโลก วิสัยทัศน์ การศึกษาอบรม หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่ประกอบด้วยครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา สังคม แต่ปัจจุบันต้องนิยามคนดีใหม่แล้ว โดยยึดถือการปฏิบัติมากกว่าสถานภาพที่เป็นอยู่

คุณสมพงษ์-
การแก้ปัญหา 3 จังหวัด ถ้าอยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครทำได้โดยการถอยกำลังออก เพราะเมื่อย้อนดูว่าเมื่อก่อนที่ไม่มีกำลังในพื้นที่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ ต้องยอมถอย 1 ก้าวเพื่อที่จะก้าวไปหลายก้าว ต้องมองกลับข้างหลังบ้างจะเห็นว่ายิ่งเราเสริมกำลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงทุกวัน
ขอยกย่องท่านผู้ใหญ่ที่อย่างพลเอกเปรม ที่นำดอกไม้มาเยี่ยมคำนับ สิ่งที่ดีเหล่านี้คนส่วนใหญ่ไม่เอา มักจะเอาตัวอย่างที่ไม่ดี

การถอยเท่ากับเป็นการทบทวน บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องทบทวน และถือเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการเดินหน้า เป็นการรุกอย่างหนึ่งโดยทางที่ดีกว่า
การที่ไม่ถอยทำให้มีการตายซึ่งไม่ใช่ผู้นำ แต่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและชาวบ้าน
ไม่อยากให้รูสึกว่าการถอยเป็นการแพ้ แต่ถ้าดันทุรังต่อไปคิดว่าจะแพ้กันทุกฝ่าย

AAAAAAAA

โดย so (ip:203...140)  เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2548 12:19:00 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3278 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 32 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272193 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)