นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548

บัญชร วิเชียรศรี อ.จรูญ หยูทอง

เรื่อง 73 ปีประชาธิปไตยแบบไทยๆ

ความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ หลายอย่างมาเสียหายที่เมืองไทย เลยมีการพูดเป็นแบบไทยๆ อาจจะมีความหมายในเชิงลบหรือเชิงบวก ง่ายในการทำความเข้าใจว่าแบบไทยจะไม่เหมืนกับที่อเมริกาหรืออังกฤษ จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละคน คนที่ได้ประโยชน์ก็จะบอกว่าดี คนที่เสียก็จะว่าไม่ดี

ที่ใช้คำนี้เพราะต้องการตอกย้ำกับสังคมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ ซึ่งทุกปรากฏการณ์มีภูมิหลัง มีความเป็นมา สังคมก็เช่นเดียวกัน ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นสังคมมีความเป็นมา การเมืองก็เช่นเดียวกัน

ลักษณะนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไปของประเทศกลุ่มด้อยพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นต้นแบบ ประเทศที่พัฒนาทีหลังเรียกว่าประเทศกำลังพัฒนา การเป็นประเทศพัฒนาเขามองจากระบบการเมือง ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของคน แต่ไม่ได้มองทางเรื่องจิตวิญญาณ

วันนี้ เป็นปีที่ 73 ที่เลี่ยนแปลงการปครอง ยังมีชีวิตอยู่แบบทุกขเวทนา อยากมองจากสายตาปัจจุบัน เพราะบริบทเมื่อ 73 ปี คงต่างกันมาก มองจากปรากฏการณ์ การเมืองที่เราคาดหวัง มันไปถึงไหนเพราประกาศของคณะราชในการยึดอำนาจการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยรูปแบบ ณ เวลานั้น สิ่งหน่งคือความเสมอภาคของคนนสังคม การได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ประชาชนมีงานทำ คุณภาพชีวิตที่ดี นดยบายเศรษฐกิจต่างๆก้าวหน้า แล้ววันนี้เป็นอย่างไร ในเรื่องคณะราษฎรที่ถือเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยที่เป้นสมัยใหม่ มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อำนาจ เนื้อหา กฏกติกา และตัวผู้นำทางการเมือง มีธรรมนูญในการปกครองขึ้นมาเป็นครั้งแรก มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มีพลเมืองทหาร ตำรวจ อำมาตยานุภาพเปลี่ยนเป็นคณานุภาพ การเคลื่อนได้ด้วยพลังของเงินและสิ่งที่เกี่ยวกับเงินเป็นหลัก

คุณทียนชัย-
- เวลาในการดำเนินรายการนี้น้อยเกินไป
- ประชาธิปไตยเป็นแบบถอยหลัง ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการอภิปรายหลายเรื่อง แต่ปรากฎว่าวิทยุรัฐสภาตาย ถือว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนอย่างหนึ่ง
- เวปไซต์ต่างๆอ้างความมั่นคงของรัฐ
- เราน่าจะรวมตัวกันกำหนด เช่นค่าน้ำมัน เพราะไม่รู้ว่าขึ้นจริงหรืเปล่าหรือโกง เราไม่น่าจะเป็นเบี้ยล่างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เช่นเรื่องของการขึ้นค่า ft น่าจะได้มาถกกันวิกฤตน้ำมันกับการเมืองไทย ถ้าเรายังไม่ลืม เคยมีรัฐบาลล้มกับค่าน้ำมันคือรัฐบาลเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ การที่น้ำมันลอยตัว บริษัทกลับจับมือกันขึ้นราคา สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือถ้าปล่อยอยู่อย่างนี้สินค้าทุกอย่างจะขึ้น ตาม แต่ถ้าน้ำมันลงราคาสินค้าไม่ได้ลงตาม สงผลกระทบมากมายทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค คุณภาพชีวิตของคนคงต่ำลง เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น

แต่เขาบอกว่าเรายังใช้นำมันถูกว่าประเทศอื่น เป็นเรื่องของข้อมูลที่เขาให้มา แต่ละคนก็มีข้อมูลไม่เท่ากัน และไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดชะตากรรม เป็นปรากฏการณ์หนึ่งว่าสังคมเราไม่ค่อยตั้งคำถาม มองเป็นเรื่องเครียด สังคมแบบนี้นำมาซึ่งสังคมที่เป็นอยู่ มองย้อนไปเมื่อ 73 ปีที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองมา คณะราษฎรก็ถูกมองด้วยสายตาและความเข้าใจที่แตกต่างกันไป ฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะคิดว่าเป็นผู้สถาปนาระบอบประชาธิปไตย แต่ฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะมองว่าสร้างระบบอำนาจนิยมขึ้นมา ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่ระบบการทหารจะเสื่อมความนิยมไปหลัง พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ว่าระบบใหม่ก็มาสูคณานุภาพ ระบบจำนวนมือในสภา 377 เสียงทำอะไรก็ได้ที่สวนกับกระแสความต้องการของประชาชน ระบบราชการที่เคยเข้มแข็งเป็นร้อยๆปีก็อ่อนแอ เพราะอยู่ในกำมือของนักการเมืองหมด เหมือนที่ อ.ธีรยุทร บอกว่าในรอบ 50 ปี ยายกคนนี้เป็นนานยกที่รับภาระค่อนข้างหนักกว่าใครทั้งหมด กลับไปสู่ยุคหนึ่งที่ว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย ซึ่งมีผลต่อสังคมที่แตต่างกัน

ถ้าพูดถึงเมื่อ 2475 การมีประชาธิปไตยหมายถึงการมีรัฐธรรมนูญ เป็นกติกาของระบบรัฐสภา ในขระที่นักคิดในปัจจุบันหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งมี 2 เรื่อง คือ รูปแบบกับเนื้อหา รัฐธรรมนูญฉบับบแรกๆก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหา โดยคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เพิ่งมา 2540 ที่ได้รัฐธรรมนูญที่ได้มาจากประชาชน เหมือนเมื่อ 14 ตุลา ก็เป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่รัฐธรรนูญวันนั้นกับวันนี้มีความแตกต่างกัน ที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อย

ถ้าพูดถึงการเมือง การเมืองในยุคโน้นมีความหมายแค่ว่าเป็นการต่อสู้เพท่อแสวงหาอำนาจมาปกป้องผลประดยชน์ส่วนตัว การเมืองวันนนี้ก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นคือปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวแลบริวาร แต่ถ้าเป็นการเมืองในเชิงบวก การได้อำนาจและการใช้อำนาจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งปวงชน ก็เป็นความเข้าใจหรือการนิยามความหมายของคำว่าการเมืองกับประชาธิปไตยที่อาจจะแตกต่างกันไปตามบริบท สังคม กลุ่มบุคคล กลุ่มฐานอำนาจ กรือกลุ่มผุ่สูญเสียอำนาจ ถ้าเรามองว่าประวัติศาสาสตร์ประชาธิปไตยถ้าเทียบกับนิยายมีคนที่เกี่ยวข้องกัยเเรื่องนี้มากมาย กลับไปกลับมาสับสนวกวนมาก ทายยากว่าจะจบอย่างไร เนื่องจากความเป็นแบบไทยๆ บางยุคบางสมัยเรามีรัฐบาลไม่เหมือนกัน

คุณกรีฑา-
เป็นเรื่องที่แปลก โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอาแม่บ้านมาประณามโจร แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่ไม่รูไปอยู่ตรงไหน เป็นห่วงพี่น้อง 3 จังหวัด หลายคนอพยพย้ายที่อยู่แต่น่าสงสารคนที่ไม่มีที่ไป คนที่ยากจน การที่นโยบายผิดพลาดถ้าแก้ไขได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้ายังมีการยืนยันว่ามาถูกทางแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

เรื่อง ส.ส .กระโดดตึกตาย ที่เขาว่าเป็นอุบัติเหตุ เป็นเรื่องที่น่าตำหนิที่ สส.คนที่เป็นพ่อไม่ยอมรับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสะใภ้อีกคน สส.ผู้ทรงเกียรติแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อยางไร รณรงค์ต่างๆแต่ตัวเองไม่ทำ เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้คนอื่นทำหรือไม่ทำอะไรตัวเองก็ต้องทำเป็นตัวอย่างก่อน

ประเด็น พฤติการของ ส.ส. นาสนใจมาก ที่เราว่าแบบไทยๆ เช่นนี้เราไม่เคยตั้งคำถามว่าคนๆน้เป็นใคร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ มีภรรยา มีลูกแล้ว แต่ที่เกิดปัญหาคือการที่มีภรรยามากกว่า 1 คน จนเกิดการตบตี มีพฤติการเมา ทั้งหมดนี้มีคำถามว่าเขาเป็นใคร เขาเป็น ส.ส. ผุ้ทรงเกียรติ คนอย่างนี้ก็เป็นผู้แทน ที่แย่คอคนแบบนี้ยังมีอีก

คุณนพดล-
วุฒิสมาชิกควรจะยกเลิก ไม่ต้องมี กินเงินเดือนชาวบ้านเปล่าๆ เป็นที่พึ่งแก่ใครไม่ได้ เอาเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือนักเรียนดีกว่า และประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นแบบเผด็จการนายทุนไม่มีประโยชน์อะไรกับชาวบ้านเลย เอาคำว่าประชาธิปไตยมาล้างสมองชาวบ้านให้ชาวบ้านสบายใจว่าปกครองแบบประชาธิปไตย งบประมาณถ้าบริหารให้ดีนั้นเหลือเฟือ แต่นี่มองไม่เห็นเลยว่าชาวบ้านได้อะไรบ้าง เรื่อง ปปช.ก็ไม่รู้ว่าเลือกเข้าไปทำไมไม่ต้องมี ทำอะไรไม่ได้เลย

คุณหวัด-
เรื่องวุฒิสมาชิกเห็นด้วยว่าไม่ควรมี เพราะเราตั้งไว้ตรวจสอบแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องมี เขาว่าววุฒิสมาชิกเป็นสภาสูงความจริง ส.ส. สูงกว่าเพราะวุฒิสมาชิกเป็น ส.ส. สอบตก

ท่านจันไปประเทศพม่า ชนกลุ่มน้อยเขาเล่นการพนันขนาดหนักแต่รัฐบาลเขาไม่ควบคุมปล่อยให้เล่นการพนัน อ่อนแอ ทำให้รัฐบาลปกครองง่าย ประเทศเราก็เป็นแบบเดียวกัน การให้เงินกองทุนละล้าน คนบางส่วนก็นำไปเล่นการพนันบ้าง ซื้อมือถือบ้าง รถบ้าง เป็นหนี้

คุณสุภาพร-
เรื่อง ส.ส. ตกตึก อยากบอกว่า ดูแล้วชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับไม่มีค่าอะไร เขาให้ความสำคัญกับ ส.ส. หมดเลย พ่อของ ส.ส. ผู้หญิงที่ตายก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย เขาไม่ได้รักครอบครัวจริงเหมือนที่พ่อเขาบอก

เป็นภาพสะท้อนสังคมอย่างหนึ่ง เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะ เพราะเวลาที่เราเลือกเราจะวางแนวทางไว้ว่าต้องเลือกคนดี คนที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่นได้ มาตรฐานที่ถูกตรวจสอบตรงนี้เป็นเรื่องของศีลธรรม

คุณสมพงษ์-
ฉายารัฐบาลประธานบริษัทน่ากลัวกว่า เพราะตอนแรกบอกว่าจะเข้ามาทำเพื่อประเทศชาติ และตอนนี้เอาเข้าบริษัทหมดแล้ว กลายเป็นมาตรฐานบริษัทมีอำนาจสั่งได้หมด
ดังนั้นให้ยึดคำพูดของ ร.7 ที่ว่า ข้าพเจ้าสละอำนาจเพื่อคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ การเข้าไปถือหุ้นใหญ่ของบริษัททุกคนคงเข้าใจว่าเพื่อประเทศชาติหรือไม่ และเน้นเกี่ยวกับวัตถุนิยมมากเกินไป จนได้รับฉายาว่า ลิเกหลงโรง

มาถึงวันนี้เราจะสรุปว่าประชาธิปไตย ส่วนหนึ่งจากท่านผู้ฟังเป็นข้อสรุปส่วนหนึ่งของสายตาปัจจุบัน ปรากฏการณ์หลายอย่างสะท้อนถึงตลกร้ายของประชาธิปไตยแบบไทยๆ คือเรารังเกียจเรื่องของทุนท้องถิ่น เรื่องของทุนเจ้าพ่ออิทธิพล แต่ในขณะเดียวกันเรายอมรับกระแสประชานิยม ทุนลักษณะนานาชาติ เราเรียกร้องประชาธิปไตยมาก 73 ปีแล้ว ในขณะเดียวกันเราก็นิยมความเด็ดขาด ผู้นำแบบเด็ดขาด เราเรียกร้องหลักการและเหตุผลการมีส่วนร่วมแต่ในขณะเดียวกันเรานิยมตัวบุคคล

เราควรเลือกแบบผสมผสาน และไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคม จะต้องยึดเอาฐานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรมของไทยเป็นด้านหลัก รากเหง้าที่เป็นอยู่จะให้เกิดผลเป็นอย่างไรอยู่ที่วิธีการที่จะทำ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องด้วย ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เป็นแบบหลักการประชาธิปไตยแต่หัวใจเผด็จการ

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2548 13:44:15 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3341 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 31 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272188 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)