นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
ผู้ดำเนินรายการ : บัญชร วิเชียรศรี อ.จรูญ หยูทอง

ปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย มาจากหลายปรากฏการณ์ 1. อิทธิพลของสื่อ ที่ส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางสนใจ ส่วนชาวบ้านทั่วไปจะสนใจเรื่องของปากท้องมากกว่า จะรู้เรื่องไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วชาวบ้านจะรับรู้เรื่องของข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพราะมีเรื่องกระทบมาก แต่เรื่องของสติในการพิจารณาต้องเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาโดยธรรมชาติของคนต้องอยู่ด้วยกัน สัตว์อื่นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งอื่นเป็นธรรมชาติมาก ส่วนที่เป็นปัญหาของมนุษย์คือส่วนของวัฒนธรรมที่ถูกดัดแปลง มีการฆ่ากันมากขึ้น มีความผิดธรรมชาติ

ส่วนที่จะทำให้มนุษย์ทำดีได้คือส่วนของจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่น่าจะดูแบบอย่างจากสัตว์พวกผึ้งหรือปลวกที่มีระบบของสังคม ที่สำคัญหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นในสังคมส่วนหนึ่งเป็นกระแสสากลอย่างที่เป็นข่าว ที่ว่าหลายประเทศมีคุกลับเพื่อกักขังนักโทษก่อการร้าย อีกกระแสหนึ่งเป็นกระแสของคนไทยหรือพวกข่าวลือต่างๆ อย่างเช่นเรื่องของไข้หวัดนก หลายส่วนเกิดจากข่าวลือหรือเกิดจากปากของผู้นำก็มี เป็นยุคที่ผู้นำมีปัญหาเรื่องของการใช้ปาก จนถึงขั้นการเรียนผูกต้องเรียนแก้

การพูดจะต้องหาวิธีที่ดี อาจจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลหรือสถานะและโอกาส
ดังคำพูดของพลเอกชาติชายที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด แต่หลังจากที่พูดออกไปแล้วนั้นคำพูดเป็นนายเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดดีก็จะไม่มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาทุกครั้ง
โดยสรุปจะพูดหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่ากับว่าจะทำอย่างไร

ประเด็นหลักวันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกเรื่องเพราะในช่วงนี้ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกเพิ่มเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในอำเภอจะนะ และสะบ้าย้อย เพื่อการควบคุมสถานการณ์
ถ้ามองในด้านลบเป็นสัญญาณเตือนว่าสถานการณ์มัน...ต้องฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน เพราะขณะนี้สื่อหลายส่วนพยายามสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนในสองอำเภอว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการขยายพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก พี่น้องชาวหาดใหญ่เองก็มีเรื่องของผู้บริหารโรงเรียนลวนลามเด็ก เป็นอีกประเด็นหนึ่งของกระบวนการมีส่วนร่วมว่าเมื่อ ในกรณีที่มีข่าวลือขึ้นมาแล้วผู้อำนวยการก็บอกว่าเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้ง
ประชาชนในพื้นที่เห็นเป็นอย่างไร จะจริงหรือไม่จริงอย่างน้อยก็เกิดความเสียหายกับชุมชน โดยเฉพาะสถาบันวิชาชีพครู เราอย่าเชื่อตามกันไป

ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะว่าเราจะร่วมกันได้อย่างไร เป็นเรื่องสำคัญมาก อย่างเช่นเรื่องของ สว.ในขณะนี้ถูกมองว่าเป็นยุคของพวกมากลากไป แต่ขณะเดียวกันท่านเดโช เสาวนานันท์ที่ยืนยันว่าจะต้องเชื่อการตามเสียงข้างมาก แต่ในขณะเดียวกันคนเสียงข้างน้อยบอกว่าหลักการเสียงข้างมาก ไม่ใช่หลักการเด็ดขาดในระบอบประชาธิปไตย จะต้องมีอย่างอื่นรองรับด้วย เช่น หลักการเหตุผล หลักความเหมาะสม จะต้องมีหลายเรื่องในสังคมไทย
มีหลายเรื่องของหลักการเสียงข้างมากที่ไม่ถูกต้อง เช่น ถ้าครูถามนักรเรียนหน้าเสาธงว่าเราจะเรียนหรือจะเที่ยวกันดี ผลจะเป็นอย่างไร สำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าคุณภาพของคนมีอยู่แค่ไหน พอที่จะใช้หลักการเสียงข้างมากได้หรือเปล่า ในวันนีเราไม่เชื่อมั่นในหลักการเสียงข้างมากว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม อย่างถ้าบอกว่ามติครม.เป็นอย่างไรเป็นกฎหมายต้องดำเนินการนั้น แต่วันนี้มีการลงมติว่าการวางโชว์บุหรี่บนชั้นวางไม่ผิดกฎหมาย เมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนจะขาดหลักว่าจะใช้เสียงข้างมากได้หรือเปล่า คิดว่าเราน่าจะพิจารณาตามหลักว่าใครได้ประโยชน์ ถ้าเรายึดเจตนาของกฎหมายจะไม่มีปัญหา เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมชาติ

ที่มีปัญหาคือเราคิดว่าเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ มันอยู่ที่หลักปฏิบัติว่าเราปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีเป็นด้านหลัก ในสังคมเราความอยุติธรรมเราให้กับคนส่วนมาก ความยุติธรรมให้กับคนส่วนน้อย จึงทำให้เกิดปัญหามากมาย และทำให้เกิดความเสื่อมถอยการศรัทธามนุษย์ด้วยกัน
ดังนั้นใครก็ตามที่อ้างว่ามีศาสนาจะต้องทำให้โลกนี้ปลอดภัยจากอันตราย แต่ถ้ายังฆ่าหรือเบียดเบียนเขาถือว่าไม่มีศาสนา
การมีส่วนร่วมคนไทยเราก็ชอบการมีส่วนร่วม อย่างเป็นไทยมุง แต่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร ก็มีมาก เป็นเรื่องของการปลูกฝังคนในสังคมเช่นกัน หรือยังไม่ถึงเวลาที่คนไทยแสดงความมีน้ำใจกัน อย่างเมื่อน้ำท่วมเราได้เห็นทั้งสองอย่างคือการมีน้ำใจ แต่หลังน้ำลดนั้นไม่ใช่

อ.สุวรรณ-
เรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นการฆ่าไม่เป็นวัฒนธรรม และเรื่องคำสอนของมหาตมคานธีเรื่องการศรัทธาในมนุษย์ เพราะเดี๋ยวนี้มีความเห็นแก่ตัวเยอะ
เรื่องที่ อ.จรูญคุยกับคุณบัญชรคุยกันไม่จบ ยิ่งพูดยิ่งเพิ่ม เพราะมาถึงสงขลา พวกเราต้อง ช่วยคนที่เดือดร้อนเท่าที่สามารถช่วยได้ อย่าไปหวังฝ่ายนโยบายมาก เพราะบางทีก็เฉยๆ
ที่สำคัญ อยากให้ มอ. จุดประกายมากว่านี้เพราะเป็นมหาวิทยาลัยทีเห็นคุณค่าของคนในส่วนรวม

คำว่าวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเห็นว่า วัฒนธรรมต้องดี ตีความตามศัพท์ แต่ถ้าตามนิยามนักวัฒนธรรมใหม่ครอบคลุมวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติของคน จึงรวมไปถึงสิ่งปฏิบัติที่ไม่ดีเข้าไปด้วย cultuer จะมีความหมายกว้างรวมหมดทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติเข้าไปด้วย แต่ดีหรือไม่ดี เราดูว่าใครเป็นผู้ประเมิน แล้วแต่ว่าใครจะมอง ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับวิถีของสังคม เพราะฉะนั้นให้มองใหม่ เป็นวิถีชน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด ก็คือทั้งดีและไม่ดี ส่วนการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนั้นประเมินตามมาตรฐานหรือทัดฐานของแต่ละสังคม ซึ่งจะกว้างขึ้นเพราะเรามักเข้าใจว่าวัฒนธรรมคือการแสดง แต่ไม่ได้มองรวมไปถึงวิถีชีวิตเพราะคิดว่าเป็นการประกอบอาชีพ

มีข้อความจากท่านผู้ฟัง อยากให้ อ.พูดถึงวัฒนธรรมการแต่งตัวของเด็กสมัยนี้

เป็นมาตรฐานของสังคม เช่นแต่งตัวแบบใส่สายเดี่ยวอยู่ที่ลอสแองเจอลิสก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นวิถีของเขาชาวตะวันตก
สังคมไทยเราเป็นผ้าขาวที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆจากที่อื่นแต่มักจะเลือกส่วนที่เป็นกากของเขามาโดยทิ้งแก่นสาระไป เราเร็วมากกับเรื่องของแฟชั่น แต่ไม่เร็วในเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบอร์ด ไอน์สไตน์ เราไม่ได้ดูในเรื่องของความเหมาะสม เป็นปัญหากับคนที่ผ่านวัยรุ่นมาแล้วทั้งที่เป็นปัญหาแต่เขาไม่รู้
เรื่องจูบกัน ในสังคมไทยเราการจูบกันถ้าไม่ไม่ใช่พ่อกับลูกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง แม้แต่เรื่องที่ผู้หญิงและผู้ชายไปพักโรงแรมเดียวกันก็เป็นเรื่องแล้ว

คุณกรีฑา-
ไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เขาจับฆาตรกรฆ่าคนตายผู้ต้องหาบอกว่าเนื่องจากเขาเกิดอารมณืจากเหย่อที่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เพราะฉะนั้นการแต่งแบบนุ่งสั้นเป็นอันตราย และไม่เฉพาะกลางคืนเท่านั้น กลางวันก็เสี่ยง บางครั้งไม่ได้เกิดกับคนที่แต่งตัวสั้นๆ แต่เห็นคนแต่งตัวสั้นเกิดอารมณ์แล้วไปทำกับคนอื่นก็มี อย่างนี้ก็บาปสองชั้น
วันนี้มีหลายเรื่องที่จะพูด เรื่องของระเบิดหน้าสำนักพิมพ์ผู้จัดการ และเรื่องที่เกิดใกล้บ้านเรา เป็นปัญหาเรื่องของสื่อ ที่สื่อนำเสนอข่าวของครูทำอนาจารเด็กว่าจับนมเด็กและเอานิ้วใส่ในอวัยวะเพศเด็กนั้นเป็นข่าวที่เสนอเกินความจริง เป็นเรื่องที่คนในชุมชนที่รู้ความจริงรับไม่ได้ และคนที่เชื่อก็เตรียมการเดินขบวนขับไล่ครู เรื่องที่เกิดถ้าเป็นเรื่องจริงก็สมควรที่ครูจะต้องได้รับโทษแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งครูและลูกเมียจะอยู่อย่างไร อยากบอกว่าเรื่องนี้ครูแค่เอานิ้วชี้หน้าอกเด็กเพราะเด็กไม่ปักชื่อแต่โดนจริงๆ ไม่ได้ทำมากกว่านั้น ส่วนผลการสอบสวนจะเป็นอย่างไรจะนำเสนออีกครั้ง

อยากให้ข้อคิดว่าเกิดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนครูทำโทษโดยการเฆี่ยนจนตายชาวบ้านก็ไม่โกรธเพราะเขาเชื่อในความเป็นครู แต่ในปัจจุบันเกิดอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ กลายเป็นช่องว่าสงในการทำลายกัน ประการที่สองคือสื่อที่ออกข่าวทำลายกันจากประเด็นเพียงนิดเดียว ประเด็นที่ 3 เรื่องของดุลยพินิจของคนในการวิเคราะห์ข่าว สังคมไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ถ้าข่าวหนังสือพิมพ์ลงแล้วมักจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง

คุณนนา-
เรื่องของวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตเพื่อให้อยู่สบายหรืออยู่ดีขึ้น เมื่อก่อนการแต่งตัวของไทยเราก็นุ่งแบบ.. ต่อมาก็มีการใส่เสื้อผ้า เรื่องของการสื่อสารทำให้เรารับมา เรา ต้องวิเคราะห์ว่าเราจะรับอะไรเข้ามาว่าจะทำให้เราสบายตามอัตภาพ แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเรื่องของวัตถุนิยม เรื่องของความสบายเมื่อเราสบายแล้วเราก็มักอยากให้สบายขึ้นอีกเพราะเทคดนดลยีมีส่วนที่จะทำให้เกิดความสบายยิ่งขึ้น
ในสังคมที่ปิดเรื่องของวัตถุนิยมหรือทุนนิยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแง่มุมหนึ่ง แต่คนมีสมองเขาคิดขึ้นมาก็อดคิดไม่ได้ว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้จะต้องพิจารณาว่าจะรับมาใช้สักแค่ไหน การจะปิดเลยก็ไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงจะต้องใช้ เพราะการคมนาคม อินเทอร์เนต ก็ดีในโลกความเป็นจริงเป็นเช่นนั้น มันเป็นเรื่องของการปรับตัวทางสังคม คิดว่าเป็นวิกฤตของสังคมนั้นๆจริงๆที่จะต้องแก้ไข

สรุปว่าคงปิดกั้นไม่ได้แต่จะต้องเลือกแก่น ทิ้งกาก เพราะวัฒนธรรมถ่ายเทได้แต่ที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับวิถี กว่าที่คิดกว่าที่จะได้รับการยอมรับเป็นเรื่องยาก เรื่องของผู้ใหญ่
การแต่งตัวส่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสมองได้เป็นส่วนใหญ่ได้เหมือนกัน
คำสอนของพระพยอม เทศน์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งว่าเวลาอาบน้ำแล้วถูสบู่ต้องคอยให้สบู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเสียก่อนในการชำระล้างร่างกาย

ที่สำคัญอยู่ที่เราเชื่ออย่างไร คิดว่าอย่างไหนดี อยู่ที่การให้การศึกษา ด้วยเหมือนกับคำของ..ที่ว่าคุณภาพของประเทศจะมีมากกว่าคุณภาพของประชากรไม่ได้ เพราะฉะนั้นประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นได้เพราะองคาพยพหรือบริบทสังคมของเขาพร้อม แต่ของเรานั้นเป็นการเลือกมาบางส่วน การแต่งตัวเราสามารถเหมือนเขาได้ แต่ในขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมทางเพศเราควบคุมไม่ได้ คนของเราควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องที่อ้างกันไปกันมา คนที่ก่อก็อ้างว่าที่ทำเพราะมีคนแต่งตัวยั่วยุ ทั้งที่มีคนอีกมากมายที่เห็นคนแต่งตัวยั่วยุแล้วไม่ก่ออาชญากรรม และคนที่ไม่ได้แต่งตัวยั่วยุบางครั้งก็รับเคราะห์ไปด้วย ตรงนี้ถ้าแต่งตัวมิดชิดทั้งหมดก็คงลดภาวะอย่างนั้นลง แต่ว่าที่สำคัญอยู่ที่คน
มหาตมคานธี มหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดท่านว่า ความเชื่อของท่านกลายเป็นความคิดของท่าน ความคิดของท่านกลายเป็นกลายเป็นคำพูดของท่าน คำพูดของท่านกลายเป็นการกระทำของท่าน การกระทำของท่านกลายเป็นนิสัยของท่าน นิสัยของท่านกลายเป็นคุณค่า คุณค่าของท่านกลายเป็นชะตากรรมของท่าน
*************

โดย so (ip:58...201)  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2548 18:46:56 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 4783 ครั้ง ความคิดเห็น 3 รายการ ล่าสุดเมื่อ 30 กันยายน 50 12:06:47
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
  เยี่ยมมาก!!!!!!!!!!!11

จาก เด็กซ่า(ip:203...38)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 01:42:07 น.


  ลำดับที่ 2
  vevry good

จาก มิ้นท์ สมุทรปราการ(ip:124...142)  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549 13:08:13 น.


  ลำดับที่ 3
  คนบ้า

จาก คน(ip:125...143)  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 12:06:47 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 32 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272191 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)