นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
ดำเนินรายการโดย อ.จรูญ หยูทอง อ.บรรจง ทองสร้าง

พรุ่งนี้ 25 ก.พ. เป็นงานฌาปนกิจศพของกนกพงศ์ สงสมพันธ์ นักเขียนซีไรต์ปี 39 ที่วัดพิกุลทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น หนังตะลุง อ่านบทกวี วิเคราะห์งานเขียนของกนกพงศ์ ใครที่รู้จัก หรือชื่นชอบงานเขียนของเขาก็สามารถเข้าร่วมงานได้ หรือใครอยากพบนักเขียนคนไหนพรุ่งนี้ก็จะมีนักเขียนมาร่วมเยอะ

พรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะมีการยุบสภา ก็มีการวิเคราะห์กัน และว่าจะเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากการยุบสภาหมายถึงการมีปัญหากับสภาซึ่งไม่ใช่ แต่คงเป็นไปได้ยากที่นายกจะลาออกหรือยุบสภา เพราะจะมีเหตุการณ์ใหญ่คือการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 60 ปี ซึ่งจะมีฑูตจากประเทศต่างๆมากมาย อาจมีการประวิงเวลาเพื่อสร้างเครดิต
การลาออกหรือยุบสภา ปัญหาคงจะไม่ยุติเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การยุบสภาหรือลาออก การยุบสภาหรือลาออกอยู่ในวิถีประชาธิปไตย แต่การยุบสภา สภาเขาผิดอะไร? ปัญหาจริงๆอยู่ที่คนที่เข้าไปเป็นสมาชิก การเมืองวันนี้ต้องไปสู่การเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและศักดิ์ศรีของประเทศชาติ อย่าดูถูกการเมืองข้างถนน

การลาออกนั้นก็ไม่ใช่สาระ แต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีการทุจจิต คอบรับชั่นเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อนหมดไปจากการเมืองไทย สมบัติชาติที่อยู่ในมือต่างประเทศ เรื่องการเข้าครอบงำทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม การเมือง ทำอย่างไรให้มันเป็นอิสระ มีอธิปไตย

การแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ทางออกทั้งหมด เพราะ คิดว่าคุณภาพของรัฐธรรมนูญสมบูรณ์พอแล้ว เช่นการลงมติเข้าชื่อเพื่ออภิปรายนายกรัฐมนตรีเขาก็ระบุแล้วว่าสามารถที่จะลงความเห็นที่แตกต่างกับมติของพรรคได้ แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะกลัว เราเล่นการเมืองกันเพื่อตัวเอง อยากให้เป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนาการเมืองให้อำนาจกลับสู่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

เมื่อการยุบสภาเป็นทางออกที่ไม่เหมาะสม การลาออกก็ไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดกับคุณทักษิณ มองไปที่รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นปัญหา ทางออกจึงอยู่ที่การชุมนุมดังที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 นี้ ซึ่ง เป็นเรื่องที่ทำถูกต้องตามกติกา เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นธรรม นี่คือกติกาของการเมืองระบอบประชาธิปไตย ที่เบื้องต้นประชาชนต้อง 1. ขจัดความไม่ถูกต้องเสียก่อน 2. ร่วมกันรับรู้เรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรบ้างในบ้านเมืองของเรา

แต่ก่อนที่จะเชื่อใครให้ศึกษาประวัติศาสตร์เสียก่อนว่าเขามีความคิดเป็นอย่างไร แต่บางครั้งจุดยืน ณ เวลาหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และตัวที่ทำให้คนเปลี่ยนได้คืออำนาจซึ่งเป็นที่มาของผลประโยชน์ เพราะในทางการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร แต่มิตรแท้ของประชาชนกับนักการเมืองก็ไม่มี แต่ศัตรูของประชาชนมีตลอด
วันที่ 26 จะมีปรากฏการณ์ทางการเมืองอะไรบ้าง และเราซึ่งเป็นประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ตัดสินใจ จะแสดงออกอย่างไร

การเมืองมักเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนสองส่วน จริงๆการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เป็นเรื่องของวิถีชีวิต มนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์การเมือง ดังนั้นจะมีอาชีพอะไรก็หนีการเมืองไม่ได้ ที่การเมืองเมืองไทยมีปัญหาก็เพราะมีคนที่คิดอย่างนี้มาก คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือการไปยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งความจริงเป็นเรื่องของภารกิจร่วมกัน
ไม่มีนโยบายพรรคการเมืองยุคไหนที่นำการเมืองเข้ามาสู่ร้านกาแฟ หรือตามสถานที่ต่างเท่ากับการเมืองยุคนี้ ทำให้ชาวบ้านสนใจขึ้น ถ้าเป็นเรื่องดีก็ดี เช่นรู้เรื่องหุ้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอย่างไร ทำให้ชาวบ้านเห็น
ความจริงไม่ต้องให้มีการไล่ นักการเมืองสามารถแสดงสปิริตด้วยการลาออกเองได้ แต่อาจเป็นเรื่องยาก ผู้นำประเทศจะมีสปิริตมากน้อยแค่ไหน พฤติกรรมเป็นตัวบ่งชี้เจตนา

คุณกรีฑา-
สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่รักนายก และส่วนที่ไล่นายก มีความแตกต่างระหว่างนายกชวน กับนายกทักษิณ คือนายกชวนนั้นถ้ามีประเด็นร้อนขึ้นมาก็สามารถพูดได้หมด แต่นายกทักษิณไม่มีใครพูดได้ การเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องไม่แปลกแต่ความเห็นที่แตกแยกเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะเด็กทุกคนที่เกิดมามีหนี้อยู่แล้วเท่ากันทุกคนแล้วทำไมถึงจะไม่มีสิทธิ์ได้พูดบ้าง

การที่บางคนเข้าใจว่ารัฐบาลก่อนเป็นผู้สร้างหนี้กับไอเอ็มเอฟ แล้วรัฐบาลนายกทักษิณสามารถใช้หนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ความจริงในการสร้างหนี้ในรัฐบาลก่อนนั้นนายกทักษิณก็มีส่วนเพราะเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่เหมือนกัน ส่วนการใช้หนี้คืนก็ได้จากการช่วยเหลือกันหลายฝ่าย เช่นจากการทอดผ้าป่าของหลวงตามหาบัว และกองทุนประกันสังคมเข้าไปแทรกแซง และจากส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นเงินภาษีของเราทั้งสิ้นรวมทั้งเงินที่นำไปแจกตามสถานที่ต่างๆด้วย
ไม่ใช่จะให้ร้ายนายก ซึ่งสิ่งที่ดีของท่านก็มีเยอะ ซึ่งพูดกันทุกวันเสาร์แล้ว แต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีเยอะต้องเอามาพูดกันบ้าง
เรื่องของบ้านเอื้ออาทร ตอนแรกก็คิดดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี แต่หลังจากนั้นชาวบ้านก็ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่หนักหนาสาหัส เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงถึงการออกมาประชาสัมพันธ์ถึงส่วนที่ดีๆเท่านั้นแต่ยังมีคนที่ลำบากอยู่อีกเยอะก็น่าเห็นใจ

อ.สุวรรณ-
ไม่ได้รังเกียจนายกทักษิณ แต่รังเกียจพฤติกรรมของเขา ซึ่งคนที่เป็นนายกจะต้องเป็นแบบอย่างทีดี ที่ร้ายที่สุดคือการเป็นประเทศเจ้าหนี้ ให้เพื่อนบ้านกู้ การขูดรีดชาวบ้าน ตบตาชาวบ้าน เป็นการตลาดที่เล่ห์กลมากเกินไป ซึ่งการบริหารประเทศใช้ระบบการตลาดไม่ได้
ตอนนี้ไม่ว่าร้านอาหารที่ไหน เจ้าของร้านไม่มีกำลังใจขายแล้ว นอกจากขาดทุนแล้วยังขายไม่ออก หลายฝ่ายลำบากขึ้น
มองว่านายกไม่ได้ฉลาดในการบริหารประเทศ แต่ฉลาดในการเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ดังนั้นถ้านายกออกไปเสียประเทศจะดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้

คุณนนา-
ที่เขาว่านายกทักษิณขาดจริยธรรม เป็นอย่างไร?

ผู้ดำเนินรายการ-
มองที่ท่านเป็นนักธุรกิจด้วย แทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ตามที่ สว.เข้ายื่น.. เป็นประเด็นฉกรรจ์เท่าที่ประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีมา แต่ก็มีเรื่องอื่นเป็นองค์ประกอบ ตั้งแต่เริ่มการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเรื่องของการซุกหุ้นหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ป้องกันเอาไว้
คุณนนา-
เรื่องดาวเทียมซื้อตั้งแต่สมัยคุณชวนไม่ใช่หรือ?

ผู้ดำเนินรายการ-
จะได้มาอย่างไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องหุ้น

คุณนนา-
ก่อนมาเป็นนายกรัฐมตรีได้โอนหุ้นให้กับลูกทั้งสองคนแล้วใช่ไหม

ผู้ดำเนินรายการ-
นั่นก็ต้องเป็นประเด็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์กัน


ผู้ดำเนินรายการ :หลายคนอาจสงสัย ประเด็นจริยธรรม ถ้าเราติดตามการเมืองจะเห็นตั้งแต่ต้น ใน 375 เสียงเป็นนักการเมืองคิดใหม่ทำใหม่กี่คน คำว่าตกปลาในบ่อกุ้ง หรือซื้อพรรคหมายถึงอะไร คือไม่ผิดตามตัวบทกฎหมายแต่เป็นความไม่สง่างาม
คือวิธีการให้ได้มาซึ่งอำนาจ
คนเป็นนักการเมือง แค่ถูกกล่าวหาก็มัวหมองแล้ว เช่น กรณีทุจริตการเลือกตั้ง หน้าที่ก็คือชี้แจง ทำความจริงให้ปรากฎ
กรณีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้เราเชื่อระดับหนึ่งในกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการ ต้องดูกันวิเคราะห์ศาลรัฐธรรมนูญกันเป็นคนๆ

ที่เรามีปัญหาก็คือการแทรกแทรงองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เขาเหล่านี้ก็คือคน จึงสามารถล๊อบบี้ได้ ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆ
อยากถามว่าเมื่อคนเป็นล้านๆคนมีความเห็นขัดแย้งรัฐธรรมนูญเราจะยังดันทุรังเชื่อศาลรัฐธรรมนูญกันอีกหรือ คิดว่ารับฟังได้แต่ไม่ควรชี้ขาด และคนที่ไม่เชื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ไม่เคารพกติกา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เพื่อให้ตัดสินกรณีความขัดแย้งในทางการเมือง จะไปเน้นเหมือนศาลยุติธรรมไม่ได้เพราะเขาเน้นพยานหลักฐาน ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนไม่ต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ อยากให้ทบทวนว่ามีศาลรัฐธรรมนูญไว้ทำไม ในภาวะบ้านเมืองอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรอยู่ เพียงแค่รับเรื่องไว้ เหตุการณ์ที่จะเกิดในวันที่ 26 นี้อาจจะไม่เกิดก็ได้
ในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการล้มไทยรักไทยเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้ขึ้นมา แต่ว่าเรามาทำกติกากันใหม่

**************

โดย so (ip:58...108)  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2549 15:38:05 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 5283 ครั้ง ความคิดเห็น 1 รายการ ล่าสุดเมื่อ 17 มิถุนายน 49 17:46:39
 ความคิดเห็น
  ลำดับที่ 1
Sittipon
 
click to view full image (photo size 35352 byte(s) : 720 x 374 pixel)
โครงการคลองไทย(คอคอดกระ)

"สร้างคลองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ" Learning from the Thai Canal Project "Construction of the Thai Canal can resolve economic crisis"

..... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง " ขุดคลองไทยเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ด้านการค้าการลงทุนโลก " ณ ห้องประชุม 10210 อาคาร 10 ชั้น 2 มหา วิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตห้วยขวาง 10400 กทม. จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยความร่วม มือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. สอบถามรายละเอียดได้ ที่อาจารย์ พัชรี จันทนบุบผา โทร 02-697-6726 หรือ 01-841-6744

......คลองไทยจะเกิดได้อย่าหวังจากรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง คลองไทยจะเกิดได้เกิดจากประชาชนคนไทยช่วยกันผลักดันรัฐบาล มาช่วยกันสร้างภูมิความรู้เรื่องคลองไทยให้กับ ประชาชนให้มากที่สุด แล้วเราจะได้เห็นคลองไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมั่นคงของประเทศไทย

http://WWW.THAI-CANAL.COM

จาก Sittipon(ip:58...151)  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2549 17:46:39 น.


 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 30 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272176 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)