นโยบายสาธารณะ
home project'48 news letter

รายละเอียดโครงการ

หัวข้อ
ข่าวเมกะโปรเจกต์IMT - GT
ข่าวโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
ข่าวโรงไฟฟ้าสงขลา
ข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหินสะบ้าย้อย
ข่าวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ข่าวท่อก๊าซ
กกต.สงขลาพบพิรุธ “ย้ายชื่อทุจริตเลือกตั้ง อบต.”
หวั่นผลกระทบเปิดเขื่อนปากพนังส่อเค้ายื้อ
ตั้งกรรมการแผนแม่บทชุมชนฟื้นเลสาบสงขลา
9 ชุมชนเลสาบสงขลารับงบฟื้นแหล่งน้ำ
สรุปข้อหารือ ในการประชุมเครือข่ายภาคประชาชน
ปากพนังได้ข้อสรุป15กันยาฯเปิดเขื่อน
ข้อเสนอต่อคณะทำงานศึกษาข้อมูลและกลั่นกรองการบริหารจัดการน้ำ
รายละเอียดแผนงานย่อย : ข่าวสืบสวนเชิงลึก นโยบายสาธารณะ

หลักการและเหตุผล
ผลพวงจากนโยบายสาธารณะที่ลงมาในพื้นที่ภาคใต้ มีไม่น้อยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ หลายโครงการยังความรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลที่รอบคอบ รอบด้าน และทุกแง่มุม ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินการเกิดความเข้าใจ รับรู้ และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน ของโครงการที่เกิดจากนโยบายสาธารณะดังกล่าว ทั้งยังปรากฏข่าวไปในทางลบต่อการดำเนินงาน เช่น มีปัญหาคอรัปชั่น มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือว่าขาดการมีส่วนร่วม รากฐานเบื้องต้นที่สำคัญก็คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ทั้งคุณภาพที่ถูกต้องและปริมาณที่เหมาะสม

หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสื่อมวลชนท้องถิ่น ที่เป็นแกนหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในภาคใต้มาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากทุกภาคส่วนในสังคม ศักยภาพดังกล่าวนี้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ของโครงการอันเป็นนโยบายสาธารณะ ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่กลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ และความตื่นตัวด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการข่าวสืบสวนเชิงลึกนโยบายสาธารณะ จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการเข้าถึงข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปสู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดี ต่อประชาชนและชุมชนในอนาคต

หัวข้อ
ข่าวเมกะโปรเจกต์IMT - GT
9-2-49 16:47 | Posted by so | Views 7009 | Replies 2
ข่าวโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง
9-2-49 16:38 | Posted by so | Views 6317 | Replies 4
ข่าวโรงไฟฟ้าสงขลา
9-2-49 16:29 | Posted by so | Views 6090
ข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหินสะบ้าย้อย
9-2-49 16:24 | Posted by so | Views 4948
ข่าวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
9-2-49 16:18 | Posted by so | Views 6624 | Replies 1
ข่าวท่อก๊าซ
9-2-49 15:25 | Posted by so | Views 5183
กกต.สงขลาพบพิรุธ “ย้ายชื่อทุจริตเลือกตั้ง อบต.”
4-7-48 10:04 | Posted by so | Views 4596 | Replies 4
หวั่นผลกระทบเปิดเขื่อนปากพนังส่อเค้ายื้อ
29-6-48 14:23 | Posted by so | Views 4079
ตั้งกรรมการแผนแม่บทชุมชนฟื้นเลสาบสงขลา
25-6-48 07:47 | Posted by so | Views 4824
9 ชุมชนเลสาบสงขลารับงบฟื้นแหล่งน้ำ
25-6-48 07:46 | Posted by so | Views 4222
สรุปข้อหารือ ในการประชุมเครือข่ายภาคประชาชน
13-6-48 14:44 | Posted by kai | Views 3433
ปากพนังได้ข้อสรุป15กันยาฯเปิดเขื่อน
13-6-48 14:43 | Posted by kai | Views 3329
ข้อเสนอต่อคณะทำงานศึกษาข้อมูลและกลั่นกรองการบริหารจัดการน้ำ
13-6-48 14:42 | Posted by kai | Views 4530 | Replies 2
รายละเอียดแผนงานย่อย : ข่าวสืบสวนเชิงลึก นโยบายสาธารณะ
6-6-48 15:21 | Posted by web team | Views 5366
 เงื่อนไข 
จำนวน 14 รายการ

 Member username  password remember me  สมัครสมาชิก  Go to top.
 Web Statistics : online 0 member(s) of 26 user(s) from all 203 member(s). SoftGanz Group. My Sql Database Server. PHP. The Apache. Mozilla.
User count is 974806 person(s) and 2272750 hit(s) since Apr,01 2005 , current hit 1 time(s).
 Copyright ©2004-2017 Khlong-U-Taphao.Com.  All Rights Reserved.
 เลขที่ 859/71 ม.ปริญญา ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร & Fax 074-474082
ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)