นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
อรุณรัตน์ แสงละออง : อ.จรูญ หยูทอง

ผู้ดำเนินรายการ: ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยวันศุกร์ร่วมกับสมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูปการเมือง เชิญเข้าร่วมเรียนรู้วาระพิเศษ เรื่อง “จาก 14 ตุลา 2516 ถึง 14 ตุลา 2548 สามสิบสองปีการปฏิรูปการเมืองไทย” และการถ่ายทอดสดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรครั้งที่ 4 หลังจากนั้นร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นร้อนปิดหูปิตาสังคมไทย
วันนี้วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย หลายที่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกอนุสรณ์สถาน14 ตุลา
ประเทศไทย วันประชาธิปไตยเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อย เป็นสังคมวัฒนธรรมเกาะฝาโลง คนดีมี 2 รุ่นคือรุ่นที่ตายไปแล้วและอีกรุ่นคือยังไม่เกิด สังคมแบบนี้ไม่มีประวัติศาสตร์ ไม่รู้รากเหง้าของตัวเองมาจากไหน เป็นสังคมวิปริต เพราะไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ทำให้การเรียนของเยาวชนเป็นปมด้อย สังคมแบบนี้เรื่องที่เป็นสาระไม่ค่อยมีคนร่วมด้วย แต่เรื่องไร้สารระคนร่วมเยอะ

ในวันนี้ ต้อง เข้าใจเจตนารมณ์ของ 14 ตุลา ว่าเป็นสังคมที่ดี เป็นสุข มีความยุติธรรม
ก่อนหน้านั้นในยุคเผด็จการครองเมืองที่มีแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติ 2504 ที่มีการตีความว่าสุกรคือหมาน้อยธรรมดา
เรามีปัญหากับการตีความมาตลอด จนถึงยุคที่ให้ สปก. ก็ ไม่รู้ว่า คำว่า ราษฎร คือใคร คำว่าประชาชนก็มีปัญหา ที่บอกว่าทำโดยประชาชนเพื่อประชาชน ไม่รู้ว่าใครคือประชาชน ต้องนิยามใหม่ว่า ประชาชนหมายถึงผู้ที่ได้ในสิ่งทีไม่ต้องการได้ และมักจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการได้ ถ้าได้ในสิ่งที่ต้องการได้นั่นก็แสดงว่าเป็นประชาชนไม่สมบูรณ์แบบ

14 ตุลาเป็นสังคมที่เสมอภาคเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย และการจัดสรรทรัพยากรให้ประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะทรัพยากรคลื่นความถี่ที่เป็นสมบัติของชาติ แต่จริงๆแล้วมีคนเพียงไม่กี่คนได้ประโยชน์

หลัง 14 ตุลา เรามาดูว่ารัฐบาลที่เราได้มาเป็นแบบไหน เป็นรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของ 14 ตุลาหรือไม่ เป็นรัฐบาลโดยประชาชน เพื่อประชาชน และรับฟังประชาชนบ้างหรือไม่ ทำอะไรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนบ้างหรือเปล่า เขาอยู่เพื่อคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อตัวเขาและพรรคพวก การปรับคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารหรือเปล่า หรือปรับเพราะไม่สนองประชาชนหรือผู้นำ

เรื่องประชานิยม เรื่อง ซีอีโอ ที่เรานำมาจากต่างประเทศ พอนำมาในระเทศไทยก็กลายเป็นซีอีโอเถื่อนหรือไม่ใช่ของแท้ เพราะ ซีอีโอจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนี้ และดูแล้วไม่มีใครเป็นซีอีโอ ส่วนใหญ่เป็นเถ้าแก่มากกว่า คือใช้วิธีการจ้างมาทำงานเป็นเรื่องๆ การพอใจไม่พอใจอาจไม่ใช่เรื่องงานโดยตรง

คำว่าประชานิยมในต่างประเทศคือมีคนที่คิดไม่เหมือนรัฐบาล เสนอแนวคิดที่ตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นคู่ขนาน เป็นนโยบายที่ไปจากภาคประชาชนกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาล ถ้าบ้านเราคือ เอ็นจีโอนอกระบบ แต่บ้านเราก็ถูกนิยามคำว่าเอ็นจีโอผิดเป็นผู้ที่ค้านรัฐบาลทุกเรื่อง ความจริงฝ่ายที่มีนโยบายต่างจากรัฐบาลถือเป็นทางเลือกไม่ให้สังคมจนตรอก นี่คือประชานิยม แต่บ้านเราไม่ใช่ บ้านเราประชานิยมคือการสรรหานโยบายมาหาเสียงเพื่อให้ชนะในการเลือกตั้ง โน้มน้าวประชาชนให้เห็นด้วย ด้วยกระบวนการมายาต่างๆ ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง เรียกประชานิยม
ถามว่าประชานิยมแบบนี้มีแล้วจะมีอนาคตอย่างไร ที่ว่าคนจนจะหมดไปจากประเทศจะหายจนจริงหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆคือจนปัญญา

เป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยในการหาเสียง คือการใช้นโยบายแทนฐานคะแนนเสียง เพราะส่วนหนึ่งประชาชนก็ไม่รู้จะเลือกใครอยู่แล้ว แต่เป็นอันตรายว่าถ้านายกหาไม่เสียแล้ว พรรคไทยรักไทยคงจะตามไปในที่สุด ส่วนพรรคประชาธิปัตย์น่าจะไปหลังสุดเพราะเติบโตมาคนละแบบ

ประชาชนยังไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริง อำนาจไม่ใช่แค่การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ที่เราขาดอย่างมากคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มักจะถูกมองว่าเป็นการเมืองข้างถนน ไม่มีความรู้ ยึดตัวหนังสือเป็นสาระไม่ได้ยึดเจตนา ใช้กฎหมายโดยยึดแต่นิติศาสตร์ แต่ไม่ได้คำนึงนิติธรรม และคุณธรรม ซึ่งกฎหมายทั่วโลกมีพื้นฐานมาจากจารีต คือเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม

ในสังคมเราคนที่มีอำนาจสามารถจะเปลี่ยนกฎหมายอย่างไรก็ได้ สร้างกฎหมายให้เอื้อกับคนมีอำนาจก็ได้ แต่กับคนที่ไม่มีอำนาจกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์มาก เคร่งครัดกับคนเล็กคนน้อย มองว่าเป็นการใช้อำนาจ ถ้าคนรู้สึกว่าเป็นการใช้อำนาจ และไม่ยุติธรรม เจตนารมณ์ 14 ตุลาจึงยังห่างไกล ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของอำนาจนิยม จากที่เขาสำรวจ มีแนวโน้มว่าคนต้องการผู้นำที่เด็ดขาด แต่ความเด็ดขาดกับประชาธิปไตยจะไปด้วยกันไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ถ้าเด็ดขาดก็มักจะเป็นเผด็จการ และการเด็ดขาดของสังคมเรามักจะต้องการให้เกิดขึ้นกับคนอื่น แต่มักไม่ต้องการให้เด็ดขาดกับตัวเอง มักมีเหตุผลเสมอ
คนส่วนใหญ่รู้สึกว่า ขบวนการประชาธิปไตย ล่าช้า มีขั้นตอนเยอะ เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเพราะเราแยกส่วนระหว่างประชาธิปไตยกับการดำรงชีวิต เหมือนการทำบุญกับการดำรงชีวิต ทำงานก็มักทำบาป พยายามทำทุจริตตลอดเวลา เราทำบุญตักบาตรอธิษฐานขอพร แต่กลับทำร้ายสุนัขที่มากินข้าว การทำบุญทำทางไหนก็ได้ เรื่องของประชาธิปไตยเรามองถึงเรื่องการเลือกตั้ง แต่ในครอบครัวกลับไม่รับฟังความเห็นของสมาชิก เป็นต้น

เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องประชาธิปไตยให้เป็นเรื่องเดียวกับวิถีชีวิต จะไม่มีปัญหา จะเขียนจะกล่าวอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญว่าจะทำอย่างไร

สังคมไทยเต็มไปด้วยนักเทศนา ไม่เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่ไม่เชื่อ และไม่ได้ทำในสิ่งที่เชื่อ โดยเฉพาะข้าราชการ โดยภาพรวมคือไปไม่ถึงประชาชน

ดังนั้นเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจะให้สำเร็จต้องอยู่ในวิถี เพราะประชาธิปไตยมี 3 ระดับ คือ 1. ระดับปรัชญา ตั้งแต่ยุคสมัยพลาโต โซเกรติส 2. ระบอบการเมืองการปกครอง 3. คือประชาธิปไตยที่อยู่ในวิถีชีวิต อยู่ในวัฒนธรรม ครอบครัวประชาธิปไตย หน่วยงานประชาธิปไตย สถานีวิทยุประชาธิปไตย ฯลฯ
แต่หลักคิดเป็นอันเดียวกันทั้ง 3 อย่าง คือเคารพในเหตุผล ความเป็นมนุษย์ ทุกคนเสมอภาค จะให้สมบูรณ์ต้องอยู่ในวิถีชาวบ้าน

คุณกรีฑา-
รายการ สวท.ที่กรุงเทพฯมีการสำรวจความคิดเห็นการทำงานของตำรวจส่วนใหญ่ไม่ประทับใจการทำงานของตำรวจ ตำรวจก็มีทั้งคนดีและไม่ดี คนที่ดีเราก็ควรยกย่อง คนที่ไม่ดีเราก็ควรประณาม
คืนไหนที่ตำรวจจับรถซิ่ง สายด่วน191 ถูกรบกวนมาก มีคนโทรไปรบกวนเฉยๆ ตำรวจน่าเห็นใจมาก อยากฝากถึงตำรวจว่าต้องอดทนเพราะอาจจะมีสายที่เขาเดือดร้อนจริงๆ และฝากกับผู้ที่ก่อกวนว่าอย่าทำ เราอย่าโทษตำรวจเพียงฝ่ายเดียว เราไม่ทำผิดตำรวจก็จับไม่ได้ ต้องเริ่มจากตัวของเราเอง ต้องเตือนลูกของเรา ทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการรักษากฎระเบียบ อย่าไปโทษใคร ถ้าจิตใจของเราไม่พัฒนาก็ยากจะไปว่าคนอื่น

คุณคนหาดใหญ่-
ที่เราว่าสมัยก่อนเป็นเผด็จการ สมัยนี้ก็ไม่แตกต่างกัน แต่เดี๋ยวนี้เขามีวิธีการต่อสู้แบบใหม่ ที่ทำให้ประชาชนลุกขึ้นสู้เหมือนกับสมัยก่อนไม่ได้ แล้วก็ทำอะไรตามใจตัวเอง เช่น การนำเอารัฐวิสาหกิจเข้าตลาดหุ้น แบ่งผลประโยชน์กันเฉพาะพวกเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมัน ไฟฟ้า ประปา ทั้งที่ถูกทักท้วงแล้วเขาก็ไม่ฟัง เพราะถือว่าเป็นเสียงข้างมาก ประชาชนทำอะไรไม่ได้ สุดท้ายต้องรับภาระทั้งหมด
เรื่องของช้าง ถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังโดยการนำมาไว้ที่วนอุทยาน เห็นจากข่าวที่นำช้างไปใช้แรงงาน แล้วเหยียบกับระเบิด น่าสังเวชมาก ไม่น่ามีการนำช้างมาหากิน

เรื่องของสมัชชาประชาชน สมัชชาประชาธิปัตย์ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8-9 ด้านหนึ่งมองว่าสังคมในขณะนี้อยู่ในภาวะความอึดอัด ถูกปิดจมูกปิดปาก ลมจึงออกหู ประชาชนมีสื่อที่จะพูดความจริง การที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมกับประชาชนบางส่วน และการที่กลุ่มคนเหล่านี้กล้าที่จะขึ้นเวทีกับฝ่ายค้านถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ง่ายนักที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วพยามยามมองว่าเป็นการแสวงหาแนวทางทางหนึ่งท่ามกลางการเมืองที่ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม
สิ่งที่เป็นห่วงคือ ถ้าเกิดบนพื้นฐานของการหวาดระแวง อาจทำให้ความปรารถนาดีนั้นไปไม่ถึงจุดหมาย ว่าเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือเปล่า แต่อยากให้หลายฝ่ายที่มีความเห็นไม่เหมือนรัฐบาลมีการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลที่ผู้นำค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนำพาประเทศชาติ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดคนทั้งประเทศหายนะไปด้วย การบริหารบ้านเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีหุ้นส่วนด้วย

ดูรายชื่อ คนที่มามีความหลากหลาย คนที่มา อาจเป็นการรู้จักส่วนตัว มาช่วยกันทำงาน เป็นวาระแห่งชาติ ทำเพื่อชาติจริงๆไม่ได้ทำเพื่อใคร เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์คนเหล่านี้เป็นประโยชน์ เขาอาจไม่มีที่ทางในการแสดงความเห็น
สังคมไทยคนที่มีอำนาจมักจะคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งที่ก่อนมีอำนาจก็คุยกันรู้เรื่องดี

คุณวิโรจน์-
ตำรวจน่าละอายจากผลการโหวดใน โทรทัศน์ถึงความไม่เชื่อมั่นตำรวจของประชาชน เห็นผลโหวดแล้วรู้สึกเสียใจมาก

อย่างไรทั้งเสียทั้งตำรวจและประชาชนเองต้องแยกแยะ ว่าตำรวจทำด้วยเจตนาดีให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความสงบสุข ตำรวจก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานกับชาวบ้านก่อนว่าเขาก็ไม่ต้องการที่จะทำผิด บางอย่างอนุโลมก่อนได้ไหม ให้กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือ เราอย่าเป็นเครื่องมือของกฎหมาย

คุณสนอง-
ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และขอสรรเสริญตำรวจเป็นคนดี แต่ไปเห็นตำรวจที่แทงพนันฟุตบอล ไม่น่าเป็นตำรวจ

อย่างไรตำรวจก็คือคน ที่ธรรมดาต้องมีทั้งดีและเสีย แต่อยากเรียกร้องให้พยายามเป็นคนดี สังคมจะไม่มีปัญหา และเป็นกำลังใจให้ตำรวจดีๆ
ผลโพลที่ออกมาคงไม่ทำให้ตำรวจดีๆเสียกำลังใจ แต่น่าจะนำไปปรับปรุง พยายามให้การทำดีง่ายกว่าทำชั่ว

MMMMMM

โดย so (ip:203...11)  เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2548 15:14:31 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3677 ครั้ง ความคิดเห็น 3 รายการ ล่าสุดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 49 14:02:48
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  ตลกจิงๆ

จาก โส(ip:203...218)  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 13:52:10 น.


  ลำดับที่ 2
 

จาก vk(ip:203...218)  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 13:54:01 น.


  ลำดับที่ 3
 

จาก น้อง(ip:203...247)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 14:02:48 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 35 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272181 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)