นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter
แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ
รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
สภากาแฟวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 49
สภากาแฟวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
สภากาแฟวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
สภากาแฟวันที่ 28 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 14 ตุลาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 30 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 23 กันยายน 2548
สภากาแฟวันที่ 9 กันยายน 2548
สภากาแฟ วันที่ 26 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 19 สิงหาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 12 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 5 สิงหาคม 2548
สภากาแฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 22 ก.ค. 48
สภากาแฟวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
สภากาแฟวันที่ 24 มิถุนายน 2548
สภากาแฟวันที่ 17 มิ.ย. 48
สภากาแฟวันที่ 13 พฤษภาคม 2548

สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48
นโยบายสาธารณะ >> แผนงาน : สภากาแฟ ช่วง คลื่นเสียงเพื่อสาธารณะ (บทความ)
สภากาแฟวันที่ 1 ก.ค. 48

บรรจง ทองสร้าง : อ.จรูญ หยูทอง

การเมืองกับกระบวนการตรวจสอบ

รัฐบาลเพิ่งผ่าน 2 เรื่องสำคัญ

1.การอภิปรายไม่ไว้วางใจ คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผลของการอภิปรายแลความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยเป็นที่จับตาของผู้ที่สนใจทางการเมืองว่าสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้จะสื่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้า ง โดยเฉพาะกลุ่มวังน้ำเย็นของนายเสนาะ เทียนทอง ที่มีปัญหากับรัฐบาลก่อนหน้านี้
2. เรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาล

เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ก่อนพูดเรื่องการเมือง ดูเรื่องที่น่าภูมิใจของภาคใต้ นักเขียนซีไรต์ประจำปี 48 ประกาศ 8 คนสุดท้ายที่เข้ารอบ จาก 79 เรื่องที่ส่งเข้าประกวด ใน 8 เล่มอย่างน้อย 4 คนเป็นคนใต้ คือ 1.บินหลา สันกาลาคีรี 2. จำลอง ฝั่งชลจิตร
3.ศิริวร แก้วกาญจน์ 4. วลภ วรพา (อุบัติการณ์)

เรื่องกระบวนการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือเสียงโหวดในสภาที่ฝ่ายค้านไม่สามารถชนะได้ แต่ต้องมาดูเสียงนอกสภาด้วย นักการเมือง มีอย่างน้อย 2 ส่วน 1. ระบบมติพรรค 2. ศรัทธาของประชาชน ที่รัฐธรรมนูญระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน นักการเมืองเป็นแค่ตัวแทนที่ไปทำหน้าที่ทั้งนิติบัญญัติและบริหาร ดังนั้นอยู่ที่เจ้าของว่าจะปล่อยให้คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงบริหาร อย่างไร หรือจะปล่อยให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของมาใช้ประโยชน์และบริหารผิดพลาดส่งผลให้หลุดไปเป็นของคนอื่น ต่อเรื่องการซื้อเครื่อง ตรวจจับวัตถุระเบิดสนามบินสุวรรณภูมิ ประชาชน 80 เปอร์เซ็นคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ ของวุฒิสภา เชื่อว่ามีการทุจริต แต่จำนวนมือในสภายังปกป้องรัฐมนตรีไว้ได้ แต่ดูได้ที่สื่อมวลชนว่าปกป้องความชอบธรรมและความรู้สึกของประชาชนไม่ได้ แต่นักการเมืองทุกระบบจะต้องอ้างประชาชน แต่ก็ยึดมือเป็นหลักและถือว่าเป็นความชอบของประชาชน

ในโลก มีเผด็จการ 2 อย่าง

1. เผด็จการแบบสังคมนิยม แบบโซเวียตเดิม หรือเผด็จการแบบนักการเมือง
2. เผด็จการคับแคบ คือเด็จการคณะบุคคล คณะปฏิวัติ หรือ รสช.ต่างๆ เป็นกลุ่มเล็กๆ

แต่ทุกระบบก็อ้างประชาชน อ้างความชอบธรรม ในการกระทำการต่างๆเป็นฐาน แต่อยู่ที่บทบาทของประชาชนในการเป็นเจ้าของประเทศ

ประชาชน เช็คได้จากสื่อที่โน้มไปทางด้านการไม่เชื่อในเรื่องการทุจริตกรณี ซี ทีเอ็กซ์ แต่ในกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญกลายเป็นความไว้วางใจ แสดงว่าระบบการตรวจสอบของเราใช้ไม่ได้ หรือใช้ได้แต่ไม่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทย การตรวจสอบในขณะนี้ชอบด้วยกฎหมาย คือกฏของพรรค จริยธรรมในพรรคการเมือง

กรณีคุณประมวลที่ไม่ยกมือถือว่าเป็นหนูทดลองยา ที่ถ้าออกมาแล้วสามารถตั้งพรรคใหม่ได้ก็จะมีคนออกตามมา
คนที่เป็น สส. จะต้องมีอิสระ ในการที่คิด มีวิจารณญาณที่สมบูรณ์พร้อม มีวุฒิสภาวะที่สูง แต่ท้ายที่สุดเป็นอย่างนี้ ก็แสดงว่าเอาใครก็ได้ไปทำหน้าที่ สิ่งที่เห็นเป็นเหมือนระเบียบของพรรคการเมืองใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ

การที่ เห็นสะท้อนปัญหาคุณภาพประชากร ระเบียบของพรรคการเมืองจะต้องทำตามมติพรรค ถือว่าเป็นการรักษาจริยธรรมทางการเมือง แต่ก็ต้องตีความว่าถ้าพรรคนั้นเป็นพรรคที่ยึด ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นพรรคที่มีคุณภาพ การที่ลูกพรรคจะละเมิดมติพรรคก็ถือว่าเป็นผู้ไม่มีวินัย แต่ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญต้องการให้ทุกคนมีความเป็นอิสระ สส.เองก็ต้องมีความเป็นอิสระ สังกัดพรรคการเมืองและต้องดำเนินการตามกฏหมาย แต่ในบางกรณี ก็ต้องแสดงศักยภาพในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม แบบอิสระ ไม่ถูกครอบงำ ถ้าจะทำให้ สส. เคารพมติพรรคพรรค พรรคการเมืองนั้นก็ต้องแสดงจุดยืนว่าทำเพื่อประชาชนเป็นใหญ่ เป็นพรรคที่เป็นที่รวมของอุดมการณ์ ไม่ใช่เป็นพรรคที่จ่ายเงิน ไม่ใช่พรรคที่เป็นของหัวหน้าพรรคแล้วมีอำนาจสั่งการต่างๆได้ หลายเรื่องที่เห็นสังคมเสียหาย ส่วนรวมเสียหายเพราะการรักษากฎกติกาของพรรค ซึ่งพรรคจะใหญ่กว่าประเทศไม่ได้ จะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง

ความเห็นของประชาชนที่ออกมาตรงกันข้ามกับผลของมติอภิปรายนั้นความผิดพลาด อยู่ที่ 2 ส่วน คือคุณภาพของ นักการเมือง และก็ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจ ประชาชนต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาเราได้ตัดสินใจทางการเมืองสมเหตุสมผลหรือไม่ เป็นสิ่งดีของระบอบประชาธิปไตย มีนักคิดบอกว่าระบบการปกครองทุกระบบเลว แต่ระบบประชาธิปไตยเลวน้อยที่สุด เหมาะสมกับสังคมมนุษย์มากที่สุดแต่อยู่ที่ผู้ใช้

นนา-
เห็นว่านักการเมืองน่าจะมีวินัยในพรรค อยากให้นักการเมืองอิสระในพรรคที่จะออกความเห็นตรงไปตรงมาในพรรค เพราะต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ให้มีระบบข้อมูลภายในพรรคแล้ว มีรัฐมนตรีไปทำไม่ดี แต่สมาชิกไม่ทราบ อยากให้พรรคมีระบบติดตาม วิเคราะห์ ติดตามผลงานผลงาน และมีการพูดคุยกันก่อนจะมีการลงมติ

สวัสดิ์ -
ภาวนามาจากปัญญา ให้มีปัญญา และทำให้จิตใจสงบ ดำรงจิตให้ถูกต้องรู้เท่าทัน เรื่องจะถูกทำร้ายจะไม่มี อย่าปล่อยให้ตัณหาเข้าครอบงำ ถ้าดำรงจิตไม่ถูกต้องก็จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรื่องวัฏะสงสารทางจิตใจที่ได้แล้วไม่พอยังจะเอาอีกไม่สิ้นสุด

กรีฑา-
คนเราถ้าทำความผิดสามารถสืบได้ มติออกมาอย่างไรถ้าโกหกก็ไม่มีใครเชื่อ การหาว่าเรื่องเก่าๆ เรื่องไม่เป็นเรื่อง มาพูด ความจริงที่เอาเรื่องเก่ามาพูดนั้นหลายเรื่องยังไม่ได้จัดการ จะไม่ให้พูดได้อย่างไร ทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้น และเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องการติดตาม

ที่น่าสนใจครั้งนี้ เรื่องการไม่สามารถส่งเครื่องซีทีเอ็กซ์ให้เมืองไทยได้ เพราะทางสหรัฐ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไทยไม่ซื่อตรง ทำให้คนที่ซื้อหุ้นเสียหาย แต่ก็ไม่ยุติในการจ่ายก่อน ถ้าเรามีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ อัยการต้องทำเรื่องไปถึงสหรัฐเพื่อแก้ข่าวการโกงของประเทศไทยและต้องให้ทำหนังสือขอโทษมายังประเทศไทย แต่แต่นี่ไม่ทำอะไร ทำให้ข้าราชการไทยเสียหาย

ปัญหาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สะท้อนคุณภาพของสังคมไทย การเมืองเรามีปัญหา ต้องเข้าใจว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติ สิ่งที่ต้องการคือการมีปัญญารู้เท่าทัน การวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อการทำลาย การวิพากษ์วิจารณ์กับการชื่นชมเป็นคนละแบบ เรื่องการอภิปรายงบประมาณปี 2549 ซึ่งรัฐบาลตั้งงบสมดุลเป็น 1,360,000 ล้านเป็นงบที่มาก จึงจำเป็นต้องวิพากษ์ถึงความสมเหตุสมผล เป็นการชี้จุดบกพร่องก็เป็นการพูดคล้ายกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการชี้จุดบกพร่องและเสนอทางเลือกที่ดีกว่าในหารใช้งบประมาณ

สุเมธ-
การเมืองไทยระดับชาติไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีวันตาย เหมือนกับพระเอกหนัง คุณอภิสิทธิ์น่าชื่นชม
ตอนนี้การเมืองระดับชาติเข้ามาครอบงำ การเมืองท้องถิ่น เอานักการเมืองท้องถิ่นมาหาเสียง แล้วการเมืองท้องถิ่นก็เอาทุนนักการเมืองระดับชาติมาหาเสียง คนไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการเลือก

สมพงษ์-
ดูอภิปรายแล้ว ปัญหามีนิดเดียวว่าซื้อเครื่อง ทำไมต้องผ่านหลายบริษัท ทำไมต้องซื้อมากมาย ฟังการอธิบายแล้วไม่เคลียร์ อย่างไรรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบ แต่ชื่นชมคุณภัทรา ที่ฝ่าฝืนมติพรรค เพราะแม้จะเป็นมติพรรคที่ควรเคารพ แต่จะห้ามความคิด ว่าสิ่งที่ทำถูกต้องหรือเปล่า ไม่ได้
เรื่องกองทุนน้ำมันที่ไปอุดหนุนจนบานถ้าบริหารให้ดีน้ำมันจะไม่แพงอย่างนี้

เรื่องมติพรรค รัฐธรรมนูญเขียนว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกต่อไปไม่ได้ ถ้ามติพรรคบอกให้แบ่งแยกเป็น 2 รัฐ และทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรค ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยว่า มติพรรคผิด

ดังนั้นสส.ที่ฝ่าฝืนมติพรรคมีทางรอดทางเดียวคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐธรรมนูญเห็นชอบกับมติพรรค สส.ก็ต้องถูกขับออกจากพรรค หรือเป็นไปตามกรรมการบริหารพรรค แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นด้วยว่ามีเอกสิทธิ์ในการแหกกฎได้ หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สส.ก็จะรอด

ปัญหาจะไม่มีข้อถกเถียงถ้า พรรคมีความน่าเชื่อถือมีศักดิ์ศรี มีหลักการ มีกระบวนการจัดการ มีข้อมูลน่าเชื่อถือ ว่าพรรคเป็นพรรคที่คำนึงถึงผลประโยชน์และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน มติพรรคคำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
ต้องคอยดูกันต่อไปว่า สส.ที่ฝ่าฝืนมติพรรคจะมีชะตากรรมอย่างไร

โดย so (ip:61...150)  เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2548 13:49:25 น.

 print friendly version 
 จำนวนคนดู 3341 ครั้ง
 แสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก
ชื่อผู้ตั้งหัวข้อ  ! username
อี-เมล์ password
ข้อความ :: !
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Text Color Background Color Hyperlink Image Horizontal Rule
งง ยิ้มยิงฟัน หน้าบึ้ง โกรธ ง่วง กรอกตา ยิ้ม แลบลิ้น ขยิบตา เยี่ยม มาดเท่ห์
รูปภาพ : Options
ป้อนเลข 0 ในช่อง - > เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกัน spam message
 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 35 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974366 person(s) and 2272180 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)