นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
เมื่อเช้ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ คุณสรยุทรมาคุยที่ร้านอาหารในหาดใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าหาดใหญ่ไม่น่ากลัว อย่างที่หลายคนคิด และทำให้เศรษฐกิจของหาดใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วางระเบิดที่ผ่านมา
จริงๆแล้วปัญหาไม่น่ามาจากระเบิดเพียงอย่างเดียว และสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ดีขึ้นก็ไม่น่าจะเกิดจากรัฐมนตรีหรือคุณสรยุทรมานั่ง เพราะคนหาดใหญ่ก็มีมาก ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้คนกรุงเทพมาบอกว่าหาดใหญ่ปลอดภัย ที่ผ่านมาทุกเรื่องต้อให้ส่วนกลางมาบอก โดยเฉพาะยุคสื่อรนร้อนเป็นตัวเบิกทาง ทั้งที่สื่อร้อนนั่งอยู่ในเมืองในขณะในพื้นที่ก็ยังถูกกระทำ
ความเชื่อในเรื่องวันศุกร์ 13 ค่ำ ที่คนไม่กล้าออกจากบ้าน ตรงนี้โยงไปถึงเรื่องวุฒิภาวะของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ดูรายการเกมเศรษฐีที่คนไม่รู้จักแม่กด สะท้อนให้เห็นถึงหารจัดการศึกษาไม่เหลืออะไรในสมองของคน ไม่รู้จักทะเลอันดามัน ว่าอยู่ทางฝั่งไหน หลายส่วนบอกถึงวิกฤตของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เราเพิ่งติดอันดับที่ 46 ในสายสังคมศาสตร์ และ อันดับ50 สาขาอักษรศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ จุฬาฯ โดยเขาดูจากอัตราส่วนของอาจารย์และนักศึกษานานาชาติ ดูจากผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เผยแพร่ ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ และดูจากคะแนนที่มหาวิทยาลัยต่างๆให้กัน ถ้าดูจากคู่แข่งในละแวกเดียวกัน พบว่ามหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ โตเกียว ปักกิ่ง เขาอยู่ในอันดับที่ดีกว่า ของใต้หวันก็เหนือกว่า ต้องพิจารณาว่าเราบกพร่องตรงไหน ดูแล้วเราไม่น่าจะด้อยกว่า สิ่งหนึ่งคือเราไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ยิ่งเรียนยิ่งห่างบ้าน เช่นออกจากบ้านไปอยู่หอพักไกลๆ หรือห่างโดยชีวิตจิตใจในความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกแปลกแยกกับพ่อแม่
เรื่องของทิศทางการจัดการศึกษามีปัญหาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของบทบาทการตอบสนองความต้องการ หลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาไม่ได้สร้างจากปัญญาที่จะแก้ปัญหาของท้องถิ่นชุมชน เป็นหลักสูตรที่สั่งเข้าหรือถอดแบบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นตอบสนองสังคมเมือง เช่นการบริหารจัดการ แต่เรื่องการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมีน้อย เช่นหลักสูตรการจัดการทะเลสาบสงขลา การไปเรียนจากต่างประเทศไม่สามารถนำมาใช้กับพื้นที่บ้านเราได้เพราะลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นทำให้กระบวนการเรียนการสอน- สุดท้ายสมองของบัณฑิตไม่มีข้อมูลเรื่องท้องถิ่น รู้ข้อมูลบ้านอื่นประเทศอื่น
ที่ประเทศสิงคโปร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติของเขามี 16 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ และจุดเด่น ซึ่งไม่เหมือนกับประเทศเราเน้นเหมือนกันหมด แต่ปัจจุบันก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้ว เช่นการเน้นในเรื่องปาล์ม ยางพารา แต่ยังไม่เพียงพอ สุดท้ายเราจัดการศึกษาแบบผู้เชี่ยวชาญอเมริกามาแก้ปัญหาให้ไทย และตอนนี้เราเห่อเรื่องดีกรีนำหน้า ไม่ดูกันที่วิธีคิด บางคนมีวิธีคิดที่ไปไกลกว่าดีกรีด้วยซ้ำ เราสามารถคิดเองทำเองเรียนรู้เองได้ แต่ส่วนใหญ่เราเรียนรู้ตามฝรั่งเอาตำราฝรั่งเป็นมาตรฐานและประเมินผลตามตำราที่ต้องการความใกล้เคียงตำรามากที่สุด แต่ว่าความรู้ในโลกที่เป็นจริง ในผืนนา ในสังคมที่เป็นจริงเราไม่มี เวลาสังคมมีปัญหาน่าจะมีคนที่รู้ในเรื่องของจิตวิทยาฝูงชน การติดตามผู้ก่อวินาศกรรม
ทิศทางการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่ดูตามความต้องการของผู้เรียนและ เรื่องการตลาด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แคบไป ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วได้ข้อสรุปแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาการตลาดมาใช้ในมหาวิทยาลัยจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งที่เสียเปรียบในสังคมนั่น คือคนจน และการตลาดไม่ควรนำมาใช้กับการศึกษา การเปิดการศึกษาก็เพื่อเน้นการพัฒนาคนในสังคม ซึ่งไม่ใช่อยู่ที่รายได้ หลักสูตรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรธุรกิจ ของผู้สอนเป็นหลัก แม้จะทำวิทยานิพนธ์ก็ต้องตามผู้รู้ที่มีอยู่ เมื่อเราถูกกำหนดเช่นนี้- แต่ถ้ามีประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่แปลก
ในบางสาขาต้องใช้ทุนทางสังคมเยอะ สังคมต้องเสียสละและมีความหวังว่าจะต้องเอื้อกับสังคม
เราจัดการศึกษากันมานานมากแต่สังคมยังมีวิกฤตในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะทางด้านความคิด คงถึงเวลาที่ต้องทบทวน โดยเฉพาะในจ.สงขลา มอ. เป็นพี่ใหญ่ในจ.สงขลา ถัดมาก็คือ ม. ทักษิณ มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นกรมพิเศษ เพราะมี พรบ.เป็นของตัวเอง แต่ม.ทักษิณได้พรบ.เป็นของตัวเองไม่นานก็จะออกนอกระบบแล้ว


คุณกรีฑา- เรื่องหาดใหญ่ซบเซาถือว่าปกติ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม หลายคนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น บางพื้นที่มองคนไทยเป้นเศษคน หาวาไม่มีเงิน ไม่ต้อนรับ อยากฝากว่าอย่าไปเอาใจคนต่างชาติมากในช่วงที่เขาเข้ามามาก ขอฝากภาครัฐใรเรื่องค่าเดินทางท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศบางครั้งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าท่องเที่ยวในประเทศมาก
เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่แปลก เด็กสมัยนี้ ม.1 ยังเขียนหนังสือไม่ได้เป็นเรื้องที่น่าเป็นห่วง เพราะไม่ได้ให้เด็กหัดทำด้วยตัวเอง ไม่ได้มีการคัดลายมือ แม้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องจำเป็นแต่ต้องไม่ลืม เราอย่าหลงตามกระแสตามต่างประเทศมากเกินไป

เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หลักคิดเบื้องต้น คิดว่าสถาบันอุดมศึกษาในการกับดูแลของรัฐที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย - ประเทศเรามีการดูแลสถาบันอุดมศึกษา 2 หน่วยงาน คือ ทบวงมหาวิทยาลัย เป็นเกรดเอ อีกหน่วยงานหนึ่งคือกระทรงศึกษาธิการ แนวคิดมหาวิทยาลัยต้องเป็นอิสระ โดยเฉพาะทางวิชาการการ ความล้าหลังของวัฒนธรรมข้าราชการที่ไม่ส่งเสริมให้คนคิดสร้างสรรค์ หรือที่สะท้อนความติดลบต่างๆของระบบราชการ ทำให้เกิดแนวคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถเติบโตได้ในระบราชการโดยเฉพาะความอิสระทางวิชการ อาจารย์หรือนักศึกษาต้องอิสระ จะต้องไม่มีข้อจำกัดในการศึกษาค้นคว้า การเมืองต้องไม่เข้ามาครอบงำ จึงเกิดแนวคิดการออกนอกระบบอีกหตุผลหนึ่งคือธนาคารระหว่างประเทศต้องการให้รัฐรับภาระน้อยลง คือให้รัฐดูแลน้อยลงแล้วไปเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองมากขึ้น วิธีการเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองของข้าราชการไทย คือการเรียกค่าหน่วยกิตจากนักศึกษาแพงขึ้น เป็นการลดภาระของรัฐแต่เพิ่มภาระที่ผู้ปกครอง ซึ่งหาที่พอยาก
เมื่อดูงบของมหาวิทยาลัยต้องใช้มาก การมีฐานคิดที่เป็นอิสระไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะแนวรัฐธรรมนูญรัฐต้องให้การศึกษาฟรีถึง 13 ปี การพัฒนาต้องทุ่มเทที่การศึกษาที่จะส่งผลไปที่เรื่องภาระทางสาธารณสุขจะได้ลดลงด้วย อย่าคิดแค่เรื่องการลดภาระของรัฐ แต่ให้เน้นเรื่องความอิสระ และเรื่องความลงตัวในเรื่องการบูรณาการจัดการ 3 เรื่อง เสรีภารพการบริหารจัดการไม่เล่นการเมืองกัน สังคมจะได้พึ่งพา ที่ตอนนี้สังคมพึ่งพามหาวิทยาลัยไม่ได้ คนจนไม่มีที่ยืนในสถานศึกษา ตอนนี้ในหาดใหญ่การนำลูกเข้าเรียนระดับมัธยมนั้นค่าเทอมแพงมาก แต่เป็นเงินที่ผู้ปกครองเต็มใจจ่ายเพราะต้องการให้ลูกมีที่ยืนทั้งที่อยู่มนประเทศที่รัฐจัดการที่เรียนให้ 13ปี ถ้าต่อไปเกิดในระดับอุดมศึกษา ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
การไม่เน้นความรู้ของแรงงานจะพัฒนาไปถึงไหน เมื่อเรามีกระทรวงเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ เกี่ยวกับวัฒนธรรม มีกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เรามีความจำเป็นที่ต้องพูดถึงวุฒิภาวะของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาว่าจะมีทิศทางไปอย่างไร
ดูเหมือนว่าเราจะสับสนระหว่างมหาวิยาลัยมาก่อนโดย พรบ.กับมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเป็น และที่ถูกมองว่ามาตรฐานไม่เหมือนกัน

คุณศุภฤกษ์-
เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับมหาวิยาลัย กำลังคิดดูว่าได้อะไรจากมหาวิทยาลัยบ้าง ยังตอบตัวเองไม่ได้ ทีได้คือ มีความเห็นแก่ตัวของผู้ที่มีความรู้ ส่วนคนที่ไม่มีความรู้ไม่เห็นได้อะไร

คุณนนา-
มีข้อเท็จจริงเรื่องค่าใช้จ่ายของระดับอุดมศึกษาแพงมาก โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ นักศึกษาแพทย์เขาจ่ายแค่8 แต่อีก 92 รัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้ ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน นักศึกษาจึงเป็นนักเรียนทุน ในต่างประเทศนั้นถึงจะแพงแต่มีระบบรองรับ การอยู่บนภาวะที่ไม่พร้อมที่จะเรียนก็รอไว้ก่อนจนกว่าจะพร้อม ให้โอกาสกับคนทุกประเภท ของเราทำให้คนที่โอกาสน้อยยิ่งน้อยลง

การศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยเท่านั้นแลละไม่จำเป็นต้องเป็นจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ แต่ก็ไม่แปลกที่เขาคิดอย่างนี้เพราะมันได้รับที่แตกต่างกัน แต่ความจริงเป้าหมายของแต่ละคนมีความต่างกันทั้งจุดมุ่งหมายปลายทางและจุดมุ่งหมายรายทาง แต่เราถูกจำกัดความหลากหลายไปตั้งแต่ต้น ถูกทำลายฐานคิดในชุมชนในหลายเรื่อง

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2548 13:35:42 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3035 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 30 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272195 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)